Faculty of Regional Development and International Studies - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 60

PublicationsType of resultYearDetails
Arbuscular mycorrhizae modify winter wheat root morphology and alleviate phosphorus deficit stress
Lazarević, Boris -- Lošák, Tomáš -- Manschadi, Ahmad M
Arbuscular mycorrhizae modify winter wheat root morphology and alleviate phosphorus deficit stress. Plant, soil and environment. 2018. v. 64, no. 1, p. 47--52. ISSN 1214-1178. URL: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/237171.pdf
article in a professional periodical2018Details
Assessing the existence of synergistic effect in the consolidated accounting entities in the Czech Republic
Rajchlová, Jaroslava -- Fedorová, Anna -- Somerlíková, Kristina -- Grega, Libor -- Svatošová, Veronika
Assessing the existence of synergistic effect in the consolidated accounting entities in the Czech Republic. Investment Management and Financial Innovations. 2018. v. 15, no. 2, p. 305--316. ISSN 1810-4967. URL: https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-281/assessing-the-existence-of-synergistic-effect-in-the-consolidated-accounting-entities-in-the-czech-republic
article in a professional periodical2018Details
Bottom-up approach as a tool of spatial polarization? Case study of local action groups in Czechia
Konečný, Ondřej -- Pavlišová, Anna -- Vyroubalová, Tereza -- Surmanová, Karolína
Bottom-up approach as a tool of spatial polarization? Case study of local action groups in Czechia. In Coping with Uneven Development in Europe - Socio-Economic and Political Responses to Regional Polarisation. 1st ed. Leibniz: Leibniz Institute for Regional Geography, 2018, p. 26.
abstract of an article in anthology2018Details
Comparative Study of the Institutional Anchoring of Selected Non-profit Organizations in the UK, USA and Czech Republic
Rajchlová, Jaroslava -- Grega, Libor -- Svatošová, Veronika
Comparative Study of the Institutional Anchoring of Selected Non-profit Organizations in the UK, USA and Czech Republic. In INPROFORUM 2017: „Innovations, Enterprises, Regions and Management“. 1st ed. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2018, ISBN 978-80-7394-667-8.
article in proceedings2018Details
Contribution to Avalanche Modelling in the Veľká Fatra National Park, an Example of the Krížna-Massif
Jančo, Martin -- Babčan, Michal -- Vyskot, Ilja -- Mikloš, Michal -- Špiaková, Jana
Contribution to Avalanche Modelling in the Veľká Fatra National Park, an Example of the Krížna-Massif. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 79--84. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli
Stachoň, Zdeněk -- Šašinka, Čeněk -- Čeněk, Jiří -- Štěrba, Zbyněk -- Angsuesser, Stephan -- Fabrikant, Sara -- Stampach, Radim -- Morong, Kamil
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli. Cartography and Geographic Information Science. 2018. ISSN 1523-0406. URL: https://doi.org/10.1080/15230406.2018.1470575
article in a professional periodical2018Details
Development of new organization forms in viticulture and wine industry in the Czech Republic - the segment of wines with original certification
Zdráhal, Ivo -- Bečvářová, Věra -- Babáčková, Jana
Development of new organization forms in viticulture and wine industry in the Czech Republic - the segment of wines with original certification. In INPROFORUM 2017: „Innovations, Enterprises, Regions and Management“. 1st ed. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2018, p. 120--125. ISBN 978-80-7394-667-8. URL: http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/INP2017/paper/view/990
article in proceedings2018Details
Diffusion of Climate Change Adaptation Policies Among Local Governments in Sub-Saharan Africa: Conceptual Review
Musah, Justice Surugu Issah -- Ahenkan, Albert -- Darkwah, Samuel Antwi
Diffusion of Climate Change Adaptation Policies Among Local Governments in Sub-Saharan Africa: Conceptual Review. In: Theory and Practice of Climate Adaptation. 1st ed. Heidelberg: Springer, 2018. p. 65--85. ISBN 978-3-319-72874-2.
chapter in a book2018Details
Ekosystémové služby říčního prostoru ve městech
Schneider, Jiří -- Lampartová, Ivana -- Kalasová, Žaneta -- Lorencová, Helena
Ekosystémové služby říčního prostoru ve městech. Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba. 2018. v. XXVIII, p. 36--40. ISSN 1211-1678.
article in a professional periodical2018Details
Entry into the common market of the European Union in terms of Czech Republic’s foreign trade with dairy products
Zdráhal, Ivo -- Bečvářová, Věra
Entry into the common market of the European Union in terms of Czech Republic’s foreign trade with dairy products. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 2, p. 605--616. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/66/2/0605/
article in a professional periodical2018Details
Entry Into the Common Market of the European Union in Terms of Czech Republic's Foreign Trade with Dairy Products
Zdráhal, Ivo -- Bečvářová, Věra
Entry Into the Common Market of the European Union in Terms of Czech Republic's Foreign Trade with Dairy Products. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 2, p. 605--616. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066020605.pdf
article in a professional periodical2018Details
Etický management veřejných institucí v ČR
Nesiba, Jiří -- Stránský, Michal
Etický management veřejných institucí v ČR. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků . Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 457--464. ISBN 978-80-210-8969-3.
article in proceedings2018Details
Evaluation Methods of Development Programs Focused On Non-profit Projects
Rajchlová, Jaroslava -- Grega, Libor -- Svatošová, Veronika
Evaluation Methods of Development Programs Focused On Non-profit Projects. In INPROFORUM 2017: „Innovations, Enterprises, Regions and Management“. 1st ed. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2018, ISBN 978-80-7394-667-8.
article in proceedings2018Details
FRDIS activities in the Republic of Nicaragua
Smolík, Josef -- Trávníčková, Barbora Pavla
Aktivity FRRMS v Nikaragujské republice. Mendel green: časopis Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 10, no. 1, p. 44--45. ISSN 2533-6517. URL: http://mendelgreen.mendelu.cz/
article in a professional periodical2018Details
From proteomics to ionomics: soybean genetic improvement for better food safety
Vollmann, Johann -- Watanabe, Daisuke -- Lošák, Tomáš
From proteomics to ionomics: soybean genetic improvement for better food safety. Genetika. 2018. v. 50, no. 1, p. 333--350. ISSN 0534-0012. URL: http://www.dgsgenetika.org.rs/abstrakti/vol50no1rad29.pdf
article in a professional periodical2018Details
Funkce lesů: Hydricko-vodohospodářský management
Vyskot, Ilja -- Kozumplíková, Alice
Funkce lesů: Hydricko-vodohospodářský management. In Hospodaření s vodou v krajině. 2018, ISBN 978-80-87361-83-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon18/Vyskot_Kozumplikova.pdf
article in proceedings2018Details
Geocaching for the wheelchair users: a pilot study in Luhačovské Zálesí (Czech Republic)
Fialová, Jitka -- Kotásková, Pavla -- Schneider, Jiří -- Žmolíková, Nikola -- Procházková, Pavlína
Geocaching for the wheelchair users: a pilot study in Luhačovské Zálesí (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2018. no. 1, p. 27--41. ISSN 1210-8812. URL: http://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/2018_01_FIALOV%C3%81etal.pdf
article in a professional periodical2018Details
Green-Growth Policies and Economic Effects: Lessons Learnt from Organic Farming in the Czech Republic
Redlichová, Radka -- Bečvářová, Věra -- Pociovălișteanu, Diana Mihaela -- Vinohradský, Karel -- Zdráhal, Ivo
Green-Growth Policies and Economic Effects: Lessons Learnt from Organic Farming in the Czech Republic. In: Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives. 1st ed. World Sustainability Series. Springer International Publishing, 2018. p. 319--341. ISBN 978-3-319-73028-8. URL: https://www.springerprofessional.de/en/green-growth-policies-and-economic-effects-lessons-learnt-from-o/15402680
chapter in a book2018Details
Growth of Muslim Migration and Impact on Germany with Employment Demand
Mihulková, Tereza -- Mocek, Ondřej
Nárůst muslimské migrace a dopady na Německo s důrazem na zaměstnanost. Kultura bezpieczeństwa. 2018. no. 28, p. 175--199. ISSN 2299-4033. URL: http://kultura-bezpieczenstwa.pl/wp-content/uploads/2018/03/KB_28_175-199.pdf
article in a professional periodical2018Details
Health Geography - The Context of Health and the Environment on the Example of Asthma diagnosis
Hübelová, Dana -- Kozumplíková, Alice -- Überhuberová, Jarmila
Health Geography - The Context of Health and the Environment on the Example of Asthma diagnosis. In Proceedings of 25th Central European Conference - Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 389--401. ISBN 978-80-210-8907-5. URL: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018
article in proceedings2018Details
Hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích ČR na příkladu města Valašské Klobouky
Fukalová, Petra -- Mikesková, Alena -- Středová, Hana
Hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích ČR na příkladu města Valašské Klobouky. In Hospodaření s vodou v krajině. 2018, ISBN 978-80-87361-83-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon18/Fukalova.pdf
article in proceedings2018Details
Hradec Economic Days 2018
Hradec Economic Days 2018. 1st ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018. ISBN 978-80-7435-701-5.
conference proceedings2018Details
Importance of Strategy and Aspects of Strategic Development in Small and Medium-Sized Entrepreneurship
Svatošová, Veronika
Importance of Strategy and Aspects of Strategic Development in Small and Medium-Sized Entrepreneurship. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2018. v. 66, no. 4, p. 329--349. ISSN 0013-3035. URL: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=list_articles&journal_issue_no=11114493
article in a professional periodical2018Details
Inovace hnojení - možnosti aplikace digestátu k řepce ozimé
Lošák, Tomáš -- Dostál, Jiří
Inovace hnojení - možnosti aplikace digestátu k řepce ozimé. In Jarní semináře pro pěstitele olejnin 2018. 1st ed. Praha: SPZO s.r.o., 2018, p. 21--24. ISBN 978-80-87065-78-5.
article in proceedings2018Details
Kukuřice v praxi 2018
Prokeš, Karel -- Zeman, Ladislav -- Lošák, Tomáš -- Hlušek, Jaroslav -- Vítěz, Tomáš
Kukuřice v praxi 2018. 9. 1. 2018 - 18. 1. 2018, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Tetčice, Palačov, Hradec Králové (CZ).
holding a conference2018Details
Kukuřice v praxi 2018
Kukuřice v praxi 2018. 9. 1. 2018 - 18. 1. 2018, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Tetčice, Palačov, Hradec Králové (CZ).
holding a conference2018Details
Methods for Risk Measurement of Start-up Firms in the Conditions of Emerging Capital Markets
Chmelíková, Gabriela -- Somerlíková, Kristina
Methods for Risk Measurement of Start-up Firms in the Conditions of Emerging Capital Markets. Statistika: ekonomicko-statistický časopis. 2018. v. 98, no. 3, ISSN 0322-788X.
article in a professional periodical2018Details
Mezi racionalismem a judaismem: filosofická sebereflexe Raymonda Arona
Nesiba, Jiří -- Smolík, Josef
Mezi racionalismem a judaismem: filosofická sebereflexe Raymonda Arona. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2018. v. 10, no. 1, p. 27--47. ISSN 1802-0364.
article in a professional periodical2018Details
Migrants’ remittances: A complementary source of financing adaptation to climate change at the local level in Ghana
Darkwah, Samuel Antwi -- Musah Surugu, Issah Justice -- Ahenkan, Albert -- Bawole, Justice Nyigmah
Migrants’ remittances: A complementary source of financing adaptation to climate change at the local level in Ghana. International Journal of Climate Change Strategies and Management. 2018. v. 10, no. 1, p. 178--196. ISSN 1756-8692. URL: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJCCSM-03-2017-0054
article in a professional periodical2018Details
Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť
Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť. 20. 2. 2018 - 21. 2. 2018, Bratislava (SK).
holding a conference2018Details
NEW PERSPECTIVES IN PROJECT MANAGEMENT
Máchal, Pavel -- Hvizdová, Eva -- Ondrouchová, Martina
NEW PERSPECTIVES IN PROJECT MANAGEMENT. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 134 p. 1. ISBN 978-80-7509-540-4.
professional book2018Details
Nitrogen and sulphur fertilisation affecting soybean seed spermidine content
Lošák, Tomáš -- Ševčík, Michal -- Plchová, Radka -- Bennewitz Alvarez, Eduardo Alfredo von -- Hlušek, Jaroslav -- Elbl, Jakub -- Buňka, František -- Polášek, Zdeněk -- Antonkiewicz, Jacek -- Varga, Ladislav -- Vollmann, Johann
Nitrogen and sulphur fertilisation affecting soybean seed spermidine content. Journal of Elementology. 2018. v. 23, no. 2, p. 581--588. ISSN 1644-2296. URL: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1516/
article in a professional periodical2018Details
Phosphorus Availability and Spring Barley Yields Under Graded P-Doses in a Pot Experiment
Mühlbachová , Gabriela -- Čermák, Pavel -- Vavera, Radek -- Káš, Martin -- Pechová, Miroslava -- Marková, Kateřina -- Hlušek, Jaroslav -- Lošák, Tomáš
Phosphorus Availability and Spring Barley Yields Under Graded P-Doses in a Pot Experiment. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 1, p. 111--118. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066010111.pdf
article in a professional periodical2018Details
Phosphorus fertilization as a component of growing technology of barley
Lošák, Tomáš -- Hlušek, Jaroslav -- Lampartová, Ivana -- Pospíšilová, Lubica -- Čermák, Pavel -- Mühlbachová , Gabriela -- Varga, Ladislav -- Árvay, Július -- Lazarević, Boris
Phosphorus fertilization as a component of growing technology of barley. In Proceedings of the 46th International Symposium Actual Tasks on Agricultural Engineering. Záhřeb: University of Zagreb (Sveuciliste u Zagrebu), 2018, p. 543--550. ISSN 1848-4425. URL: http://atae.agr.hr/46th_ATAE_proceedings.pdf
article in proceedings2018Details
Pocit bezpečí a obavy z kriminality v Brně
Smolík, Josef
Pocit bezpečí a obavy z kriminality v Brně. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků . Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 767--773. ISBN 978-80-210-8969-3.
article in proceedings2018Details
Prognostics methods of security phenomena
Smolík, Josef
Prognostické metody bezpečnostních fenoménů. Vojenské rozhledy. 2018. v. 27, no. 1, p. 3--24. ISSN 1210-3292. URL: http://vojenskerozhledy.cz/images/archiv_voj_rozhl/cele_cisla/Od_roku_2017/VR2018-1.pdf
article in a professional periodical2018Details
Proposal and Simulation of Dynamic Financial Strategy Model
Svatošová, Veronika
Proposal and Simulation of Dynamic Financial Strategy Model. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies. 2018. ISSN 2175-5825.
article in a professional periodical2018Details
Public Participation in the Process of EIA Intentions of Wind Power Plants in the Czech Republic
Schneider, Jiří -- Mudra, Petr -- Kozumplíková, Alice
Public Participation in the Process of EIA Intentions of Wind Power Plants in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 1, p. 171--182. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066010171.pdf
article in a professional periodical2018Details
Regional differentiation (geo)demographic indicators of morbidity in the South Moravian Region
Hübelová, Dana -- Kozumplíková, Alice -- Kominácká, Jitka
Regionální diferenciace (geo)demografických ukazatelů nemocnosti na příkladu Jihomoravského kraje. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků . Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 705--713. ISBN 978-80-210-8969-3. URL: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2018.pdf
article in proceedings2018Details
Residual plant nutrients in crop residues – an important resource
Torma, Stanislav -- Vilček, Jozef -- Lošák, Tomáš -- Kužel, Stanislav -- Martensson, Anna
Residual plant nutrients in crop residues – an important resource. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science. 2018. v. 68, no. 4, p. 358--366. ISSN 0906-4710.
article in a professional periodical2018Details
Risk Substance of Newly Established Businesses
Chmelíková, Gabriela -- Somerlíková, Kristina
Risk Substance of Newly Established Businesses. Statistika: ekonomicko-statistický časopis. 2018. v. 98, no. 2, p. 135--149. ISSN 0322-788X. URL: https://www.czso.cz/documents/10180/61266319/32019718q2.pdf/de856a4c-2eb5-40db-8a4a-e864e5fb0550?version=1.0
article in a professional periodical2018Details
Role univerzit v regionálním rozvoji: ČR a jižní Morava v kontextu EU
Ptáček, Pavel
Role univerzit v regionálním rozvoji: ČR a jižní Morava v kontextu EU. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků . Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 125--132. ISBN 978-80-210-8969-3.
article in proceedings2018Details
Selected Attitudes of Muslims Toward Life in the Czech Republic in the Context of Their Faith
Čeněk, Jiří -- Kompérová, Aneta -- Smolík, Josef
Selected Attitudes of Muslims Toward Life in the Czech Republic in the Context of Their Faith. Politické vedy. 2018. v. 21, no. 2, p. 116--137. ISSN 1335-2741. URL: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2018/2-2018/jiri-cenek-aneta-komperova-josef-smolik.html
article in a professional periodical2018Details
Senior-related criminality
Smolík, Josef -- Čeněk, Jiří
Kriminalita páchaná na seniorech. In Kriminologické dny 2018: Sborník z VI. ročníku mezinárodní konference. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018, p. 53--63. ISBN 978-80-88266-15-0. URL: http://www.czkrim.cz/cs/soubory-ke-stazeni/sbornik-z-konference-vi-kriminologicke-dny-2018
article in proceedings2018Details
Scheming to defraud in an insolvency proceeding: a specific case of economic criminal acts
Smolík, Josef -- Kajanová, Alena
Scheming to defraud in an insolvency proceeding: a specific case of economic criminal acts. Studia commercialia Bratislavensia. 2018. v. 11, no. 1, p. 107--117. ISSN 1337-7493. URL: https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/scb/vydane-cisla/2018-01/scb0118-smolik-kajanova.pdf
article in a professional periodical2018Details
Soybean breeding for improved food safety and health value
Vollmann, Johann -- Watanabe, Daisuke -- Sagara, Tatsuya -- Pachner, Martin -- Lošák, Tomáš
Soybean breeding for improved food safety and health value. In International Congress on Oil and Protein Crops. 1st ed. Moldova: European Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA) and Scientific Association of Geneticists and Breeders of the Republic of Moldova, 2018, p. 161. ISBN 978-9975-3178-5-6.
abstract of an article in anthology2018Details
Spatial differentiation of selected health factors of the South Moravian Region population
Hübelová, Dana -- Kozumplíková, Alice -- Jadczaková, Veronika -- Rousová, Gabriela
Spatial differentiation of selected health factors of the South Moravian Region population. Geographia Cassoviensis. 2018. v. 12, no. 1, p. 34--52. ISSN 1337-6748. URL: https://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2018-12-1/2018_1_Hubelova_et_al.pdf
article in a professional periodical2018Details
Sugar Cane and Production of Sugar on Mauritius
Smolík, Josef
Cukrová třtina a produkce cukru na ostrově Mauricius. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2018. v. 134, no. 2, p. 79--81. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2018/PDF/79-81.pdf
article in a professional periodical2018Details
The dissolution of political parties in the Czech Republic and Slovak Republic
Kovanič, Martin -- Smolík, Josef
Rozpustenie politických strán v Českej republike a Slovenskej republike. Bezpečnostní teorie a praxe. 2018. no. 1, p. 83--97. ISSN 1801-8211. URL: http://www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clanky/resume018-1.html
article in a professional periodical2018Details
The dynamics of the phenological development of four woody species in south-west and central Slovakia
Babálová, Darina -- Škvareninová, Jana -- Fazekaš, Juraj -- Vyskot, Ilja
The dynamics of the phenological development of four woody species in south-west and central Slovakia. Sustainability. 2018. v. 10, no. 5, ISSN 2071-1050. URL: http://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1497
article in a professional periodical2018Details
The role of institutions in influencing maternal and children under-five health care in Ghana
Amoako, Martha -- Verter, Nahanga
The role of institutions in influencing maternal and children under-five health care in Ghana. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 19--30. ISBN 978-80-7509-561-9. URL: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
article in proceedings2018Details
The Role of Management Leader Based on Idealistic and Realistic Philosophy
Smolík, Josef -- Nesiba, Jiří
The Role of Management Leader Based on Idealistic and Realistic Philosophy. Scientia et Societas. 2018. v. 14, no. 1, p. 96--105. ISSN 1801-7118. URL: http://files.sets.cz/200000246-3929e3a241/Scientia%201_2018_web.pdf
article in a professional periodical2018Details
Theory and Practice of Climate Adaptation
Theory and Practice of Climate Adaptation. 1st ed. Heidelberg: Springer, 2018. 589 p. ISBN 978-3-319-72874-2.
professional book2018Details
Timber and wood production in Tropical African virgin forests
Bamwesigye, Dastan -- Boateng, Kofi Ampadu -- Hlaváčková, Petra
Timber and wood production in Tropical African virgin forests. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 396--401. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Towards a common agricultural policy in Africa?
Blížkovský, Petr -- Grega, Libor -- Verter, Nahanga
Towards a common agricultural policy in Africa?. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2018. v. 64, no. 7, p. 301--315. ISSN 0139-570X. URL: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/254715.pdf
article in a professional periodical2018Details
Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives
Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives. 1st ed. Springer International Publishing, 2018. 552 p. World Sustainability Series. ISBN 978-3-319-73028-8.
professional book2018Details
Verification of Strategic Management Process Model in SME into Practice
Svatošová, Veronika
Verification of Strategic Management Process Model in SME into Practice. In Hradec Economic Days 2018. 1st ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, p. 346--357. ISBN 978-80-7435-701-5. URL: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf
article in proceedings2018Details
Vliv organické hmoty na hospodaření půdy s vláhou a na tvorbu hospodářského výnosu
Hlušek, Jaroslav -- Lošák, Tomáš
Vliv organické hmoty na hospodaření půdy s vláhou a na tvorbu hospodářského výnosu. In Kukuřice v praxi 2018. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 16--28. ISBN 978-80-7509-534-3.
article in proceedings2018Details
Vulnerability Here, There, and Everywhere: What Happened to Ghana’s Decentralized Climate Change Adaptation Policy?
Musah, Justice Surugu Issah -- Ahenkan, Albert -- Bawole, Justice Nyigmah -- Darkwah, Samuel Antwi
Vulnerability Here, There, and Everywhere: What Happened to Ghana’s Decentralized Climate Change Adaptation Policy?. In: Theory and Practice of Climate Adaptation. 1st ed. Heidelberg: Springer, 2018. p. 105--123. ISBN 978-3-319-72874-2.
chapter in a book2018Details
Youth subcultures. From the perspective of social pathology and social pedagogy
Smolík, Josef
Subkultúry mládeže. Z pohľadu sociálnej patologíe a sociálnej pedagogiky. Sociálna prevencia. 2018. v. 13, no. 1, p. 22--24. ISSN 1336-9679. URL: http://www.nocka.sk/vzdelavacia-cinnost/socialna-prevencia/odborny-casopis
article in a professional periodical2018Details