Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMÁNĚ, M. -- KAMANOVÁ, L. Příprava učitele odborných předmětů pro střední odbornou školu v socialistickém Československu. In Edukácia dospelých 2019. Bánská Bystrica, Slovensko, 4. dubna, 2019.2019. URL: https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/konferencia-edukacia-dospelych-conference-adult-education/edukacia-dospelych-2019/

Originální název: Příprava učitele odborných předmětů pro střední odbornou školu v socialistickém Československu. In Edukácia dospelých 2019. Bánská Bystrica, Slovensko, 4. dubna, 2019.
Anglický název:
Preparation of teacher of vocational subjects for secondary technical school in socialist Czechoslovakia
Autor:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Pracoviště: Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
ostatní
Rok uplatnění:
2019
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Příspěvěk se zaměřuje na problematiku vzdělávání učitelů v období socialistického Československa. Konkrétně se autoři příspěvku zaměří na důvody, které vedly k rozhodnutí stát se učitelem odborných předmětů na SOŠ, i na okolnosti, které doprovázely přípravu těchto učitelů během tzv. období normalizace. Příspěvek je založen zejména na metodě orální historie, kdy respondenty byly pamětníci/učitelé, kteří před rokem 1989 působili na střední odborné škole v bývalém Jihomoravském kraji. Příspěvek je dílčím výsledkem projektu Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálněhistorické rozhovory s učiteli (GA ČR, č. projektu 19-24776S).
Popis v anglickém jazyce:
The paper focuses on the issue of teacher education in the socialist Czechoslovakia. Specifically, the authors of the paper will focus on the reasons that led to the decision to become a teacher of vocational subjects at secondary technical schools, as well as the circumstances that accompanied the preparation of these teachers during the so-called normalization period. The paper is based mainly on the method of oral history, when the respondents were witnesses / teachers who worked at a secondary technical school in the former South Moravian Region before 1989. The paper is a partial result of the project Secondary Technical School in Socialist Czechoslovakia from the History of the Everyday Life Point of View. Oral History Interviews with Teachers (GA CR, project no. 19-24776S).
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: secondary technical schools, teacher, socialistic Czechoslovakia, oral history, history of everyday life
čeština: střední odborná škola, orální historie, socialistické Československo, dějiny každodennosti, učitel
Obor výsledku:
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli
URL: https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/konferencia-edukacia-dospelych-conference-adult-education/edukacia-dospelych-2019/
Poznámka:
Prezentace na konferenci je dílčím výsledkem projektu s názvem: Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálněhistorické rozhovory s učiteli (GA ČR, č. projektu 19-24776S).
 
Záznam vložil:
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -