Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 21

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A study of the inhibition of S. aureus bacterial cultures by the action of silver particles
Sochor, Jiří
A study of the inhibition of S. aureus bacterial cultures by the action of silver particles. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2019, ISSN 0009-8981.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Antioxidant Activity of Silver Nanoparticles Prepared by Green Synthesis
Ruttkay Nedecky, Branislav -- Docekalova, Michaela -- Hosnedlová, Božena -- Uhlirova, Dagmar -- Stańková, Martina -- Kepinska, Marta -- Milnerowicz, Halina -- Fernandez, Carlos -- Baroň, Mojmír -- Sochor, Jiří -- Nguyen, Hoai Viet -- Kizek, René
Antioxidant Activity of Silver Nanoparticles Prepared by Green Synthesis. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 392--396. ISBN 978-80-87294-89-5.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Autochthonous yeasts as one of the tools to produce wines by original technologies
Vontrobová, Eva -- Kubizniaková, Petra -- Fiala, Jaromír -- Sochor, Jiří -- Matoulkova, Dagmar
Autochthonous yeasts as one of the tools to produce wines by original technologies. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2019. zv. 65, č. 1, s. 38--45. ISSN 0023-5830. URL: http://www.kvasnyprumysl.eu/index.php/kp/article/view/51
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Detection of UV Radiation in Vineyards by Optical Analysis of CdTe Quantum Dots
Sochorová, Lenka -- Hosnedlová, Božena -- Docekalova, Michaela -- Stankova, Martina -- Uhlirova, Dagmar -- Ruttkay Nedecky, Branislav -- Kepinska, Marta -- Milnerowicz, Halina -- Baroň, Mojmír -- Nguyen, Hai Xuan -- Duong, Ngoc Bach -- Nguyen, Viet Hoai -- Sochor, Jiří -- Růžička, Josef -- Kizek, René
Detection of UV Radiation in Vineyards by Optical Analysis of CdTe Quantum Dots. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 282--287. ISBN 978-80-87294-89-5.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Kudranie - ovocná novinka v našich zahradách.
Sotolář, Radek
Kudranie - ovocná novinka v našich zahradách. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2019. zv. 5/2019, č. 5, s. 54--55. ISSN 1804-3054.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Nanočástice stříbra připravené zelenou syntézou a synergický účinek s antibiotikem jako základ nanokonstruktu pro léčbu bakteriálních infekcí
Čížek, Matouš -- Sehnal, Karel -- Dočekalová, Michaela -- Staňková, Martina -- Gargulák, Michael -- Hosnedlová, Božena -- Ruttkay-Nedecký, Branislav -- Kizek, René
Nanočástice stříbra připravené zelenou syntézou a synergický účinek s antibiotikem jako základ nanokonstruktu pro léčbu bakteriálních infekcí. Praktický lékař. 2019. zv. 99, č. 4, s. 154--159. ISSN 0032-6739.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Preobraženie - vskutku pěkná "stolní proměna".
Sotolář, Radek
Preobraženie - vskutku pěkná "stolní proměna". Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. zv. XVIII, č. 10, s. 19. ISSN 1213-7596.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Relationship between haematological profile and progression or spontaneous regression of melanoma in the Melanoma-bearing Libechov Minipigs
Čížková, Jana -- Erbanová, M -- Sochor, Jiří -- Jindrová, Andrea -- Strnadová, Kristyna -- Horak, Vratislav
Relationship between haematological profile and progression or spontaneous regression of melanoma in the Melanoma-bearing Libechov Minipigs. The Veterinary Journal. 2019. zv. 249, č. July, s. 1--9. ISSN 1090-0233. URL: https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2019.04.016
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Severské odrůdy z pobaltských republik.
Sotolář, Radek
Severské odrůdy z pobaltských republik. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. zv. XVIII, č. 7, s. 40--42. ISSN 1213-7596. URL: https://www.zahradaweb.cz/severske-odrudy-z-pobaltskych-republik/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Sláva falernskému, největšímu z římských vín.
