Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 22

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
BADATELSKÝ PŘÍSTUP V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: TEORIE A VÝZKUM
BADATELSKÝ PŘÍSTUP V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: TEORIE A VÝZKUM. 2019.
recenze2019prohlížet
Badatelský přístup v technickém vzdělávání: teorie a výzkum: Recenze knihy
Pecina, Pavel
Badatelský přístup v technickém vzdělávání: teorie a výzkum: Recenze knihy. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2019. sv. 9, č. 2, s. 63--73. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1902/lll1902_recenze.pdf
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Hidden curriculum and everyday life of socialist primary schools in Czechoslovakia. In Conference Hidden curriculum - Society of Politics, Education and Comparative Inquiry in European States (SPECIES), Riga, Latvia, June 19th-20th, 2019. Vyžádaná přednáška.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
ostatní2019prohlížet
Jak jsem se stal učitelem na střední odborné škole v období socialistického Československa. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
URL: http://capv.tul.cz/
ostatní2019prohlížet
Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal -- Meiringerová, Eva
URL: http://www.coha.cz/aktivity/konference/
ostatní2019prohlížet
Labyrint pohybu - recenze knihy
Janderková, Dita
Labyrint pohybu - recenze knihy. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2019. sv. 9, č. 1, s. 65--73. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1901/lll1901_recenze.pdf
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Methological inspirations and analytical technics in research of secondary vocational/technical education in socialist Czechoslovakia. In Annual meeting of Baltic Association of Historians of Pedagogy, Riga, Latvia, 24th May, 2019. Vyžádaná přednáška.
Šimáně, Michal
URL: http://www.baltichistorians.lu.lv/
ostatní2019prohlížet
Mezi autoritářským a demokratickým režimem. Historické milníky základního školství v Československu ve druhé polovině 20. století. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
URL: http://capv.tul.cz/
ostatní2019prohlížet
Milestones in the History of Czechoslovak Education in the Second Half of the 20th Century. In European Conference on Educational Research (ECER):'Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future’, Hamburg (Germany), September 2-6, 2019.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
URL: https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
ostatní2019prohlížet
Možnosti výzkumu základního a středního odborného školství v socialistickém Československu – zdroje poznání a jejich studium. In Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. storočia. Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko. 17.–18. října 2019.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal
URL: https://sites.google.com/view/etismolenice2019/home
ostatní2019prohlížet
Neprozkoumaná minulost – střední odborné školství v socialistickém Československu jako jeden z možných zdrojů poznání současného vývoje odborného vzdělávání. In XI. ročník mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
URL: https://www.icolleconference.cz/en
ostatní2019prohlížet
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole
Adamec, Petr
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole. In Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2019, s. 129--137. ISBN 978-80-906894-4-2.
stať ve sborníku2019prohlížet
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová)
Šimáně, Michal
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová). Historický časopis. 2019. sv. 67, č. 1, s. 175--180. ISSN 0018-2575. URL: http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis12019/kudlacova-pedagogicke-myslenie-skolstvo-a-vzdelavanie-na-slovensku-v-rokoch-1918-1945-simane.pdf
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Persecution of believers through the view of primary school teachers in socialist Czechoslovakia. In 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia, April 11 - 12, 2019.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
URL: https://dukonference.lv/en
ostatní2019prohlížet
Příprava učitele odborných předmětů pro střední odbornou školu v socialistickém Československu. In Edukácia dospelých 2019. Bánská Bystrica, Slovensko, 4. dubna, 2019.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
URL: https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/konferencia-edukacia-dospelych-conference-adult-education/edukacia-dospelych-2019/
ostatní2019prohlížet
Rozvoj učitele a péče o sebe
Janderková, Dita
ostatní2019prohlížet
Sborník abstraktů XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Brno: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019.
Bendová, Alena -- Šimáně, Michal
Sborník abstraktů XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Brno: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 94 s. ISBN 978-80-7509-673-9.
sborník2019prohlížet
Secondary technical schools in socialist Czechoslovakia by point of view of methodology. In Department of Educational Sciences and Pedagogical Innovations, Faculty of Education, Psychology and Arts, University of Latvia, Riga, Latvia, 23rd May, 2019. Vyžádaná přednáška.
Šimáně, Michal
URL: https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/nodalas/izglitibas-zinatnu-un-pedagogisko-inovaciju-nodala/
ostatní2019prohlížet
Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky
Šimáně, Michal
Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky. In: Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. s. 109--132. ISBN 978-80-87723-47-0.
kapitola v knize2019prohlížet
Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia
Šimáně, Michal
Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia. Discourse and Communication for Sustainable Education. 2019. sv. 10, č. 1, s. 91--112. ISSN 1691-6301. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/dcse/10/1/article-p91.xml
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání
Adamec, Petr
Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 2019. sv. 69, č. 2, s. 165--184. ISSN 0031-3815.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Adamec, Petr -- Šimáně, Michal -- Horáčková, Marie
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 17. 9. 2019 - 18. 9. 2019, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/
uspořádání (zorganizování) konference2019prohlížet