Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ADAMEC, P. (Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole. In Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2019, s. 129--137. ISBN 978-80-906894-4-2.

Originální název:
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
129
Do strany:
137
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Většina vysokých škol využívá v současnosti v rámci své činnosti rozmanité nástroje pro elektronickou podporu studia. Příspěvek uvádí výsledky průzkumu, který byl zaměřen na aplikaci a míru využívání možností e-learningových nástrojů v programech celoživotního vzdělávání na vybrané veřejné vysoké škole. Respondenty průzkumu byli vedoucí pracovníci oddělení organizujících CŽV na součástech vysoké školy.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
18.04.2019 12:38 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2.

Originální název:
Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-906894-4-2
Nakladatel:
Česká andragogická společnost
Místo vydání:
Praha
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 18.04.2019 12:38 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence. 2018, Praha.

Originální název: Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Praha
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 18.04.2019 12:38 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -