Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ADAMEC, P. Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 2019. sv. 69, č. 2, s. 165--184. ISSN 0031-3815.

Originální název: Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání
Anglický název:
Autor: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Pracoviště: Oddělení sociálních věd
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 69
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání: 2019
Od strany: 165
Do strany: 184
Počet stran: 20
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Cílem studie je popsat a analyzovat vztah a motivaci učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání; identifikovat souvislosti mezi vztahem a motivací k dalšímu vzdělávání na straně jedné a profesně-demografickými znaky na straně druhé. Metody: Pro průzkum byl použit dotazník vlastní konstrukce, který byl distribuován v tištěné formě. Dotazník vyplnilo 93 respondentů - učitelů odborných předmětů ze středních škol v Jihomoravském kraji. Průzkum byl realizován v červnu 2013. Výsledky: U respondentů byl zjištěn vysoce pozitivní vztah k dalšímu vzdělávání, avšak nižší ochota se vzdělávat ve volném čase a relativní neochota vydávat na další vzdělávání vlastní prostředky. Byly zjištěny statisticky významné rozdíly v postojích i motivaci k dalšímu vzdělávání v závislosti na jednotlivých profesně-demografických znacích - zejména na pohlaví a věku. Závěry: Mladší učitelé odborných předmětů a ženy jsou ochotnější se dále vzdělávat a motivují je faktory jako možnost získat nové poznatky o řešení problémů při práci s žáky, realizovat získané poznatky ve výuce, diskutovat o problémech s odborníky nebo možnost setkat se s kolegy a vzájemně si vyměňovat zkušeností. Učitelé ve věku 36-45 let byli méně celkově spokojeni s dalším vzděláváním než učitelé ve věku 46-55 let. Zavedení kariérního systému není obecně pro učitele odborných předmětů výrazným motivačním faktorem k dalšímu vzdělávání. Postoji a potřebami učitelů odborných předmětů je důležité se dále zabývat, jde o nedostatečně prozkoumanou oblast.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 02.09.2019 07:32 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Praha: ISSN 0031-3815.

Originální název: Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově
Druh publikace: Periodikum (tištěný text)
ISSN: 0031-3815
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Praha
Vydavatel: Pedagogická fakulta UK
URL: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?lang=cs
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova: čeština: výchova, vzdělávání, pedagogika
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
431993Ústřední knihovna - ÚK Brno
441994Ústřední knihovna - ÚK Brno
451995Ústřední knihovna - ÚK Brno
451995Humanitní vědy
461996Humanitní vědy
471997Humanitní vědy
502000Ústřední knihovna - ÚK Brno
512001Ústřední knihovna - ÚK Brno
522002Ústřední knihovna - ÚK Brno
532003Ústřední knihovna - ÚK Brno
542004Informační centrum-čítárna časopisů
552005Informační centrum-čítárna časopisů
562006Informační centrum-čítárna časopisů
572007Informační centrum-čítárna časopisů
582008Informační centrum-čítárna časopisů
592009Informační centrum-čítárna časopisů
602010Informační centrum-čítárna časopisů
612011Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstavKnihovníkTelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Humanitní vědy117/2ÚPHV PEFPhDr. Jana Dundelová, Ph.D.+420 545 132 646dundelov@node.mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna: 11.11.2017 22:23 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -