Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMÁNĚ, M. -- KAMANOVÁ, L. Jak jsem se stal učitelem na střední odborné škole v období socialistického Československa. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.2019. URL: http://capv.tul.cz/

Originální název:
Jak jsem se stal učitelem na střední odborné škole v období socialistického Československa. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Anglický název:
How I became a teacher at secondary technical school in the period of socialist Czechoslovakia. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Autor:
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
ostatní
Rok uplatnění:
2019
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Autoři se ve svém příspěvku budou soustředit na každodenní život středních odborných škol v socialistickém Československu. Konkrétně se zaměří na učitele, kteří na těchto školách v tomto období působili. Pozornost přitom budou věnovat zejména otázkám motivace pamětníků stát se vyučujícím na tomto typu škol. Zároveň představí i okolnosti, které doprovázely přípravu těchto učitelů na výkon jejich povolání. Příspěvek je dílčím výsledkem projektu Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálněhistorické rozhovory s učiteli (GA ČR, č. projektu 19 24776S).
Popis v anglickém jazyce: The authors will focus on the history of everyday life of secondary technical schools in socialist Czechoslovakia. Specifically, they will focus on teachers who worked at these schools during this period. They will pay attention to the issues of motivation of witnesses to become teachers at this type of schools. At the same time, they will also present the circumstances that accompanied the preparation of these teachers for their profession. The paper is primarily based on data from the oral history method. Specifically, from 19 interviews with 10 witnesses, which are the teachers of vocational subjects, who worked at secondary technical schools in the former South Moravian Region before 1989. The authors further supplemented the data with an analysis of pedagogical periodicals, such as Odborná škola [Vocational School], Nová škola [New School] and Jednotná škola [Unified School].
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: secondary technical school, teacher, socialist Czechoslovakia
čeština: střední odborná škola, socialistické Československo, učitel
Obor výsledku:
Education
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli
URL:
http://capv.tul.cz/
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.09.2019 05:41 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -