Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZOUNEK, J. -- ŠIMÁNĚ, M. -- MEIRINGEROVÁ, E. Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.2019. URL: http://www.coha.cz/aktivity/konference/

Originální název:
Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.
Anglický název:
Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.
Autor:
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Bc. Eva Meiringerová
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
ostatní
Rok uplatnění: 2019
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Autoři budou prezentovat výsledky orálně historického výzkumu, který se zaměřil na socialistické školství (základní školy) pohledem tehdejších žáků. Výzkum byl realizován v příhraniční oblasti, což se ukázalo jako zajímavá volba, protože některé vzpomínky pamětníků mohu být odlišné od vzpomínek lidí z „vnitrozemí“. Autoři se zaměří na některé vybrané oblasti školní a mimoškolní činnosti dětí či žáků v průběhu šedesátých až devadesátých let minulého století. Bude tak zmíněna například role vojska či pohraničníků v mimoškolní (ideologické) výchově, ale bude řeč i o Pionýru či negativních jevech, které se objevovaly v dobové škole.
Popis v anglickém jazyce: Autoři budou prezentovat výsledky orálně historického výzkumu, který se zaměřil na socialistické školství (základní školy) pohledem tehdejších žáků. Výzkum byl realizován v příhraniční oblasti, což se ukázalo jako zajímavá volba, protože některé vzpomínky pamětníků mohu být odlišné od vzpomínek lidí z „vnitrozemí“. Autoři se zaměří na některé vybrané oblasti školní a mimoškolní činnosti dětí či žáků v průběhu šedesátých až devadesátých let minulého století. Bude tak zmíněna například role vojska či pohraničníků v mimoškolní (ideologické) výchově, ale bude řeč i o Pionýru či negativních jevech, které se objevovaly v dobové škole.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: primary school, oral history, socialistic Czechoslovakia
čeština: orální historie, socialistické Československo, základní škola
Obor výsledku:
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.coha.cz/aktivity/konference/
 
Záznam vložil: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -