Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMÁNĚ, M. Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky. In: Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. s. 109--132. ISBN 978-80-87723-47-0.

Originální název:
Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky
Anglický název:
Autor:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
kapitola v knize
Odborná kniha:
Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech
Číslo části:
Od strany: 109
Do strany:
132
Počet stran:
24
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Příspěvek se zaměřuje na problematiku dětí české menšiny žijících v politickém okresu Ústí nad Labem během první Československé republiky. Hlavním cílem textu je popsat sociální zázemí panující u těchto dětí a na základě tohoto popisu představit a interpretovat jeho dopady zejména na zdravotní stav a vývoj dětí. Současně v této souvislosti autor v příspěvku sleduje i způsoby pomoci a prevence zdraví u těchto dětí ze strany různých dobových institucí a organizací. Příspěvek vychází z historiografického proudu dějin každodennosti. Je založen na studiu archivních materiálů a memoárů pamětníků. Získaná data byla analyzována prostřednictvím tradičních metod historického výzkumu a prostřednictvím přístupu vizuální historie. Příspěvek přináší zjištění, že zdravotní stav a vývoj českých dětí žijících v české menšině v politickém okresu Ústí nad Labem byl poměrně neblahý. I z toho důvodu byla otázka jejich zdraví předmětem spolupráce řady místních, ale i státních institucí a organizací.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.07.2019 06:49 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. 160 s. ISBN 978-80-87723-47-0.

Originální název:
Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN: 978-80-87723-47-0
Typ nakladatele:
Nakladatel:
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
Místo vydání: Praha
Stát:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
160
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 01.07.2019 13:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
123
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -