Institut celoživotního vzdělávání - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PECINA, P. Badatelský přístup v technickém vzdělávání: teorie a výzkum: Recenze knihy. 2019. zv. 9, č. 2, s. 63--73. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1902/lll1902_recenze.pdf

Originálny názov: Badatelský přístup v technickém vzdělávání: teorie a výzkum: Recenze knihy
Anglický názov: Research Approach in Technical Education: Theory and Research: Book Review
Autor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Pracovisko: Oddělení sociálních věd
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Charakter článku: ostatné
Číslo zväzku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2019
Od strany: 63
Do strany: 73
Počet strán: 11
Poddruh: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: Odborná publikace má rozsah 197 stran + příloha. Autoři jsou uznávanými odborníky v oblasti technického vzdělávání na základních školách. Erudici autorů dokládá i fakt, že tato monografie navazuje na mnohé jejich předešlé práce. Zvolené téma je v posledních letech poměrně frekventované. Jeho aktuálnost zvýrazňuje fakt, že stále vychází relativně málo prací, které jsou zaměřeny na otázky technického vzdělávání. Proto je tato publikace vítaným obohacením stávajícího portfolia odborných knih zaměřených na tuto oblast.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Odbor výsledku: Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1902/lll1902_recenze.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 12.11.2019 09:34 (Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -