Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ADAMEC, P. (Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole. In Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2019, s. 129--137. ISBN 978-80-906894-4-2.

Originální název: (Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole
Anglický název:
Autor: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Pracoviště: Oddělení sociálních věd
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 129
Do strany: 137
Počet stran: 9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Většina vysokých škol využívá v současnosti v rámci své činnosti rozmanité nástroje pro elektronickou podporu studia. Příspěvek uvádí výsledky průzkumu, který byl zaměřen na aplikaci a míru využívání možností e-learningových nástrojů v programech celoživotního vzdělávání na vybrané veřejné vysoké škole. Respondenty průzkumu byli vedoucí pracovníci oddělení organizujících CŽV na součástech vysoké školy.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 18.04.2019 12:38 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2.

Originální název: Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-906894-4-2
Nakladatel: Česká andragogická společnost
Místo vydání: Praha
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 18.04.2019 12:38 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence. 2018, Praha.

Originální název: Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Praha
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 18.04.2019 12:38 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -