Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMÁNĚ, M. Secondary technical schools in socialist Czechoslovakia by point of view of methodology. In Department of Educational Sciences and Pedagogical Innovations, Faculty of Education, Psychology and Arts, University of Latvia, Riga, Latvia, 23rd May, 2019. Vyžádaná přednáška.2019. URL: https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/nodalas/izglitibas-zinatnu-un-pedagogisko-inovaciju-nodala/

Originální název:
Secondary technical schools in socialist Czechoslovakia by point of view of methodology. In Department of Educational Sciences and Pedagogical Innovations, Faculty of Education, Psychology and Arts, University of Latvia, Riga, Latvia, 23rd May, 2019. Vyžádaná přednáška.
Český název: Střední odborné školy v socialistickém Československu pohledem metodologie. In Department of Educational Sciences and Pedagogical Innovations, Faculty of Education, Psychology and Arts, Latvia University, Riga, Latvia, 23rd May, 2019. Vyžádaná přednáška.
Autor:
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
ostatní
Rok uplatnění:
2019
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The paper focuses on the history of education. The author will focus on introducing the currently solved project called Secondary Technical School in Socialist Czechoslovakia from the History of the Everyday Life Point of View. Oral History Interviews with Teachers Specifically, he will focus on the methodological grasp of the project, the possibilities and limits of using the oral history method and the possibilities of using archive sources stored in the archives of the Czech Republic. In the next part of the presentation, the author will focus on the possibilities of analyzing the data obtained both by the method of oral history and by studying archival sources. Last but not least, it will introduce the possibilities of data analysis in the Atlas.ti computer application environment, which is directly designed for qualitative data analysis.
Popis v anglickém jazyce: The paper focuses on the history of education. The author will focus on introducing the currently solved project called Secondary Technical School in Socialist Czechoslovakia from the History of the Everyday Life Point of View. Oral History Interviews with Teachers Specifically, he will focus on the methodological grasp of the project, the possibilities and limits of using the oral history method and the possibilities of using archive sources stored in the archives of the Czech Republic. In the next part of the presentation, the author will focus on the possibilities of analyzing the data obtained both by the method of oral history and by studying archival sources. Last but not least, it will introduce the possibilities of data analysis in the Atlas.ti computer application environment, which is directly designed for qualitative data analysis.
Popis v českém jazyce: Příspěvek se tematicky zaměřuje na dějiny pedagogiky. Autor se v něm bude soustředit na představení aktuálně řešeného projektu s názvem … Konkrétně se bude věnovat otázkám metodologického uchopení projektu, možnostem a limitům využití metody orální historie a možnostem využití archivních pramenů uložených v archivech České republiky. V další části prezentace se autor bude soustředit na možnosti analýzy získaných dat jak metodou orální historie, tak i studiem archivních pramenů. V neposlední řadě představí možnosti analýzy dat v prostředí počítačové aplikace Atlas.ti, která je přímo určená pro analýzu kvalitativních dat.
Klíčová slova: angličtina: history of education, analytic methods, secondary technical school, oral history, history of everyday life, socialist Czechoslovakia, methodology
čeština: střední odborná škola, orální historie, metodologie, dějiny pedagogiky a školství, socialistické Československo, dějiny každodennosti, analytické metody
Obor výsledku: Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech: Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli
URL: https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/nodalas/izglitibas-zinatnu-un-pedagogisko-inovaciju-nodala/
 
Záznam vložil: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Poslední změna:
09.06.2019 07:40 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
234
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -