Institut celoživotního vzdělávání - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADAMEC, P. -- ŠIMÁNĚ, M. -- HORÁČKOVÁ, M. XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 17. 9. 2019 - 18. 9. 2019, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/

Originálny názov: XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Anglický názov:
Organizátor: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Pracovisko: Oddělení sociálních věd
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
Štát: Česká republika
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie: vedecká konferencia
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia: 17. 9. 2019
Dátum ukončenia: 18. 9. 2019
Rok konania:
Počet účastníkov celkom: 82
Počet účastníkov zo zahraničia: 16
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: Cílem XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání. Minulost, současnost a budoucnost? - bylo zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Vzdělávání k udržitelnému rozvoji se v souvislosti s rostoucí celosvětovou populací a omezenými přírodními zdroji stává stále více aktuálnějším tématem obecně veřejných i odborných diskuzí. Ukazuje se, že vzdělávání k udržitelnému rozvoji je vnímáno jako jeden z mnoha způsobů, jak ovlivnit myšlení a chování lidí směrem ke snížení negativních dopadů na životy lidí a životní prostředí vůbec. Nepřekvapí tak, že vzdělávání pro udržitelný rozvoj se objevuje v podobě produktů nabízených institucemi formálního a neformálního vzdělávání pro široké spektrum věkových skupin. Obecně se toto téma ukazuje jako velice významné i pro celoživotní vzdělávání. Nicméně v souvislosti s touto diskuzí a trendem se vytrácí i jiná zásadní otázka: Do jaké míry je vůbec udržitelné samotné vzdělávání, na kterém je postavena naše kultura a dílčí problémy, které s tím souvisí? V tomto kontextu si lze v současné době položit mnoho otázek, jejichž zodpovězení může vyvolat určité znepokojení či dokonce obavy. Do jaké míry, případně jak dlouho je udržitelná situace například v následujících oblastech: zajištění kvalitní výuky dostatečným množstvím erudovaných učitelů na ZŠ, SŠ a VŠ, obecné podpory a zvýšení prestiže učitelů jako klíčového předpokladu pro rozvoj vzdělanosti, dalšího vzdělávání, profesního rozvoje, kariérového řádu, financování a investic do vzdělávacího systému, podpory učňovského školství a středního odborného školství, systému hodnocení žáků a studentů ZŠ, SŠ, VŠ, podpory studentů se specifickými potřebami, rozsahu činnosti akademických pracovníků v souvislosti s hodnocením vědy a výzkumu, flexibility vzdělávacího systému s ohledem na potřeby společnosti a trh práce, rozvoje kompetencí u seniorů v souvislosti s demografickými trendy a rostoucími nároky, společenské odpovědnosti případně občanské aktivity žáků, studentů i širší veřejnosti, adaptability populace na turbulentní politicko-ekonomické prostředí a technologický pokrok.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://www.icolleconference.cz/
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 23.09.2019 09:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -