Ústav techniky a automobilové dopravy (AF) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 11

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
CMT Welding of Titanium and Stainless Steel Using CuSi3 Electrode
Poláková, Nela -- Dostál, Petr
CMT Welding of Titanium and Stainless Steel Using CuSi3 Electrode. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 1, s. 147--153. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0147/
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Hodnocení přesnosti navigace GPS s manuálním řízením traktoru
Polcar, Adam -- Bauer, František -- Sedlák, Pavel -- Čupera, Jiří -- Renčín, Lukáš -- Slavík, Jiří
Hodnocení přesnosti navigace GPS s manuálním řízením traktoru. Mechanizace zemědělství. 2019. sv. 69, č. 7, s. 18--19. ISSN 0373-6776.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Change of selected parameters of steel surface after plasma nitriding
Dobrocky, David -- Pokorny, Zdenek -- Studený, Zbyněk -- Dostál, Petr
Change of selected parameters of steel surface after plasma nitriding. Manufacturing Technology. 2019. sv. 19, č. 2, s. 204--208. ISSN 1213-2489. URL: https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=65227235014
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel
Polcar, Adam -- Čupera, Jiří
Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s. 198--213. ISBN 978-80-214-5708-9. URL: http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Operational Degradation of Engine Oil in Agricultural Technology
Dostál, Petr -- Rozlivka, Jakub -- Kumbár, Vojtěch
Operational Degradation of Engine Oil in Agricultural Technology. Acta technologica agriculturae: vedecký časopis pre mechanizáciu pol'nohospodárstva = the scientific journal for agricultural engineering. 2019. sv. 22, č. 1, s. 17--21. ISSN 1335-2555. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ata/22/1/article-p17.xml
článek v odborném periodiku2019prohlížet
PARKISS univerzální měřící systém
Začal, Jaroslav -- Šustr, Michal -- Dostál, Petr -- Jůzl, Miroslav
PARKISS univerzální měřící systém. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 317--322. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku2019prohlížet
Qualitative parameters of protein gels from albumen base
Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka -- Jarošová, Alžbeta -- Kumbár, Vojtěch
Qualitative parameters of protein gels from albumen base. Potravinárstvo. 2019. sv. 13, č. 1, s. 182--186. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1049
článek v odborném periodiku2019prohlížet
The concentrations of phthalic acid esters in a water bath at sous-vide heat treatment
Jandlová, Marcela -- Jarošová, Alžbeta -- Kameník, Josef -- Kumbár, Vojtěch -- Nedomová, Šárka
The concentrations of phthalic acid esters in a water bath at sous-vide heat treatment. Potravinárstvo. 2019. sv. 13, č. 1, s. 681--687. ISSN 1338-0230.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
The influence of temperature and cyclic loading on adhesion in polycarbonate-polyurethane-glass adhesive joint
Bálková, Radka -- Binar, Tomáš -- Švarc, Jiří -- Mikulíková, Renata -- Dostál, Petr
The influence of temperature and cyclic loading on adhesion in polycarbonate-polyurethane-glass adhesive joint. Journal of Adhesion Science and Technology. 2019. sv. 33, č. 13, s. 1381--1393. ISSN 0169-4243. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01694243.2019.1575602
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Titanium and Stainless Steel MIG LSC Welding
Poláková, Nela -- Dostál, Petr
Titanium and Stainless Steel MIG LSC Welding. Acta technologica agriculturae: vedecký časopis pre mechanizáciu pol'nohospodárstva = the scientific journal for agricultural engineering. 2019. sv. 22, č. 2, s. 56--59. ISSN 1335-2555. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ata/22/2/article-p56.xml
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů při zpracovávání půdy
Bauer, František -- Čupera, Jiří -- Fajman, Martin -- Žák, Marek -- Polcar, Adam
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů při zpracovávání půdy. BAUER, F. -- ČUPERA, J. -- FAJMAN, M. -- ŽÁK, M. -- POLCAR, A. 307811, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307811.pdf
patent2019prohlížet