Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMÁNĚ, M. -- ZOUNEK, J. Hidden curriculum and everyday life of socialist primary schools in Czechoslovakia. In Conference Hidden curriculum - Society of Politics, Education and Comparative Inquiry in European States (SPECIES), Riga, Latvia, June 19th-20th, 2019. Vyžádaná přednáška.2019.

Originální název: Hidden curriculum and everyday life of socialist primary schools in Czechoslovakia. In Conference Hidden curriculum - Society of Politics, Education and Comparative Inquiry in European States (SPECIES), Riga, Latvia, June 19th-20th, 2019. Vyžádaná přednáška.
Český název:
Skryté kurikulum a každodenní život socialistických základních škol v Československu. In Conference Hidden curriculum - Society of Politics, Education and Comparative Inquiry in European States (SPECIES), Riga, Latvia, June 19th-20th, 2019. Vyžádaná přednáška.
Autor: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
2019
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The paper focuses on contemporary history of education. Specifically, it focuses on the issue of hidden curriculum at primary schools in socialist Czechoslovakia. In this regard, the authors consider especially the question of what was the content of the hidden curriculum at primary schools in socialist Czechoslovakia and how this content was passed on. The paper is based on the method of oral history and the study of archival sources. The respondents were primary school teachers who worked in primary schools before 1989.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce: Příspěvek se zaměřuje na soudobé dějiny pedagogiky a školství. Konkrétně se soustředí na problematiku skrytého kurikula na základních školách v socialistickém Československu. Autoři si v této rovině pokládají zejména otázku, co bylo obsahem skrytého kurikula na základních školách v socialistickém Československu a jakým způsobem se tento obsah předával. Příspěvek je založen na metodě orální historie a studiu archivních pramenů. Respondenty byli učitelé základních škol, kteří působili před rokem 1989 na základních školách.
Klíčová slova: angličtina: primary school, hidden curriculum, teacher, oral history, history of everyday life, socialist Czechoslovakia
čeština: orální historie, socialistické Československo, skryté kurikulum, dějiny každodennosti, základní škola, učitel
Obor výsledku:
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Poslední změna: 23.06.2019 06:05 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
45
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -