Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 22

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Acetogenic microorganisms in operating biogas plants depending on substrate combinations
Kushkevych, Ivan -- Kobzová, Eliška -- Vítězová, Monika -- Vítěz, Tomáš -- Dordević, Dani -- Bartoš, Milan
Acetogenic microorganisms in operating biogas plants depending on substrate combinations. Biológia. 2019. zv. 74, č. 9, s. 1229--1236. ISSN 0006-3088. URL: https://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11756-019-00283-2
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů pásové sušárny zemědělských komodit
Tichý, Michal -- Los, Josef
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů pásové sušárny zemědělských komodit. In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Zborník. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 335--341. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic)
Vöröš, Dominik -- Geršlová, Eva -- Nývlt, Daniel -- Geršl, Milan -- Kuta, Jan
Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic). Environmental Monitoring and Assessment. 2019. zv. 191, č. 2, ISSN 0167-6369. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-019-7255-0
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Effects of Bark Stripping on Timber Production and Structure of Norway Spruce Forests in Relation to Climatic Factors
Cukor, Jan -- Vacek, Zdeněk -- Linda, Rostislav -- Vacek, Stanislav -- Marada, Petr -- Šimůnek, Václav -- Havránek, František
Effects of Bark Stripping on Timber Production and Structure of Norway Spruce Forests in Relation to Climatic Factors. Forests. 2019. zv. 10, č. 4, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/10/4/320
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Experimental measurement of heat of biodegradable waste
Hammerschmiedt, Michal -- Rouš, Robert -- Mareček, Jan -- John, Jakub
Experimental measurement of heat of biodegradable waste. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 1, s. 59--64. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067010059.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Extensive orchards in the agricultural landscape: Effective protection against fraying damage caused by roe deer
Marada, Petr -- Cukor, Jan -- Linda, Rostislav -- Vacek, Zdeněk -- Vacek, Stanislav -- Havránek, František
Extensive orchards in the agricultural landscape: Effective protection against fraying damage caused by roe deer. Sustainability. 2019. zv. 11, č. 13, ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Flare stacks on agricultural biogas plants - safety and operational requirements
Trávníček, Petr -- Kotek, Luboš -- Nejtek, Vlastimil -- Koutný, Tomáš -- Junga, Petr -- Vítěz, Tomáš
Flare stacks on agricultural biogas plants - safety and operational requirements. Research in agricultural engineering. 2019. zv. 65, č. 3, s. 98--104. ISSN 1212-9151. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/rae.htm?type=article&id=1_2019-RAE
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Influence of digestate on physical properties of soil in ZD Budišov
Jaša, Stanislav -- Badalíkova, Barbora -- Červinka, Jan
Influence of digestate on physical properties of soil in ZD Budišov. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 1, s. 75--83. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0075/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Legume and grass biomass as an alternative substrate for Biogas production - Theoretical methane yield
Kintl, Antonín -- Elbl, Jakub -- Dokulilová, Tereza -- Vítěz, Tomáš -- Knotová, Daniela
Legume and grass biomass as an alternative substrate for Biogas production - Theoretical methane yield. In SGEM2019. Energy and Clean Technologies: Conference Proceedings. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2019, s. 299--305. ISSN 1314-2704. URL: https://www.sgem.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=5844
článok v zborníku2019Podrobnosti
Mixed Culture of Corn and White Lupine as an Alternative to Silage Made from Corn Monoculture Intended for Biogas Production
Kintl, Antonín -- Vítěz, Tomáš -- Elbl, Jakub -- Vítězová, Monika -- Dokulilová, Tereza -- Nedelnik, Jan -- Skládanka, Jiří -- Brtnický, Martin
Mixed Culture of Corn and White Lupine as an Alternative to Silage Made from Corn Monoculture Intended for Biogas Production. BioEnergy Research. 2019. zv. 12, č. 3, s. 694--702. ISSN 1939-1234.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Nařízení vlády č. 59/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Marada, Petr -- Machálek, Antonín -- Havránek, František -- Mikulka, Jan
Nařízení vlády č. 59/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. MARADA, P. -- MACHÁLEK, A. -- HAVRÁNEK, F. -- MIKULKA, J. 2019. URL: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2015-75.html
poskytovateľom realizované výsledky (právne predpisy, normy, smernice)2019Podrobnosti
Noise emissions of older woodworking machines at parallel operation process
Junga, Petr -- Trávníček, Petr -- Ružbarský, Juraj -- Kopecký, Zdeněk -- Solař, Aleš
Noise emissions of older woodworking machines at parallel operation process. MM Science Journal. 2019. č. March, s. 2832--2838. ISSN 1803-1269. URL: http://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2019-a59ea10d-85fe-45b1-858e-28e401dff8d2/articles/noise-emissions-of-older-woodworking-machines-at-parallel-operation-process
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Optimization of microalgal growth and cultivation parameters for increasing bioenergy potential: Case study using the oleaginous microalga Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C2)
Sukacova, Katerina -- Búzová, Diana -- Trávníček, Petr -- Červený, Jan -- Vítězová, Monika -- Vítěz, Tomáš
Optimization of microalgal growth and cultivation parameters for increasing bioenergy potential: Case study using the oleaginous microalga Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C2). Algal Research. 2019. zv. 40, č. June, ISSN 2211-9264. URL: https://doi.org/10.1016/j.algal.2019.101519
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Possibilities of Growing Stillage Usage for Anaerobic Fermentation
Krčálová, Eva -- Vítěz, Tomáš -- Junga, Petr -- Koutný, Tomáš -- Somerlíková, Kristina -- Mareček, Jan -- Vítězová, Monika
Possibilities of Growing Stillage Usage for Anaerobic Fermentation. Waste and Biomass Valorization. 2019. zv. 10, č. 8, s. 2201--2211. ISSN 1877-2641. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-018-0246-5
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Prevention of accidents to storage tanks for liquid products used in agriculture
Trávníček, Petr -- Kotek, Luboš -- Junga, Petr -- Koutný, Tomáš -- Novotná, Jana -- Vítěz, Tomáš
Prevention of accidents to storage tanks for liquid products used in agriculture. Process Safety and Environmental Protection. 2019. zv. 128, č. August, s. 193--202. ISSN 0957-5820. URL: https://doi.org/10.1016/j.psep.2019.05.035
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Quantitative Risk Assessment of Biogas Plant - Determination of Assumptions and Estimation of Selected Top Event
Trávníček, Petr -- Kotek, Luboš -- Koutný, Tomáš -- Vítěz, Tomáš
Quantitative Risk Assessment of Biogas Plant - Determination of Assumptions and Estimation of Selected Top Event. Periodica Polytechnica-Chemical Engineering. 2019. zv. 63, č. 3, s. 397--405. ISSN 0324-5853. URL: https://pp.bme.hu/ch/article/view/13048/8333
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Speleofórum 2019
Bosák, Pavel -- Geršl, Milan -- Novotná, Jiřina
Speleofórum 2019. 26. 4. 2019 - 28. 4. 2019, Sloup (CZ). URL: http://www.speleo.cz/stavajici-rocnik-prvni-info
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie2019Podrobnosti
The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world's deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic
Sracek, O -- Geršl, Milan -- Faimon, J -- Bábek, O
The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world's deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. Applied Geochemistry. 2019. zv. 100, č. January, s. 203--212. ISSN 0883-2927. URL: https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.11.013
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The Possibility of Using Spent Coffee Grounds to Improve Wastewater Treatment Due to Respiration Activity of Microorganisms
Vítězová, Monika -- Jančiková, Simona -- Dordević, Dani -- Vítěz, Tomáš -- Elbl, Jakub -- Hanišáková, Nikola -- Jampílek, Josef -- Kushkevych, Ivan
The Possibility of Using Spent Coffee Grounds to Improve Wastewater Treatment Due to Respiration Activity of Microorganisms. Applied Sciences. 2019. zv. 9, č. 15, ISSN 2076-3417.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu vody v propadáních Moravského krasu v letech 2016-2018: případová studie vod potoků Hostěnického, Křtinského, Lopače a Sloupského
Geršl, Milan -- Modrá, Helena -- Geršlová, Eva -- Machů, Gabrielle -- Pavlík, Ivo
Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu vody v propadáních Moravského krasu v letech 2016-2018: případová studie vod potoků Hostěnického, Křtinského, Lopače a Sloupského. In Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019, s. 124--129. ISBN 978-80-87857-34-2.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Zdravotně významné mykobakterie v krasovém prostředí
Pavlík, Ivo -- Bartoš, Milan -- Geršl, Milan -- Ulmann, Vít -- Štefka, Leoš -- Tůma, Antonín
Zdravotně významné mykobakterie v krasovém prostředí. In Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019, s. 130--134. ISBN 978-80-87857-34-2.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Způsob obhospodařování kompenzační ekologické plochy na orné půdě
Marada, Petr -- Skládanka, Jiří
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob obhospodařování kompenzační ekologické plochy na orné půdě. MARADA, P. -- SKLÁDANKA, J. 307710, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307710.pdf
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov2019Podrobnosti