Sotolář, Radek
Sláva falernskému, největšímu z římských vín.  [online]. 2019. URL: http://www.wine.cz/slava-falernskemu-nejvetsimu-rimskych-vin/.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)2019Podrobnosti
Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku na vodní bázi k ochraně proti plísni révy vinné
Šafarčík , Vladan -- Pavloušek, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku na vodní bázi k ochraně proti plísni révy vinné. ŠAFARČÍK , V. -- PAVLOUŠEK, P. 32807, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032807.pdf
výsledky s právnou ochranou (úžitný vzor, priemyslový vzor)2019Podrobnosti
Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku na vodní bázi k posílení odolnosti k padlí révy vinné
Šafarčík , Vladan -- Pavloušek, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku na vodní bázi k posílení odolnosti k padlí révy vinné. ŠAFARČÍK , V. -- PAVLOUŠEK, P. 32806, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032806.pdf
výsledky s právnou ochranou (úžitný vzor, priemyslový vzor)2019Podrobnosti
Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku na vodní bázi k posílení odolnosti k šedé hnilobě hroznů révy vinné
Šafarčík , Vladan -- Pavloušek, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku na vodní bázi k posílení odolnosti k šedé hnilobě hroznů révy vinné. ŠAFARČÍK , V. -- PAVLOUŠEK, P. 32876, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032876.pdf
výsledky s právnou ochranou (úžitný vzor, priemyslový vzor)2019Podrobnosti
Srovnání dat prvních výskytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásého na révě vinné v České republice v letech 1975-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Baltazár, Tivadar -- Hrudová, Eva -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Srovnání dat prvních výskytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásého na révě vinné v České republice v letech 1975-2018. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Srovnání dat prvních výskytů plísně révové na révě vinné v České republice v letech 1965-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Baltazár, Tivadar -- Hrudová, Eva -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Srovnání dat prvních výskytů plísně révové na révě vinné v České republice v letech 1965-2018. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Sweet Sapphire – nová kráska mezi stolními odrůdami.
Sotolář, Radek
Sweet Sapphire – nová kráska mezi stolními odrůdami. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. zv. XVIII, č. 7, s. 43. ISSN 1213-7596. URL: https://www.zahradaweb.cz/odruda-sweet-sapphire-nova-kraska-mezi-stolnimi-odrudami/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Šlechtění na rezistenci a geny odolnosti k houbovým chorobám u révy vinné.
Sotolář, Radek
Šlechtění na rezistenci a geny odolnosti k houbovým chorobám u révy vinné. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2019. zv. 4/2019, č. 4, s. 2--5. ISSN 1804-3054.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Teranostické přístupy pro léčbu bakteriálních infekcí při koincidenci nádorových onemocnění
Sehnal, K -- Gargulák, M -- Dočekalová, M -- Uhlířová, D -- Staňková, M -- Hosnedlová, B -- Sochor, Jiří -- Ruttkay Nedecký, B -- Kizek, R
Teranostické přístupy pro léčbu bakteriálních infekcí při koincidenci nádorových onemocnění. In Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2019, ISSN 0862-495X.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Mlček, Jiří -- Sochor, Jiří -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Hegedüsová, Alžbeta
The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students. Potravinárstvo. 2019. zv. 13, č. 1, s. 735--743. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1153/1074
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Theranostic Tool for Targeting of Bacterial Cells Based on Silver Nanoparticles
Gargulák, Michael -- Čížek, Matouš -- Dočekalová, Michaela -- Kepinska, Marta -- Andre, Ferreira Da Silva -- Surovíková, Aneta -- Uhlirova, Dagmar -- Stankova, Martina -- Ruttkay-Nedecký, Branislav -- Vavřiník, Aleš -- Sochor, Jiří -- Nguyen, Hoai Viet -- Kizek, René
Theranostic Tool for Targeting of Bacterial Cells Based on Silver Nanoparticles. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 370--375. ISBN 978-80-87294-89-5.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Unusual aspects of the fat content of mealworm larvae as a novel food
Adámek, Martin -- Mlček, Jiří -- Adámková, Anna -- Borkovcová, Marie -- Bednářová, Martina -- Musilová, Zuzana -- Skácel, Josef -- Sochor, Jiří -- Faměra, Oldřich
Unusual aspects of the fat content of mealworm larvae as a novel food. Potravinárstvo. 2019. zv. 13, č. 1, s. 157--162. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1089/764
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti