Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENDOVÁ, A. -- ŠIMÁNĚ, M. Sborník abstraktů XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Brno: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 94 s. ISBN 978-80-7509-673-9.

Originální název:
Sborník abstraktů XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Brno: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019.
Anglický název:
Abstract Proceedings of XI. annual International Scientific Conference of Lifelong Learning - ICOLLE 2019: Sustainability in Education – Past, Present and Future. Brno: Institute of Lifelong Learning, Mendel University in Brno, September 17th-18th, 2019.
Editor:
Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-673-9
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
94
Akce: Mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost.
Popis v anglickém jazyce:
Abstract Proceedings from International Scientific Conference of Lifelong Learning - ICOLLE 2019: Sustainability in Education – Past, Present and Future.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: formal education, Sustainability in Education, vocational education, lifelong education, informal education, lifelong learning, senior education
čeština: vzdělávání seniorů, udržitelnost vzdělávání, formální vzdělávání, celoživotní vzdělávání, neformální vzdělávání, odborné vzdělávání
Obor výsledku:
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
234
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. 2019, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně.

Originální název:
Mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -