Institut celoživotního vzdělávání - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URL: http://www.baltichistorians.lu.lv/

Originálny názov: Methological inspirations and analytical technics in research of secondary vocational/technical education in socialist Czechoslovakia. In Annual meeting of Baltic Association of Historians of Pedagogy, Riga, Latvia, 24th May, 2019. Vyžádaná přednáška.
Český názov: Metodologické inspirace a analytické techniky ve výzkumu středního odborného a učňovského vzdělávání v socialistickém Československu. Výroční zasedání Baltické asociace historiků pedagogiky, Riga, Lotyšsko, 24. května, 2019. Vyžádaná přednáška.
Autor: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Pracovisko: Oddělení sociálních věd
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia: 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The paper focuses on the history of education. The author will focus on presenting the currently solved project called Secondary Technical School in Socialist Czechoslovakia from the History of the Everyday Life Point of View. Oral History Interviews with Teachers (GAČR no. 19-24776S). Specifically, he will deal with the methodological issues of the project. In the first place, it will deal with methodological starting points and methodological inspirations both in the field of contemporary historiography and in pedagogical sciences. For an example the history of everyday life, the oral history method, the teacher's life story, qualitative research in pedagogical sciences and in-depth semi-structured interviews. The second part of the presentation will focus on the introduction of analytical techniques and analysis of the obtained data in the Atlas.ti computer application, which is directly intended for the analysis of qualitative data.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku: Příspěvek se tematicky zaměřuje na dějiny pedagogiky. Autor se v něm bude soustředit na představení aktuálně řešeného projektu s názvem Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli (GAČR č. 19-24776S). Konkrétně se bude zabývat metodologickými otázkami projektu. V první řadě se bude věnovat metodologickým východiskům i metodologickými inspiracemi jak z oblasti současného historiografického proudu, tak i pedagogických věd. Příkladem mohou být dějiny každodennosti, metoda orální historie, životní příběh učitele či kvalitativní výzkum a hloubkové polostrukturované rozhovory. Druhá část prezentace bude zaměřena na představení analytických technik a analýzu získaných dat v počítačové aplikaci Atlas.ti, která je přímo určená pro analýzu kvalitativních dat.
Kľúčové slová: angličtina: secondary vocational school, secondary technical school, oral history, history of everyday life, socialist Czechoslovakia, methodology
čeština: střední odborná škola, orální historie, metodologie, střední odborné učiliště, socialistické Československo, dějiny každodennosti
Odbor výsledku: Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch: Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli
URL: http://www.baltichistorians.lu.lv/
 
Záznam vložil: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Posledná zmena: 09.06.2019 07:54 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -