Institute of Lifelong Learning - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ZOUNEK, J. -- ŠIMÁNĚ, M. -- MEIRINGEROVÁ, E. Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.2019. URL: http://www.coha.cz/aktivity/konference/

Original name:
Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.
English name:
Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.
Written by (author):
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Bc. Eva Meiringerová
Department:
Department of Social Science
Kind of publication:
others
Year of submission: 2019
Original language:
Czech
Description in original language: Autoři budou prezentovat výsledky orálně historického výzkumu, který se zaměřil na socialistické školství (základní školy) pohledem tehdejších žáků. Výzkum byl realizován v příhraniční oblasti, což se ukázalo jako zajímavá volba, protože některé vzpomínky pamětníků mohu být odlišné od vzpomínek lidí z „vnitrozemí“. Autoři se zaměří na některé vybrané oblasti školní a mimoškolní činnosti dětí či žáků v průběhu šedesátých až devadesátých let minulého století. Bude tak zmíněna například role vojska či pohraničníků v mimoškolní (ideologické) výchově, ale bude řeč i o Pionýru či negativních jevech, které se objevovaly v dobové škole.
Description in English:
Autoři budou prezentovat výsledky orálně historického výzkumu, který se zaměřil na socialistické školství (základní školy) pohledem tehdejších žáků. Výzkum byl realizován v příhraniční oblasti, což se ukázalo jako zajímavá volba, protože některé vzpomínky pamětníků mohu být odlišné od vzpomínek lidí z „vnitrozemí“. Autoři se zaměří na některé vybrané oblasti školní a mimoškolní činnosti dětí či žáků v průběhu šedesátých až devadesátých let minulého století. Bude tak zmíněna například role vojska či pohraničníků v mimoškolní (ideologické) výchově, ale bude řeč i o Pionýru či negativních jevech, které se objevovaly v dobové škole.
Description in Czech:
Key words:
czech: orální historie, socialistické Československo, základní škola
english: primary school, oral history, socialistic Czechoslovakia
Field of result:
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
http://www.coha.cz/aktivity/konference/
 
Entry made by:
Last change:

Evaluation of publication:

1234
5
        
12
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -