Faculty of Regional Development and International Studies - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 83

Publications
Type of result
Year
Details
A Comparison of Population Growth Rate and the Rate of Increase in Food Crop Production in Africa
Ankomah, Emmanuel Kofi
A Comparison of Population Growth Rate and the Rate of Increase in Food Crop Production in Africa. In: Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy . Hershey: IGI Global, 2020. p. 260--280. ISBN 978-1-79984-601-7.
chapter in a book2020
Details
An e-government framework for assessing readiness for public sector e-procurement in a lower-middle income country
Adjei-Bamfo, Peter -- Domfeh, Kwame Ameyaw -- Bawole, Justice Nyigmah -- Ahenkan, Albert -- Maloreh Nyamekye, Theophilus -- Adjei Bamfo, Stephanie -- Darkwah, Samuel Antwi
An e-government framework for assessing readiness for public sector e-procurement in a lower-middle income country. Information Technology for Development. 2020. v. 26, no. 4, p. 742--761. ISSN 0268-1102. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.2020.1769542
article in a professional periodical2020
Details
Application of the smart city concept in process of urban recycling - case study of Špitálka in Brno, Czech Republic
Klusáček, Petr -- Konečný, Ondřej -- Zgodová, Andrea -- Navrátil, Josef
Application of the smart city concept in process of urban recycling - case study of Špitálka in Brno, Czech Republic. DETUROPE (The Central European Journal of Regional Development and Tourism). 2020. v. 12, no. 1, p. 22--40. ISSN 1821-2506. URL: http://www.deturope.eu/img/upload/Klusacek_et_al.pdf
article in a professional periodical
2020
Details
Assessing Wood Waste by Timber Industry as a Contributing Factor to Deforestation in Ghana
Asamoah, Obed -- Kuittinen, Suvi -- Danquah , Jones Abrefa -- Quartey, Ebo Tawiah -- Bamwesigye, Dastan -- Boateng, Charles Mario -- Pappinen , Ari
Assessing Wood Waste by Timber Industry as a Contributing Factor to Deforestation in Ghana. Forests. 2020. v. 11, no. 939, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/9/939
article in a professional periodical
2020
Details
Assessing Wood Waste by Timber Industry as a Contributing Factor to Deforestation in Ghana
Asamoah, Obed -- Kuittinen, Suvi -- Danquah , Jones Abrefa -- Quartey, Ebo Tawiah -- Bamwesigye, Dastan -- Boateng, Charles Mario -- Pappinen , Ari
Assessing Wood Waste by Timber Industry as a Contributing Factor to Deforestation in Ghana. Forests. 2020. v. 11, no. 9, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/9/939
article in a professional periodical
2020
Details
Clientelism and the Abuse of Power in the Western Balkans
Radeljić , Branislav -- Đorđević, Vladimir
Clientelism and the Abuse of Power in the Western Balkans. Journal of Balkan and Near Eastern Studies. 2020. v. 22, no. 5, p. 597--612. ISSN 1944-8953. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19448953.2020.1799299
article in a professional periodical
2020
Details
Co dělat pro to, aby půda zůstala živým organismem a nestal se z ní mrtvý substrát?
Hlušek, Jaroslav -- Lošák, Tomáš -- Kolář, Ladislav -- Peterka, Jiří
Co dělat pro to, aby půda zůstala živým organismem a nestal se z ní mrtvý substrát?. In Kukuřice v praxi 2020 - sborník z mezinárodní konference. 19th ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 19--35. ISBN 978-80-7509-698-2.
article in proceedings
2020
Details
Convergent validity of several methods measuring analytic and holistic cognitive style - preliminary analysis
Lacko, David -- Čeněk, Jiří -- Šašinka, Čeněk -- Ugwitz, Pavel -- Šašinková, Alžběta -- Lu, Wei lun -- Stachoň, Zdeněk
Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl - předběžná analýza. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, p. 201--212. ISBN 978-80-244-5731-4.
article in proceedings
2020
Details
Cross-Cultural and Gender Measurement Invariance of the Intrapersonal and Interpersonal Emotional Competence Questionnaire
Avsec, Andreja -- Belasheva, Irina -- Čeněk, Jiří -- Khan, Azizuddin -- Mohorić, Tamara -- Takšić, Vladimir -- Zager Kocjan, Gaja
Cross-Cultural and Gender Measurement Invariance of the Intrapersonal and Interpersonal Emotional Competence Questionnaire. Psihologijske teme = Psychological Topics. 2020. v. 29, no. 1, p. 167--190. ISSN 1332-0742. URL: https://hrcak.srce.hr/237466
article in a professional periodical
2020
Details
Cross-Cultural Differences in Cognitive Style,Individualism/Collectivism and Map Reading between Central European and East Asian University Students
Lacko, David -- Šašinka, Čeněk -- Čeněk, Jiří -- Stachoň, Zdeněk -- Lu, Wei lun
Cross-Cultural Differences in Cognitive Style,Individualism/Collectivism and Map Reading between Central European and East Asian University Students. Studia Psychologica. 2020. v. 62, no. 1, p. 23--43. ISSN 0039-3320. URL: http://journals.savba.sk/index.php/studiapsychologica/article/view/36
article in a professional periodical2020Details
CSR management in Sugar Industry of Northern and Southern China according to Water Footprint Criteria
Nesiba, Jiří -- Čuhlová, Renata
CSR management v cukrovarnictví severní a jižní Číny dle kritérií Water Footprint. 2020. v. 136, no. 7-8, p. 286--291. URL: http://www.cukr-listy.cz/lc-obsah2020.html
article in a professional periodical
2020
Details
Do foreign financial inflows impact on economic growth? Evidence from sub-Saharan Africa
Twerefou, Daniel Kwabena -- Turkson, Festus Ebo -- Darkwah, Samuel Antwi
Do foreign financial inflows impact on economic growth? Evidence from sub-Saharan Africa. Estudios de Economía Aplicada = Studies of Applied Economics. 2020. v. 38, no. 2, ISSN 1133-3197. URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/3293
article in a professional periodical2020Details
Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas
Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta -- Fialová, Jitka
Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. p. 337--356. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_14
chapter in a book
2020
Details
Effect of Feeding Honey Bee (Apis mellifera Hymenoptera: Apidae) Colonies With Honey, Sugar Solution, Inverted Sugar, and Wheat Starch Syrup on Nosematosis Prevalence and Intensity
Papežíková, Ivana -- Palíková, Miroslava -- Syrová, Eva -- Zachová, Anna -- Somerlíková, Kristina -- Kováčová, Veronika -- Pecková, Lucie
Effect of Feeding Honey Bee (Apis mellifera Hymenoptera: Apidae) Colonies With Honey, Sugar Solution, Inverted Sugar, and Wheat Starch Syrup on Nosematosis Prevalence and Intensity. Journal of Economic Entomology. 2020. v. 113, no. 1, p. 26--33. ISSN 0022-0493.
article in a professional periodical2020
Details
Evaluating the amount of potential greenhouse gas emissions from forest fires in the area of the Slovak Paradise National Park
Korísteková, Katarína -- Vido, Jaroslav -- Vida, Tomáš -- Vyskot, Ilja -- Mikloš, Michal -- Minďás, Jozef -- Škvarenina, Jaroslav
Evaluating the amount of potential greenhouse gas emissions from forest fires in the area of the Slovak Paradise National Park. Biologia. 2020. v. 75, no. 6, p. 885--898. ISSN 0006-3088. URL: https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-020-00461-7
article in a professional periodical2020
Details
Evaluation of the effectiveness of NGOs in drawing support from the SMR budget
Rajchlová, Jaroslava -- Miškolci, Simona -- Grega, Libor -- Somerlíková, Kristina -- Redlichová, Radka -- Živělová, Iva -- Svatošová, Veronika
Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK. , version 1. Brno. 2020.
souhrnná výzkumná zpráva
2020
Details
Evolution of Alternative Food Networks in an Old Industrial Region of Czechia
Hruška, Vladan -- Konečný, Ondřej -- Smutná, Zdeňka -- Duží, Barbora
Evolution of Alternative Food Networks in an Old Industrial Region of Czechia. Erdkunde. 2020. v. 74, no. 2, p. 143--159. ISSN 0014-0015. URL: https://doi.org/10.3112/erdkunde.2020.02.04
article in a professional periodical2020
Details
Eye-tracking technology in immersive virtual reality: Possibilities and limitations in cross-cultural research
Šašinková, Alžběta -- Šašinka, Čeněk -- Ugwitz, Pavel -- Fitz, Jan -- Stachoň, Zdeněk -- Čeněk, Jiří -- Lacko, David -- Lu, Wei lun -- Juřík, Vojtěch
Technologie eye-trackingu v imerzivní virtuální realitě: Možnosti a limity v interkulturním výzkumu. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, p. 234--240. ISBN 978-80-244-5731-4.
article in proceedings
2020
Details
Factor structure of two individualism and collectivism scales
Lacko, David -- Čeněk, Jiří
Factor structure of two individualism and collectivism scales. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, p. 18--24. ISBN 978-80-244-5731-4. URL: https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
article in proceedings
2020
Details
Factors Influencing Consumer Behaviour in the Beer Market in the Czech Republic
Svatošová, Veronika -- Kosová, Petra -- Svobodová, Zuzana
Factors Influencing Consumer Behaviour in the Beer Market in the Czech Republic. Czech journal of food sciences. 2020. ISSN 1212-1800.
article in a professional periodical
2020
Details
Fertilization with Magnesium- and Sulfur-Supplemented Digestate Increases the Yield and Quality of Kohlrabi
Lošák, Tomáš -- Válka, Tomáš -- Elbl, Jakub -- Kintl, Antonín -- Keutgen, Anna -- Keutgen, Norbert -- Demková, Lenka -- Árvay, Július -- Varga, Ladislav -- Hnátková, Hana -- Gondek, Krzysztof -- Mierzwa Hersztek, Monika
Fertilization with Magnesium- and Sulfur-Supplemented Digestate Increases the Yield and Quality of Kohlrabi. Sustainability. 2020. v. 12, no. 5733, p. 1--11. ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5733
article in a professional periodical
2020Details
Field Study Indicating Susceptibility Differences Between Salmonid Species and Their Lineages to Proliferative Kidney Disease
Syrová, Eva -- Palíková, Miroslava -- Mendel, Jan -- Seidlová, Veronika -- Papežíková, Ivana -- Schmidt Posthaus, Heike -- Somerlíková, Kristina -- Minarova, Hana -- Mareš, Lukáš -- Mikulíková, Ivana -- Pikula, Jiří -- Mareš, Jan
Field Study Indicating Susceptibility Differences Between Salmonid Species and Their Lineages to Proliferative Kidney Disease. Journal of Fish Diseases. 2020. v. 43, no. 10, p. 1201--1211. ISSN 0140-7775. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.13221
article in a professional periodical2020
Details
Foliar application of potassium to grapevine (Vitis vinifera L.)
Lošák, Tomáš -- Zezulová, Tereza -- Baroň, Mojmír -- Elbl, Jakub -- Kintl, Antonín -- Ducsay, Ladislav -- Varga, Ladislav -- Torma, Stanislav -- Petek, Marko
Foliar application of potassium to grapevine (Vitis vinifera L.). Agrochémia = Agrochemistry. 2020. v. XXIV (60), no. 1, p. 23--27. ISSN 1335-2415. URL: http://agrochemia.uniag.sk/pdf/agrochemia_1_2020.pdf
article in a professional periodical
2020
Details
Foreign Actors in the Angolan War of Independence (1961-2002)
Boček, Adam -- Smolík, Josef
Foreign Actors in the Angolan War of Independence (1961-2002). In 13th Annual International Scientific Conference Security Forum 2020: Conference Proceedings . 1st ed. Banská Bystrica: Interpolis, 2020, p. 7--19. ISBN 978-80-973394-3-2.
article in proceedings
2020
Details
From Philosophical Queries to Greater Dilemmas of Neuroethics
Petlach, Martin
From Philosophical Queries to Greater Dilemmas of Neuroethics. In: Analyzing the Strategic Role of Neuromarketing and Consumer Neuroscience. Hershey: Business Science Reference, 2020. p. 25--46. ISBN 978-1-799831-26-6.
chapter in a book
2020
Details
Hodnocení současného ekonomického vývoje cukrovarů v České republice
Svatošová, Veronika
Hodnocení současného ekonomického vývoje cukrovarů v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodical
2020
Details
How specific characteristics of used stimuli influence the eye movements of participants from two different cultures
Halámková, Daniela -- Čeněk, Jiří -- Šašinka, Čeněk -- Tsai, Jie Li
Vplyv špecifických vlastností podnetového materiálu na očné pohyby u osob z dvou rozdielnych kultur. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, p. 280--288. ISBN 978-80-244-5731-4.
article in proceedings
2020Details
China and the Frustrated Region: Central and Eastern Europe's Repeating Troubles with Great Powers
Turcsányi, Richard
China and the Frustrated Region: Central and Eastern Europe's Repeating Troubles with Great Powers. China Report. 2020. v. 56, no. 1, p. 60--77. ISSN 0009-4455. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009445519895626
article in a professional periodical
2020
Details
Impact of Determinants of Online Shopping Behavior on the Strategic Management Process in E-commerce
Svatošová, Veronika
Impact of Determinants of Online Shopping Behavior on the Strategic Management Process in E-commerce. Journal of Competitiveness. 2020. ISSN 1804-171X.
article in a professional periodical
2020Details
Impact of FTA EU - Mercosur on Czech agriculture and food sectors
Zdráhal, Ivo -- Hrabálek, Martin -- Bečvářová, Věra
Dopad FTA EU - Mercosur na české zemědělství a potravinářství.  Brno. 2020.
souhrnná výzkumná zpráva
2020
Details
Importance of Determinants of Online Buying Behaviour in E-commerce
Svatošová, Veronika
Importance of Determinants of Online Buying Behaviour in E-commerce. Journal of Consumer Behaviour. 2020. ISSN 1472-0817.
article in a professional periodical2020Details
Importance of Financial Strategy of SMEs in E-commerce
Svatošová, Veronika
Importance of Financial Strategy of SMEs in E-commerce. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2020. ISSN 0013-3035.
article in a professional periodical
2020
Details
Individual differences in cognitive processing of alternative cartographic visualizations: Experimental design and pilot study
Šašinková, Alžběta -- Šašinka, Čeněk -- Stachoň, Zdeněk -- Lacko, David -- Čeněk, Jiří -- Ugwitz, Pavel -- Lu, Wei lun -- Juřík, Vojtěch -- Halámková, Daniela
Individuální rozdíly v kognitivním zpracování různých metod kartografické vizualizace: Experimentální design a pilotní studie. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, p. 44--48. ISBN 978-80-244-5731-4.
article in proceedings
2020Details
Influence of Human Activity on Surface Water Quality in Moravian karst
Hübelová, Dana -- Mala, Jitka -- Kozumplíková, Alice -- Schrimpelova, Katerina -- Hornova, Hana -- Janal, Petr
Influence of Human Activity on Surface Water Quality in Moravian karst. Polish Journal of Environmental Studies. 2020. v. 29, no. 5, p. 3153--3162. ISSN 1230-1485. URL: https://doi.org/10.15244/pjoes/114233
article in a professional periodical2020Details
Internal Determinants Promoting Corporate Entrepreneurship in Established Organizations: A Systematic Literature Review
Burger, Lennart -- Blažková, Ivana
Internal Determinants Promoting Corporate Entrepreneurship in Established Organizations: A Systematic Literature Review. Central European Business Review. 2020. v. 9, no. 2, p. 19--45. ISSN 1805-4854. URL: http://cebr.vse.cz/artkey/cbr-202002-0002_internal-determinants-promoting-corporate-entrepreneurship-in-established-organizations-a-systematic-literatur.php
article in a professional periodical2020Details
Internships of students of Mendel University in Brno in South Africa
Zdráhal, Ivo
Stáže studentů brněnské Mendelovy univerzity v Jihoafrické republice. Vinařský obzor. 2020. v. 113, no. 4, p. 212--215. ISSN 1212-7884.
article in a professional periodical2020Details
Is There a Link Between Financial Exclusion and Over-Indebtedness? Evidence from Czech Peripheral Municipalities
Chmelíková, Gabriela -- Redlichová, Radka
Is There a Link Between Financial Exclusion and Over-Indebtedness? Evidence from Czech Peripheral Municipalities. Journal of Rural Studies. 2020. v. 78, no. August, p. 457--466. ISSN 0743-0167.
article in a professional periodical
2020
Details
Konštrukcie externej hrozby: Dezinformácie v jazyku Slovenskej informačnej služby
Kovanič, Martin
Konštrukcie externej hrozby: Dezinformácie v jazyku Slovenskej informačnej služby. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. Bratislava: EKONÓM, 2020, p. 163--170. ISBN 978-80-225-4743-7.
article in proceedings
2020
Details
Kukuřice v praxi 2020
Zeman, Ladislav -- Prokeš, Karel -- Lošák, Tomáš
Kukuřice v praxi 2020. 8. 1. 2020 - 16. 1. 2020, Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové (CZ).
holding a conference
2020
Details
Léčba drogové závislosti v terapeutických komunitách: Případová studie z Peru, Nikaraguy a Česka
Horák, Miroslav
Léčba drogové závislosti v terapeutických komunitách: Případová studie z Peru, Nikaraguy a Česka. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 181 p. ISBN 978-80-7509-707-1. URL: https://bit.ly/2UxSmQO
professional book2020Details
Local Government in the Visegrad Group Countries
Kancik Koltun, Ewelina -- Smolík, Josef -- Řádek, Miroslav -- Fekete, Sándor
Local Government in the Visegrad Group Countries. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. 197 p. ISBN 978-83-227-9394-7.
professional book
2020
Details
Média a fake news: příklad jedné mediální zprávy
Smolík, Josef
Média a fake news: příklad jedné mediální zprávy. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. Bratislava: EKONÓM, 2020, p. 357--370. ISBN 978-80-225-4743-7.
article in proceedings2020Details
Mezikulturní psychologie: Kriticky a aplikovaně
Mezikulturní psychologie: Kriticky a aplikovaně. Academia, 2020. ISBN 978-80-200-3112-9 Translation:ČENĚK, J.
translation
2020
Details
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5731-4.
conference proceedings2020Details
Phytoremediation Potential of Fast-Growing Energy Plants: Challenges and Perspectives - a Review
Hauptvogl, Martin -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Pauková, Žaneta -- Kováčik, Marián -- Lošák, Tomáš
Phytoremediation Potential of Fast-Growing Energy Plants: Challenges and Perspectives - a Review. Polish Journal of Environmental Studies. 2020. v. 29, no. 1, p. 505--516. ISSN 1230-1485. URL: https://doi.org/10.15244/pjoes/101621
article in a professional periodical2020Details
Possibilities of Ethical Education and Leadership of Managers for Security Environment
Mikulka, Zdeněk -- Smolík, Josef
Possibilities of Ethical Education and Leadership of Managers for Security Environment. In European Forum of Entrepreneurship 2020: Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Praha: Newton College a.s., 2020, p. 155--165. ISBN 978-80-88328-10-0.
article in proceedings
2020
Details
Pozice romského poradce jako příklad regionální disparity romské integrace v České republice
Hušek, Petr
Pozice romského poradce jako příklad regionální disparity romské integrace v České republice. In XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020, p. 431--438. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in proceedings
2020Details
Poznatky z Filipín (nejen) o pěstování manga
Lošák, Tomáš -- Ruda, Aleš -- Schneider, Jiří -- Hrušovský, Tadeáš
Poznatky z Filipín (nejen) o pěstování manga. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2020. v. XIX, no. 1, p. 7--9. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical
2020Details
'Products mapping' and trade in agri-food products between Nigeria and the EU28
Verter, Nahanga -- Zdráhal, Ivo -- Bečvářová, Věra -- Grega, Libor
'Products mapping' and trade in agri-food products between Nigeria and the EU28. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2020. v. 66, no. 1, p. 34--45. ISSN 0139-570X. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=article&id=145_2019-AGRICECON
article in a professional periodical
2020
Details
Produkce cukrové třtiny a cukru Kubánské republiky
Smolík, Josef
Produkce cukrové třtiny a cukru Kubánské republiky. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. v. 136, no. 5-6, p. 220--223. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodical
2020
Details
Profitability of the Sugar Industry in the European Union
Zdráhal, Ivo -- Chmelíková, Gabriela -- Bečvářová, Věra
Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. v. 136, no. 1, p. 30--35. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/30-35.pdf
article in a professional periodical
2020
Details
Proposal and Simulation of Process Business Model of Strategic Management in E-commerce
Svatošová, Veronika
Proposal and Simulation of Process Business Model of Strategic Management in E-commerce. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2020. ISSN 0013-3035.
article in a professional periodical
2020
Details
Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace druhé poloviny 19. století v přeměně říčních niv Moravy
Kolejka, Jaromír -- Štrbík, Jan -- Ruda, Aleš
Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace druhé poloviny 19. století v přeměně říčních niv Moravy. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. v. 136, no. 2, p. 81--88. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/81-88.pdf
article in a professional periodical
2020Details
Předpoklady efektivity paměťových technik
Nesiba, Jiří -- Smolík, Josef
Předpoklady efektivity paměťových technik. In ADAMEC, P. -- ŠIMÁNĚ, M. -- KOVÁŘOVÁ, E. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 156--167. ISBN 978-80-7509-702-6. URL: https://www.icolleconference.cz/files/341-icolle-2019.pdf
article in proceedings
2020
Details
Psychologie terorismu a radikalizace: jak se z beránků stávají vlci
Smolík, Josef
Psychologie terorismu a radikalizace: jak se z beránků stávají vlci. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 173 p. ISBN 978-80-7509-723-1.
professional book2020
Details
Půdní organická hmota jako významný faktor úrodnosti půd
Lošák, Tomáš -- Hlušek, Jaroslav -- Kolář, Ladislav -- Kužel, Stanislav -- Peterka, Jiří
Půdní organická hmota jako významný faktor úrodnosti půd. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2020. v. 15, no. 9-10, p. 68--69. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical
2020
Details
Research of local action groups: geography, planning and management
Konečný, Ondřej -- Binek, Jan -- Svobodová, Hana -- Šilhan, Zdeněk -- Chaloupková, Markéta
Research of local action groups: geography, planning and management. In Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů - Sborník abstraktů - Výroční konference České geografické společnosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, p. 129.
abstract of an article in anthology
2020
Details
Role kraje v podpoře místních akčních skupin
Konečný, Ondřej -- Rubinová, Klára -- Turanová, Kateřina
Role kraje v podpoře místních akčních skupin. In Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů - Sborník abstraktů - Výroční konference České geografické společnosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, p. 112.
abstract of an article in anthology
2020Details
Selected problems of criminal law as an instrument of social control in relation to youth delinquency
Urbanová, Martina
Selected problems of criminal law as an instrument of social control in relation to youth delinquency. Papers of Social Pedagogy. 2020. v. 13, no. 1, p. 54--66. ISSN 2392-3083. URL: https://pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=208360
article in a professional periodical
2020
Details
Ski piste snow ablation versus potential infiltration (Veporic Unit, Western Carpathians)
Mikloš, Michal -- Igaz, Dušan -- Šinka, Karol -- Škvareninová, Jana -- Jančo, Martin -- Vyskot, Ilja -- Škvarenina, Jaroslav
Ski piste snow ablation versus potential infiltration (Veporic Unit, Western Carpathians). Journal of hydrology and hydromechanics. 2020. v. 68, no. 1, p. 28--37. ISSN 0042-790X. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/johh/68/1/article-p28.xml
article in a professional periodical2020Details
Small farms in the Czech Republic
Zdráhal, Ivo -- Svobodová, Eliška -- Bečvářová, Věra -- Vinohradský, Karel
Small farms in the Czech Republic. In: Small farms in the paradigm of sustainable development: Case studies of selected Central and Eastern European countries. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2020. p. 100--122. ISBN 978-83-8180-250-5. URL: https://marszalek.com.pl/small_farms.pdf
chapter in a book2020
Details
Spatial Concentrations of Wildlife Attacks on Humans in Chitwan National Park, Nepal
Ruda, Aleš -- Kolejka, Jaromír -- Silwal, Thakur
Spatial Concentrations of Wildlife Attacks on Humans in Chitwan National Park, Nepal. Animals. 2020. v. 10, no. 1, ISSN 2076-2615. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/1/153
article in a professional periodical
2020Details
Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe
Macků, Karel -- Caha, Jan -- Pászto, Vít -- Tuček, Pavel
Subjective or Objective? How Objective Measures Relate to Subjective Life Satisfaction in Europe. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2020. v. 9, no. 5, ISSN 2220-9964. URL: https://www.mdpi.com/2220-9964/9/5/320
article in a professional periodical2020Details
Teorie sociální trojčlennosti: ekonomie, politika a kultura v managementu organizací ve střední Evropě
Nesiba, Jiří
Teorie sociální trojčlennosti: ekonomie, politika a kultura v managementu organizací ve střední Evropě. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. Bratislava: EKONÓM, 2020, p. 270--288. ISBN 978-80-225-4743-7.
article in proceedings2020Details
The dynamics of agri-food trade between the EU28 and East African Community (EAC)
Zdráhal, Ivo -- Verter, Nahanga -- Bečvářová, Věra
The dynamics of agri-food trade between the EU28 and East African Community (EAC). Agricultura tropica et subtropica. 2020. v. 53, no. 1, p. 39--50. ISSN 0231-5742. URL: https://www.agricultura.mendelu.cz/wcd/w-rek-agriculturaits/fulltexts/ats_2020_1_verter.pdf
article in a professional periodical2020
Details
The effect of a sudden temperature decrease on selected physiological indices in the common carp
Hodkovicova, Nikola -- Mareš, Jan -- Sehonova, Pavla -- Blahová, Jana -- Faldyna, Martin -- Modrá, Helena -- Tichý, František -- Caha, Jan -- Vranková, Andrea -- Svobodová, Zdeňka
The effect of a sudden temperature decrease on selected physiological indices in the common carp. Veterinární medicína. 2020. v. 65, no. 8, p. 346--357. ISSN 0375-8427.
article in a professional periodical
2020
Details
The effectiveness of biochar in mitigating changes in the chemical properties of sandy soil treated with various chemicals
Gondek, Krzysztof -- Mierzwa Hersztek, Monika -- Kopeć, Michal -- Lošák, Tomáš -- Bennewitz, Eduardo von -- Spandel, Artur -- Kuc, Klaudiusz
The effectiveness of biochar in mitigating changes in the chemical properties of sandy soil treated with various chemicals. Journal of Elementology. 2020. v. 25, no. 3, p. 1045--1058. ISSN 1644-2296. URL: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1941/
article in a professional periodical
2020
Details
The european parliament elections and Czech political parties: Much ado about nothing?
Mocek, Ondřej -- Petlach, Martin -- Hudečková, Zuzana
The european parliament elections and Czech political parties: Much ado about nothing?. Slovak Journal of Political Sciences. 2020. v. 20, no. 1, p. 5--28. ISSN 1335-9096. URL: http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/122
article in a professional periodical
2020
Details
The Forest Stakeholders' Perception towards the NATURA 2000 Network in the Czech Republic
Schneider, Jiří -- Ruda, Aleš -- Habancová, Žaneta -- Paletto, Alessandro
The Forest Stakeholders' Perception towards the NATURA 2000 Network in the Czech Republic. Forests. 2020. v. 11, no. 5, ISSN 1999-4907.
article in a professional periodical
2020
Details
The Impact of official development assistance on the productivity of agricultural production in Ghana, Cameroon and Mali
Blížkovský, Petr -- Emelin, Roman
The Impact of official development assistance on the productivity of agricultural production in Ghana, Cameroon and Mali. Agris On-Line Papers in Economics and Informatics. 2020. v. 12, no. 2, p. 29--39. ISSN 1804-1930. URL: https://online.agris.cz/archive/2020/2/03
article in a professional periodical
2020Details
The Importance of Determinants of Strategic Development of Small and Medium-sized Enterprises in E-commerce
Svatošová, Veronika
The Importance of Determinants of Strategic Development of Small and Medium-sized Enterprises in E-commerce. Journal of Electronic Commerce Research. 2020. ISSN 1938-9027.
article in a professional periodical2020Details
The importance of selenium in fruit nutrition
Ryant, Pavel -- Antošovský, Jiří -- Adam, Vojtěch -- Ducsay, Ladislav -- Škarpa, Petr -- Sapáková, Eva
The importance of selenium in fruit nutrition. In: Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020. p. 241--254. ISBN 978-0-12-818732-6. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818732-6.00018-6
chapter in a book
2020
Details
The legitimacy of intelligence surveillance: the fight against terrorism in the Czech Republic and Slovakia
Kovanič, Martin -- Coufalová, Aneta
The legitimacy of intelligence surveillance: the fight against terrorism in the Czech Republic and Slovakia. Intelligence and National Security. 2020. v. 35, no. 1, p. 115--130. ISSN 0268-4527. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2019.1634389?scroll=top&needAccess=true
article in a professional periodical
2020
Details
The Mortality Structure of Populations the Demographic and Socio-Economic Situation in European Union Countries: Development and Differentiation in the Period 2011-2014
Hübelová, Dana -- Kozumplíková, Alice -- Walicová, Veronika
The Mortality Structure of Populations the Demographic and Socio-Economic Situation in European Union Countries: Development and Differentiation in the Period 2011-2014. European Spatial Research and Policy. 2020. v. 27, no. 1, p. 173--193. ISSN 1231-1952. URL: https://czasopisma.uni.lodz.pl/esrap/article/view/6333
article in a professional periodical
2020
Details
The System of Land Ownership and Its Effect on Agricultural Production: The Case of Ghana
Vanderpuye, Inez Naaki -- Darkwah, Samuel Antwi -- Živělová, Iva
The System of Land Ownership and Its Effect on Agricultural Production: The Case of Ghana. Journal of Agricultural Science. 2020. v. 12, no. 5, p. 57--69. ISSN 1916-9752. URL: https://doi.org/10.5539/jas.v12n5p57
article in a professional periodical
2020
Details
The "Three-D-Relationship": Do Democracy and Development Lead to Increased Debt?
Blížkovský, Petr -- Střelec, Luboš -- Blížkovská, Kateřina
The "Three-D-Relationship": Do Democracy and Development Lead to Increased Debt?. European journal of business science and technology. 2020. v. 6, no. 1, p. 21--36. ISSN 2336-6494.
article in a professional periodical
2020
Details
The “Three-D-Relationship”: Do Democracy and Development Lead to Increased Debt?
Blížkovský, Petr -- Střelec, Luboš
The “Three-D-Relationship”: Do Democracy and Development Lead to Increased Debt?. 2020. v. 6, no. 1,
article in a professional periodical
2020
Details
Územní diferenciace státních programů podpory regionálního rozvoje coby nástroje regionální politiky ČR v letech 2013-2018
Ševčík, Michal -- Konečný, Ondřej
Územní diferenciace státních programů podpory regionálního rozvoje coby nástroje regionální politiky ČR v letech 2013-2018. In XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020, p. 82--90. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in proceedings
2020
Details
Vznik krajské samosprávy a regionální politiky v České republice
Smolík, Josef
Vznik krajské samosprávy a regionální politiky v České republice. In XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020, p. 65--73. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in proceedings2020Details
Water Resources Management Planning in the Czech Republic
Schneider, Jiří -- Blahová, Martina -- Lorencová, Helena -- Karberová, Ivana
Water Resources Management Planning in the Czech Republic. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. p. 357--378. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_15
chapter in a book
2020Details
What drives total factor productivity and its growth in post-communist countries? The case of the Czech food industry
Blažková, Ivana -- Dvouletý, Ondřej -- Machek, Ondřej
What drives total factor productivity and its growth in post-communist countries? The case of the Czech food industry. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies. 2020. v. 10, no. 3, p. 285--305. ISSN 2044-0839. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JADEE-04-2019-0050/full/html
article in a professional periodical2020
Details
Zdraví obyvatelstva v okresech hospodářsky problémových regionů
Štercová, Jana -- Hübelová, Dana -- Kozumplíková, Alice -- Floková, Ludmila
Zdraví obyvatelstva v okresech hospodářsky problémových regionů. In XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020, p. 409--415. ISBN 978-80-210-9610-3.
article in proceedings
2020
Details
Zdraví ve výběru a výchově průmyslového člověka
Urbanová, Martina
Zdraví ve výběru a výchově průmyslového člověka. In Sociológia zdravia a verejné zdravotníctvo - problémy a perspektívy spolupráce: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 2020, p. 26--36. ISBN 978-80-85447-28-6. URL: http://www.sociologia.eu.sk/wp-content/uploads/ZBORNIK-Sociologia-a-verejne-zdravotnictvo-2018-final.pdf
article in proceedings2020
Details