Institut celoživotního vzdělávání - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMÁNĚ, M. Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová). Historický časopis. 2019. zv. 67, č. 1, s. 175--180. ISSN 0018-2575. URL: http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis12019/kudlacova-pedagogicke-myslenie-skolstvo-a-vzdelavanie-na-slovensku-v-rokoch-1918-1945-simane.pdf

Originálny názov: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová)
Anglický názov:
Autor: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Pracovisko: Oddělení sociálních věd
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Historický časopis
Charakter článku: review
Číslo zväzku (ročník): 67
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 175
Do strany: 180
Počet strán: 6
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: Monografie je vyústěním tříleté spolupráce osmnácti autorů, mezi kterými jsou zastoupeni nejen historikové pedagogiky (či historikové a pedagogové), ale i filozofové, sociální pedagogové, nebo i speciální pedagogové. Spolupráce výrazně širokého autorského týmu, vedle na první pohled objemného díla, tak dává čtenáři tušit, že ačkoliv se jedná o "pouhé" dvě kapitoly z dějin slovenské pedagogiky a školství, jde o poměrně detailní popis, analýzu a interpretaci vymezené problematiky v daném dějinném ob-dobí. Autoři při tom vycházeli ze svých výzkumů založených zejména na archivním studiu pramenů, analýze dobových periodik (zejména pedagogických), legislativy ad. Publikaci sami autoři prostřednictvím vyjádření editorky díla chápou jako určitý vstup do zkoumané problematiky. Svým způsobem za jakousi "ochutnávku" témat důležitých pro pochopení vývoje slovenské pedagogiky a školství v první polovině 20. století. Jsou si vědomi zároveň i určitých limitů této publikace. Například, že řada témat by mohla být součástí své vlastní monografii. Většina témat tedy není rozvedena vyčerpávajícím způsobem, což v tomto případě není na škodu a ani nebylo cílem autorů. Knihu lze zároveň chápat i jako důležitou inspiraci pro případné následné výzkumy, a to i například v rámci bakalářských, magisterských či disertačních prací.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis12019/kudlacova-pedagogicke-myslenie-skolstvo-a-vzdelavanie-na-slovensku-v-rokoch-1918-1945-simane.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 25.03.2019 06:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Historický časopis. Bratislava: ISSN 0018-2575.

Originálny názov: Historický časopis
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0018-2575
Štát vydavateľa: Slovenská republika
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Historický ústav SAV
URL:
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Posledná zmena: 20.12.2018 10:18 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -