Institut celoživotního vzdělávání - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 8

PublikácieDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
Building vocational education in Czechoslovakia “under the influence” of the Soviet Union (1948–1960). In International Scientific Conference "XXX Scientific Readings", Daugavpils, Latvia, January 30th-31st, 2020.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
Building vocational education in Czechoslovakia “under the influence” of the Soviet Union (1948–1960). In International Scientific Conference "XXX Scientific Readings", Daugavpils, Latvia, January 30th-31st, 2020.2020. URL: https://lasijumi.du.lv/en
ostatné2020Podrobnosti
Career Decision Making Process of the 8th Graders within the Reform Processes in Latvia
Iliško, Dzintra -- Šapale, Sandra -- Šimáně, Michal
Career Decision Making Process of the 8th Graders within the Reform Processes in Latvia. In Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 3. Rēzekne: Rezekne Academy of Technologies, 2020, s. 212--222. ISSN 1691-5887. URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/5028/4545
článok v zborníku2020Podrobnosti
Career Decision Making Process of the 8th Graders within the Reform Processes in Latvia. In 14th International Scientific Conference “Society. Integration. Education"(SIE), Faculty of Education, Languages and Design of Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, May 22nd-23rd 2020.
Iliško, Dzintra -- Šapale, Sandra -- Šimáně, Michal
Career Decision Making Process of the 8th Graders within the Reform Processes in Latvia. In 14th International Scientific Conference “Society. Integration. Education"(SIE), Faculty of Education, Languages and Design of Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, May 22nd-23rd 2020.2020. URL: https://conferences.ru.lv/index.php/SIE/SIE2020
ostatné
2020
Podrobnosti
Influence of Human Activity on Surface Water Quality in Moravian karst
Hübelová, Dana -- Mala, Jitka -- Kozumplíková, Alice -- Schrimpelova, Katerina -- Hornova, Hana -- Janal, Petr
Influence of Human Activity on Surface Water Quality in Moravian karst. Polish Journal of Environmental Studies. 2020. zv. 29, č. 5, s. 3153--3162. ISSN 1230-1485. URL: https://doi.org/10.15244/pjoes/114233
článok v odbornom periodiku
2020
Podrobnosti
Prague Spring at primary schools in Czechoslovakia by teachers point of view. In 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, May 28th-29th, 2020.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
Prague Spring at primary schools in Czechoslovakia by teachers point of view. In 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, May 28th-29th, 2020.2020. URL: https://dukonference.lv/en
ostatné
2020
Podrobnosti
Satisfaction with the university work environment in the context of HR Award
Adamec, Petr
Satisfaction with the university work environment in the context of HR Award. In Vzdělávání dospělých 2019 - v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu: sborník z 9. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2020, s. 125--132. ISBN 978-80-906894-8-0.
článok v zborníku
2020
Podrobnosti
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Adamec, Petr -- Šimáně, Michal -- Kovářová, Eliška
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 264 s. ISBN 978-80-7509-702-6.
zborník
2020
Podrobnosti
The aspects of a career decision making process by the basic school pupils in the context of the changing job requirements. In 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, May 28th-29th, 2020.
Šapale, Sandra -- Šimáně, Michal -- Iliško, Dzintra
The aspects of a career decision making process by the basic school pupils in the context of the changing job requirements. In 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, May 28th-29th, 2020.2020. URL: https://dukonference.lv/en
ostatné
2020
Podrobnosti