Institute of Lifelong Learning - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ŠIMÁNĚ, M. Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová). Historický časopis. 2019. v. 67, no. 1, p. 175--180. ISSN 0018-2575. URL: http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis12019/kudlacova-pedagogicke-myslenie-skolstvo-a-vzdelavanie-na-slovensku-v-rokoch-1918-1945-simane.pdf

Original name: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová)
English name:
Written by (author):
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Department:
Department of Social Science
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical:
Historický časopis
Nature of article:
review
Volume no. (year):
67
Periodical number within the volume:
1
Year of publication:
2019
Starting page:
175
Up to page:
180
Number of pages:
6
Sub-specification:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language: Czech
Description in original language: Monografie je vyústěním tříleté spolupráce osmnácti autorů, mezi kterými jsou zastoupeni nejen historikové pedagogiky (či historikové a pedagogové), ale i filozofové, sociální pedagogové, nebo i speciální pedagogové. Spolupráce výrazně širokého autorského týmu, vedle na první pohled objemného díla, tak dává čtenáři tušit, že ačkoliv se jedná o "pouhé" dvě kapitoly z dějin slovenské pedagogiky a školství, jde o poměrně detailní popis, analýzu a interpretaci vymezené problematiky v daném dějinném ob-dobí. Autoři při tom vycházeli ze svých výzkumů založených zejména na archivním studiu pramenů, analýze dobových periodik (zejména pedagogických), legislativy ad. Publikaci sami autoři prostřednictvím vyjádření editorky díla chápou jako určitý vstup do zkoumané problematiky. Svým způsobem za jakousi "ochutnávku" témat důležitých pro pochopení vývoje slovenské pedagogiky a školství v první polovině 20. století. Jsou si vědomi zároveň i určitých limitů této publikace. Například, že řada témat by mohla být součástí své vlastní monografii. Většina témat tedy není rozvedena vyčerpávajícím způsobem, což v tomto případě není na škodu a ani nebylo cílem autorů. Knihu lze zároveň chápat i jako důležitou inspiraci pro případné následné výzkumy, a to i například v rámci bakalářských, magisterských či disertačních prací.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis12019/kudlacova-pedagogicke-myslenie-skolstvo-a-vzdelavanie-na-slovensku-v-rokoch-1918-1945-simane.pdf
 
Entry made by:
Last change:
03/25/2019 06:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
234
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Historický časopis. Bratislava: ISSN 0018-2575.

Original name:
Historický časopis
English name:
Czech name:
Written by (author):
Kind of publication:
magazine
ISSN:
0018-2575
Country of publisher:
Slovak Republic
Place of publishing:
Bratislava
Publisher:
Historický ústav SAV
URL:
Reviewed magazine:
no
Original language:
Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Last change:
12/20/2018 10:18 (Šárka Novotná)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -