Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANDERKOVÁ, D. Labyrint pohybu - recenze knihy. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2019. sv. 9, č. 1, s. 65--73. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1901/lll1901_recenze.pdf

Originální název:
Labyrint pohybu - recenze knihy
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Oddělení sociálních věd
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Lifelong learning = celoživotní vzdělávání
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany: 65
Do strany: 73
Počet stran:
9
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Kniha, kterou vám chci v následující recenzi představit, nepatří mezi čistě pedagogicky zaměřené. Autor je přední český fyzioterapeut a je jedním z našich nejuznávanějších a nejznámějších odborníků. Vystudoval obor tělesná výchova a rehabilitace na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se především na pohybovou patologii dětí. Vytvořil diagnostický a terapeutický koncept dynamické muskulární stabilizace (DNS), která je založena na vývojové kineziologii. Známý je také svou spoluprací s předními českými sportovci, umělci i některými politiky. Celá kniha je protknuta výrazným porozuměním a pozitivním přístupem k člověku. Možná k tomu přispívá i vlastní zkušenost, když si autor sám před třicítkou vyslechl diagnózu, že má Bechtěrevovu nemoc. Kniha je psána srozumitelně a je určena pro širší odbornou, ale i pro zvídavou laickou veřejnost, která si cení důležitých poznatků. Jistou "přátelskost ke čtenáři" podporuje i forma rozhovoru. Otázky a náměty k vyjádření klade zkušená novinářka Renata Červenková. Odpovědi autora jsou stručné, srozumitelné a nabízejí na mnoha místech podněty k dalšímu uvažování. Kniha není zacílena pouze na jeden problém, dotýká se mnoha aktuálních témat - medicínských, pedagogických, filozofických, ale i právních a legislativních. Znovu chci vyzdvihnout, že je podnětná pro učitele, psychology, speciální pedagogy, rodiče, ale i všechny ostatní, kdo se nespokojí pouze s útržky informací bez náležitého kontextu. Určitý vztahový rámec je jedním z mnoha pozitiv, která lze zmínit.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1901/lll1901_recenze.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
01.07.2019 16:04 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. Brno: ISSN 1804-526X.

Originální název:
Lifelong learning = celoživotní vzdělávání
Druh publikace:
Periodikum (tištěný text)
ISSN:
1804-526X
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Brno
Vydavatel:
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
URL:
http://lifelonglearning.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: celoživotní vzdělávání, vzdělávání, učení
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
1
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
12011
Informační centrum-studovna
1
2011Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
ČísloÚstavKnihovníkTelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395
Informační centrum-studovna
944/3
IC ÚVIS CPMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039

Odpovědná osoba:
Poslední změna:
14.09.2017 13:09 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -