Ústav techniky a automobilové dopravy (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZAČAL, J. -- ŠUSTR, M. -- DOSTÁL, P. -- JŮZL, M. PARKISS univerzální měřící systém. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 317--322. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Originální název:
PARKISS univerzální měřící systém
Anglický název: PARKISS universal measuring system
Autor:
Pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy
Ústav technologie potravin
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník:
Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
317
Do strany: 322
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Moderní měřící systém PARKISS má významný přístup k hodnocení kvality potravin. Systém využívá monitoringu pomocí akustické emise (AE) tzv. akustického knacku, který se vyskytuje při destruktivním měření párků a klobás, zralosti ovoce. Metoda AE je již známou metodou nedestruktivního testování v oblasti technických materiálů. Umožňuje analýzu naprosto nové veličiny, která je důležitým znakem určujícím jakost potraviny. Měřicí technologie PARKISS zaručuje jasné a jednoznačné grafické znázornění akustického knacku. Experimentální zařízení bylo sestaveno pro mechanický pohyb, který je schopný simulovat skus spodní lidské čelisti. Zařízení je vyrobeno aditivní technologií 3D tisk, a to z materiálu PET-G. Reprezentativní data v grafech z měření hovězích a vepřových párků jsou současně vyjádřena formou aktivity akustické emise z pohledu události RMS. Na spodní horizontální ose je vynesen čas (t) [s]. Na levé svislé ose je vyneseno (RMS) [mV]. Každý graf je rozdělen do čtyř fází. Fáze 1 první mikrotrhliny testovaného vzorku. Fáze 2 nárust mikrotrhlin a postupné propojování. Fáze 3 akustický knack senzorický zážitek pro spotřebitele. Fáze 4 monitoruje děje bezprostředně po akustickém knacku. Díky výsledkům z těchto měření je možné přímo definovat množství energie uvolněné při vzniku akustického knacku. Použití měřícího systému PARKISS výrobcům přináší nové možnosti v testování receptur.
Popis v anglickém jazyce:
PARKISS is a universal measurement system that employs acoustic emission to assess the food quality. This measuring system is able to simulate the human jaw bite pattern. PARKISS concept brings a major contribution to understanding of the lower jaw movement. The upper and lower jaws are fitted with acoustic emission sensors. Further, the upper jaw s ready for implementation of directional microphone. Thanks to these measurement methods and the ability to simulate the real conditions, it´s possible to precisely define the acoustic knack (“crunching”), which is one of the basic quality indicators of the tested food.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: sausage, acoustic emission, additive, knack
čeština: knak, přídatná látka, akusticka emise, masný výrobek
Obor výsledku:
Agricultural biotechnology and food biotechnology
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-653-1.

Originální název:
Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-653-1
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání: elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019"
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.03.2019 13:58 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019". 2019, Brno.

Originální název:
XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019"
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
20.03.2019 13:58 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
45
        
12
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -