Faculty of Regional Development and International Studies - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 40

PublicationsType of resultYearDetails
Assessing criterias of credibility for CSR competitions in Czech Republic
Nesiba, Jiří
Assessing criterias of credibility for CSR competitions in Czech Republic. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 394--406. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Bufo alvarius: Evidencias literarias y controversias en torno a su uso tradicional
Horák, Miroslav -- Mateos Segovia, Elizabeth -- Cortina Bello, Alí
Bufo alvarius: Evidencias literarias y controversias en torno a su uso tradicional. Medicina Naturista. 2019. v. 13, no. 1, p. 43--49. ISSN 1576-3080. URL: http://www.medicinanaturista.org/images/revistas/mn13%281%29.pdf
article in a professional periodical2019Details
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli
Stachoň, Zdeněk -- Šašinka, Čeněk -- Čeněk, Jiří -- Štěrba, Zbyněk -- Angsuesser, Stephan -- Fabrikant, Sara -- Stampach, Radim -- Morong, Kamil
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli. Cartography and Geographic Information Science. 2019. v. 46, no. 1, p. 82--94. ISSN 1523-0406. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15230406.2018.1470575
article in a professional periodical2019Details
Czech Intelligence Services and their Reaction to the Rise of Global Terrorism
Kovanič, Martin -- Coufalová, Aneta
Zpravodajské služby České republiky a jejich reakce na vzestup globálního terorismu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 320--332. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Destinační management cestovního ruchu vybraných krajů
Němcová, Patricie -- Ptáček, Pavel
Destinační management cestovního ruchu vybraných krajů. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 407--417. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Ekonomický přínos holdingového propojení zemědělských podniků v létech 2004-2015 v Jihomoravském kraji
Svobodová, Eliška -- Vinohradský, Karel
Ekonomický přínos holdingového propojení zemědělských podniků v létech 2004-2015 v Jihomoravském kraji. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 507--512. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Environmentální a sociodemografické faktory nemocnosti na území České republiky v letech 2006-2015
Hübelová, Dana -- Kozumplíková, Alice -- Mezihoráková, Nikola -- Šlechtová, Tereza
Environmentální a sociodemografické faktory nemocnosti na území České republiky v letech 2006-2015. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 194--204. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Explicit Attitudes of Inpatients towards the Treatment in Therapeutic Communities for Drug Addicts
Horák, Miroslav -- Verter, Nahanga -- Vozáryová, Wanda
Explicit Attitudes of Inpatients towards the Treatment in Therapeutic Communities for Drug Addicts. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 151--158. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy
Urbánek, Jiří -- Tamáš, Vojtěch -- Přibyl, Martin -- Urbánková, Hana -- Sosíková, Kristýna
Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 613--631. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Gender-Friendly Educational Programs in Historical Urban Gardens: Possibilities for the exchange of gendered best practises in the Asia-European context
Blížkovský, Petr
Gender-Friendly Educational Programs in Historical Urban Gardens: Possibilities for the exchange of gendered best practises in the Asia-European context. In: Urban space and gender in Asia. New York: Springer International – Sustainable Development Goals Series, 2019.
chapter in a book2019Details
Hodnocení kvality place brandingu krajů ČR v internetovém prostředí
Těšík, Petr -- Ptáček, Pavel
Hodnocení kvality place brandingu krajů ČR v internetovém prostředí. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 572--586. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Hodnocení pohybu obyvatelstva v obcích Moravského krasu v období let 1970-2015 pomocí Webbova grafu
Hübelová, Dana
Hodnocení pohybu obyvatelstva v obcích Moravského krasu v období let 1970-2015 pomocí Webbova grafu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 183--193. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Chateau Dobřís: the centre of Latin American Leftist intellectuals behind the Iron Curtain
Zourek, Michal
Chateau Dobřís: the centre of Latin American Leftist intellectuals behind the Iron Curtain. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies. 2019. v. 44, no. 1, p. 40--61. ISSN 0826-3663. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08263663.2018.1538303
article in a professional periodical2019Details
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS
Vilček, Jozef -- Koco, Štefan -- Torma, Stanislav -- Lošák, Tomáš -- Antonkiewicz, Jacek
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS. Polish Journal of Environmental Studies. 2019. v. 28, no. 4, p. 2407--2413. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodical2019Details
Inovační vouchery jako nástroj regionálního rozvoje
Jurčová, Anna -- Ptáček, Pavel
Inovační vouchery jako nástroj regionálního rozvoje. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 255--264. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Interregional contacts in the Halaf Period: archaeometric analyses of pottery from Tell Kurdu, Turkey
Všianský, Dalibor -- Özbal, Rana -- Gregerová, Miroslava -- Kynický, Jindřich
Interregional contacts in the Halaf Period: archaeometric analyses of pottery from Tell Kurdu, Turkey. Archaeological and Anthropological Sciences. 2019. v. 11, no. 4, p. 1199--1219. ISSN 1866-9557. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-018-0597-7
article in a professional periodical2019Details
Komparace vývoje zemí Visegrádské čtyřky
Dvořáková, Denisa -- Bečvářová, Věra -- Somerlíková, Kristina
Komparace vývoje zemí Visegrádské čtyřky. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 120--129. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Mikrofinance jako nástroj v boji proti sociální exkluzi v Evropě
Chmelíková, Gabriela -- Redlichová, Radka -- Zelená, Martina
Mikrofinance jako nástroj v boji proti sociální exkluzi v Evropě. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 213--221. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
New opportunities for the development of regions in the period of 2021-2027: what can be expected of the EU
Blížkovský, Petr
New opportunities for the development of regions in the period of 2021-2027: what can be expected of the EU. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 53--60. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Plagiarism in the opinion of FRDIS students
Herbočková, Lucie -- Smolík, Josef
Plagiarism in the opinion of FRDIS students. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 130--138. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Politické aspekty Nikaragujské republiky v kontextu rozvojových aktivit Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Trávníčková, Barbora Pavla -- Smolík, Josef
Politické aspekty Nikaragujské republiky v kontextu rozvojových aktivit Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 587--593. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Politika soudržnosti v programovém období 2021-2027 a její aplikace v České republice
Ševčík, Michal
Politika soudržnosti v programovém období 2021-2027 a její aplikace v České republice. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 525--535. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Population Growth and Food Production in Ghana
Ankomah, Emmanuel Kofi -- Adjei, Raymond Kofi
Population Growth and Food Production in Ghana. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 18--25. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Vyskot, Ilja -- Kozumplíková, Alice -- Pokorný, Jan -- Hesslerová, Petra -- Huryna, Hanna
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Details
Progress made on the coordination of fiscal and economic policies in the Eurozone
Blížkovský, Petr
Progress made on the coordination of fiscal and economic policies in the Eurozone. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 43--52. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Progress made on the Coordination of the Fiscal and Economic Policies in the Eurozone
Blížkovský, Petr
Progress made on the Coordination of the Fiscal and Economic Policies in the Eurozone. Brno: Mendelova univerzita, 2019. 10 p.
conference proceedings2019Details
Proposal and Simulation of Dynamic Financial Strategy Model
Svatošová, Veronika
Proposal and Simulation of Dynamic Financial Strategy Model. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies. 2019. v. 11, no. 1, p. 90--97. ISSN 2175-5825.
article in a professional periodical2019Details
Řešení a prevence konfliktů v pracovním prostředí
Brožovičová, Klára -- Ferenčáková, Barbora
Řešení a prevence konfliktů v pracovním prostředí. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 61--70. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Socio-ekonomická evaluace rekreačních přínosů projektu úprav řeky Loučné v Litomyšli
Miškolci, Simona -- Karberová, Ivana -- Kachyňová, Simona
Socio-ekonomická evaluace rekreačních přínosů projektu úprav řeky Loučné v Litomyšli. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 383--393. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Strategické plánování místních akčních skupin: uplatnění prvků automatizace a digitalizace
Turanová, Kateřina -- Vrábelová, Soňa -- Procházková, Nikola -- Lefnerová, Jana -- Konečný, Ondřej
Strategické plánování místních akčních skupin: uplatnění prvků automatizace a digitalizace. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 603--612. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Syndrom vyhoření u manažerů se zaměřením na oblast státní správy
Vařáková, Kateřina -- Oravcová, Kristina -- Smolík, Josef
Syndrom vyhoření u manažerů se zaměřením na oblast státní správy. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 643--651. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
The adaptation and equivalence of test methods: Inspiration fo psychological assessment of minorities in the Czech Republic
Čeněk, Jiří -- Urbánek, Tomáš
Adaptace a ekvivalence testových metod: Inspirace pro psychologické testování minorit v ČR. Československá psychologie. 2019. v. 63, no. 1, p. 42--54. ISSN 0009-062X.
article in a professional periodical2019Details
The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity: Findings from the Czech Food Industry
Dvouletý, Ondřej -- Blažková, Ivana
The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity: Findings from the Czech Food Industry. Sustainability. 2019. v. 11, no. 2, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/552
article in a professional periodical2019Details
The Performance of Grape Production in the Czech Republic
Verter, Nahanga -- Hasíková, Lea
The Performance of Grape Production in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 333--342. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0333/
article in a professional periodical2019Details
The three phases of rock music in the Czech lands
Ramet, Sabrina P. -- Đorđević, Vladimir
The three phases of rock music in the Czech lands. Communist and Post-Communist Studies. 2019. v. 52, no. 1, p. 59--70. ISSN 0967-067X. URL: https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2019.02.002
article in a professional periodical2019Details
Vliv Baťova koncernu na proměny životního způsobu ve městě Zlín
Urbanová, Martina
Vliv Baťova koncernu na proměny životního způsobu ve městě Zlín. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 632--642. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Vliv výše veřejné podpory na finanční výsledky podpořených podniků v českém potravinářském průmyslu
Blažková, Ivana -- Dvouletý, Ondřej -- Sobotková, Iva
Vliv výše veřejné podpory na finanční výsledky podpořených podniků v českém potravinářském průmyslu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 36--42. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností
Spěšná, Gabriela -- Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 479--491. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Vývoj komparativní výhody České republiky v agrárním zahraničním obchodu mezi lety 2013 a 2017
Zdráhal, Ivo -- Daňková, Barbora -- Somerlíková, Kristina -- Bečvářová, Věra
Vývoj komparativní výhody České republiky v agrárním zahraničním obchodu mezi lety 2013 a 2017. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 683--691. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Zoonoses (brucellosis, leptospirosis, rabies, toxoplasmosis, bovine tuberculosis and bovine cysticercosis) in Cuba: Situation during the years 2005-2015 and current risks
Pavlík, Ivo -- Chalupa, Petr
Zoonoses (brucellosis, leptospirosis, rabies, toxoplasmosis, bovine tuberculosis and bovine cysticercosis) in Cuba: Situation during the years 2005-2015 and current risks. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 439--450. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details