Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMÁNĚ, M. Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky. In: Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. s. 109--132. ISBN 978-80-87723-47-0.

Originální název: Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky
Anglický název:
Autor: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Pracoviště: Oddělení sociálních věd
Druh publikace: kapitola v knize
Odborná kniha: Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech
Číslo části:
Od strany: 109
Do strany: 132
Počet stran: 24
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Příspěvek se zaměřuje na problematiku dětí české menšiny žijících v politickém okresu Ústí nad Labem během první Československé republiky. Hlavním cílem textu je popsat sociální zázemí panující u těchto dětí a na základě tohoto popisu představit a interpretovat jeho dopady zejména na zdravotní stav a vývoj dětí. Současně v této souvislosti autor v příspěvku sleduje i způsoby pomoci a prevence zdraví u těchto dětí ze strany různých dobových institucí a organizací. Příspěvek vychází z historiografického proudu dějin každodennosti. Je založen na studiu archivních materiálů a memoárů pamětníků. Získaná data byla analyzována prostřednictvím tradičních metod historického výzkumu a prostřednictvím přístupu vizuální historie. Příspěvek přináší zjištění, že zdravotní stav a vývoj českých dětí žijících v české menšině v politickém okresu Ústí nad Labem byl poměrně neblahý. I z toho důvodu byla otázka jejich zdraví předmětem spolupráce řady místních, ale i státních institucí a organizací.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 08.07.2019 06:49 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. 160 s. ISBN 978-80-87723-47-0.

Originální název: Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: odborná kniha
ISBN: 978-80-87723-47-0
Typ nakladatele:
Nakladatel: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
Místo vydání: Praha
Stát:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran: 160
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 01.07.2019 13:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -