Institut of Lifelong Learning - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

URL: http://capv.tul.cz/

Original name: Mezi autoritářským a demokratickým režimem. Historické milníky základního školství v Československu ve druhé polovině 20. století. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
English name: Between Authoritarian and Democratic Regime. Historical Milestones of the Primary Education in Czechoslovakia during the Second Half of the 20th Century. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Written by (author): Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Department: Department of Social Science
Kind of publication: others
Year of submission: 2019
Original language: Czech
Description in original language: Cílem příspěvku je zmapovat dějiny československého základního školství ve druhé polovině 20. století, přičemž se autoři zaměří na nejdůležitější milníky, které zásadně ovlivnily podobu škol a jejich fungování. Téma přitom uchopí ve dvou základních rovinách. První rovina výkladu se zaměří na makrohistorické milníky, které měly zcela zásadní dopad na život společnosti i na oblast školství. Druhou rovinu výkladu tvoří mikrohistorie, kde lze ukázat, jak mnohovrstevnatá byla realita života učitelů v Československu ve zkoumaném období.
Description in English: The Czechoslovak history can be likened to a drama consisting of several acts. In some of the acts, we can perceive great hopes and building of a free democratic state. In the others, there can be a deliberate suppression of freedom or democratic principles seen. The shaping of the school system and teaching profession can be perceived in a similar way. In the article, the authors will, therefore, focus on the history of Czechoslovak primary education during the second half of the 20th century, approaching the topic on the two basic levels. The first level of interpretation focuses on macro-historical milestones that have had a crucial impact on the society‘s life as well as on the education. The second level of interpretation is devoted to microhistory. On this level, it is possible to demonstrate how multi-layered and difficult the reality of life of teachers in Czechoslovakia during the reviewed period was.
Description in Czech:
Key words: czech: soudobé dějiny, orální historie, microhistory, makrohistorie, Československo, základní školy
english: primary schools, microhistory, oral history, contemporary history, macrohistory, Czechoslovakia
Field of result: Education
Year of submission: 2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: http://capv.tul.cz/
 
Entry made by: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Last change: 09/14/2019 05:40 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -