Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

URL: http://www.coha.cz/aktivity/konference/

Originální název: Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.
Anglický název: Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.
Autor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Bc. Eva Meiringerová
Pracoviště: Oddělení sociálních věd
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění: 2019
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Autoři budou prezentovat výsledky orálně historického výzkumu, který se zaměřil na socialistické školství (základní školy) pohledem tehdejších žáků. Výzkum byl realizován v příhraniční oblasti, což se ukázalo jako zajímavá volba, protože některé vzpomínky pamětníků mohu být odlišné od vzpomínek lidí z „vnitrozemí“. Autoři se zaměří na některé vybrané oblasti školní a mimoškolní činnosti dětí či žáků v průběhu šedesátých až devadesátých let minulého století. Bude tak zmíněna například role vojska či pohraničníků v mimoškolní (ideologické) výchově, ale bude řeč i o Pionýru či negativních jevech, které se objevovaly v dobové škole.
Popis v anglickém jazyce: Autoři budou prezentovat výsledky orálně historického výzkumu, který se zaměřil na socialistické školství (základní školy) pohledem tehdejších žáků. Výzkum byl realizován v příhraniční oblasti, což se ukázalo jako zajímavá volba, protože některé vzpomínky pamětníků mohu být odlišné od vzpomínek lidí z „vnitrozemí“. Autoři se zaměří na některé vybrané oblasti školní a mimoškolní činnosti dětí či žáků v průběhu šedesátých až devadesátých let minulého století. Bude tak zmíněna například role vojska či pohraničníků v mimoškolní (ideologické) výchově, ale bude řeč i o Pionýru či negativních jevech, které se objevovaly v dobové škole.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: primary school, oral history, socialistic Czechoslovakia
čeština: orální historie, socialistické Československo, základní škola
Obor výsledku: Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://www.coha.cz/aktivity/konference/
 
Záznam vložil: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Poslední změna: 08.02.2019 19:02 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -