Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ADAMEC, P. Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 2019. sv. 69, č. 2, s. 165--184. ISSN 0031-3815.

Originální název:
Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání
Anglický název:
Autor: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 69
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2019
Od strany:
165
Do strany: 184
Počet stran:
20
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Cílem studie je popsat a analyzovat vztah a motivaci učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání; identifikovat souvislosti mezi vztahem a motivací k dalšímu vzdělávání na straně jedné a profesně-demografickými znaky na straně druhé. Metody: Pro průzkum byl použit dotazník vlastní konstrukce, který byl distribuován v tištěné formě. Dotazník vyplnilo 93 respondentů - učitelů odborných předmětů ze středních škol v Jihomoravském kraji. Průzkum byl realizován v červnu 2013. Výsledky: U respondentů byl zjištěn vysoce pozitivní vztah k dalšímu vzdělávání, avšak nižší ochota se vzdělávat ve volném čase a relativní neochota vydávat na další vzdělávání vlastní prostředky. Byly zjištěny statisticky významné rozdíly v postojích i motivaci k dalšímu vzdělávání v závislosti na jednotlivých profesně-demografických znacích - zejména na pohlaví a věku. Závěry: Mladší učitelé odborných předmětů a ženy jsou ochotnější se dále vzdělávat a motivují je faktory jako možnost získat nové poznatky o řešení problémů při práci s žáky, realizovat získané poznatky ve výuce, diskutovat o problémech s odborníky nebo možnost setkat se s kolegy a vzájemně si vyměňovat zkušeností. Učitelé ve věku 36-45 let byli méně celkově spokojeni s dalším vzděláváním než učitelé ve věku 46-55 let. Zavedení kariérního systému není obecně pro učitele odborných předmětů výrazným motivačním faktorem k dalšímu vzdělávání. Postoji a potřebami učitelů odborných předmětů je důležité se dále zabývat, jde o nedostatečně prozkoumanou oblast.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 02.09.2019 07:32 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Praha: ISSN 0031-3815.

Originální název:
Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově
Druh publikace:
Periodikum (tištěný text)
ISSN:
0031-3815
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Pedagogická fakulta UK
URL:
https://ojs.cuni.cz/pedagogika/issue/view/140
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: výchova, vzdělávání, pedagogika
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
43
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
441994Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
451995
Humanitní vědy
46
1996
Humanitní vědy
47
1997
Humanitní vědy
502000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
522002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
532003Ústřední knihovna - ÚK Brno
542004Informační centrum-čítárna časopisů
55
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
61
2011
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
KnihovníkTelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CP+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Humanitní vědy
117/2
ÚPHV PEF
+420 545 132 646
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna:
11.11.2017 22:23 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -