Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMÁNĚ, M. Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová). Historický časopis. 2019. sv. 67, č. 1, s. 175--180. ISSN 0018-2575. URL: http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis12019/kudlacova-pedagogicke-myslenie-skolstvo-a-vzdelavanie-na-slovensku-v-rokoch-1918-1945-simane.pdf

Originální název: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová)
Anglický název:
Autor:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Historický časopis
Charakter článku:
review
Číslo svazku (ročník):
67
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany:
175
Do strany:
180
Počet stran:
6
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Monografie je vyústěním tříleté spolupráce osmnácti autorů, mezi kterými jsou zastoupeni nejen historikové pedagogiky (či historikové a pedagogové), ale i filozofové, sociální pedagogové, nebo i speciální pedagogové. Spolupráce výrazně širokého autorského týmu, vedle na první pohled objemného díla, tak dává čtenáři tušit, že ačkoliv se jedná o "pouhé" dvě kapitoly z dějin slovenské pedagogiky a školství, jde o poměrně detailní popis, analýzu a interpretaci vymezené problematiky v daném dějinném ob-dobí. Autoři při tom vycházeli ze svých výzkumů založených zejména na archivním studiu pramenů, analýze dobových periodik (zejména pedagogických), legislativy ad. Publikaci sami autoři prostřednictvím vyjádření editorky díla chápou jako určitý vstup do zkoumané problematiky. Svým způsobem za jakousi "ochutnávku" témat důležitých pro pochopení vývoje slovenské pedagogiky a školství v první polovině 20. století. Jsou si vědomi zároveň i určitých limitů této publikace. Například, že řada témat by mohla být součástí své vlastní monografii. Většina témat tedy není rozvedena vyčerpávajícím způsobem, což v tomto případě není na škodu a ani nebylo cílem autorů. Knihu lze zároveň chápat i jako důležitou inspiraci pro případné následné výzkumy, a to i například v rámci bakalářských, magisterských či disertačních prací.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis12019/kudlacova-pedagogicke-myslenie-skolstvo-a-vzdelavanie-na-slovensku-v-rokoch-1918-1945-simane.pdf
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
25.03.2019 06:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Historický časopis. Bratislava: ISSN 0018-2575.

Originální název:
Historický časopis
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0018-2575
Stát vydavatele:
Slovenská republika
Místo vydání:
Bratislava
Vydavatel:
Historický ústav SAV
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Poslední změna:
20.12.2018 10:18 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -