Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 15

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Budování středního odborného školství v Československu v éře stalinismu. In XII. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2020 - Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. 9. 9. 2020, Brno, Česká republika.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
Budování středního odborného školství v Československu v éře stalinismu. In XII. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2020 - Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. 9. 9. 2020, Brno, Česká republika.2020. URL: http://www.icolleconference.cz
ostatní
2020
Podrobnosti
Building vocational education in Czechoslovakia “under the influence” of the Soviet Union (1948–1960). In International Scientific Conference "XXX Scientific Readings", Daugavpils, Latvia, January 30th-31st, 2020.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
Building vocational education in Czechoslovakia “under the influence” of the Soviet Union (1948–1960). In International Scientific Conference "XXX Scientific Readings", Daugavpils, Latvia, January 30th-31st, 2020.2020. URL: https://lasijumi.du.lv/en
ostatní2020Podrobnosti
Career Decision Making Process of the 8th Graders within the Reform Processes in Latvia
Iliško, Dzintra -- Šapale, Sandra -- Šimáně, Michal
Career Decision Making Process of the 8th Graders within the Reform Processes in Latvia. In Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 3. Rēzekne: Rezekne Academy of Technologies, 2020, s. 212--222. ISSN 1691-5887. URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/5028/4545
stať ve sborníku
2020Podrobnosti
Career Decision Making Process of the 8th Graders within the Reform Processes in Latvia. In 14th International Scientific Conference “Society. Integration. Education"(SIE), Faculty of Education, Languages and Design of Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, May 22nd-23rd 2020.
Iliško, Dzintra -- Šapale, Sandra -- Šimáně, Michal
Career Decision Making Process of the 8th Graders within the Reform Processes in Latvia. In 14th International Scientific Conference “Society. Integration. Education"(SIE), Faculty of Education, Languages and Design of Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, May 22nd-23rd 2020.2020. URL: https://conferences.ru.lv/index.php/SIE/SIE2020
ostatní
2020
Podrobnosti
Evaluace poradenských služeb na veřejné vysoké škole
Adamec, Petr -- Janderková, Dita
Evaluace poradenských služeb na veřejné vysoké škole. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020. sv. 4, č. 1, s. 64--80. ISSN 2570-7612.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Influence of Human Activity on Surface Water Quality in Moravian karst
Hübelová, Dana -- Mala, Jitka -- Kozumplíková, Alice -- Schrimpelova, Katerina -- Hornova, Hana -- Janal, Petr
Influence of Human Activity on Surface Water Quality in Moravian karst. Polish Journal of Environmental Studies. 2020. sv. 29, č. 5, s. 3153--3162. ISSN 1230-1485. URL: https://doi.org/10.15244/pjoes/114233
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Prague Spring at primary schools in Czechoslovakia by teachers point of view. In 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, May 28th-29th, 2020.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
Prague Spring at primary schools in Czechoslovakia by teachers point of view. In 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, May 28th-29th, 2020.2020. URL: https://dukonference.lv/en
ostatní
2020Podrobnosti
Průběh přijímacího řízení na středních odborných školách v socialistickém Československu. In XXVIII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“. Ostrava, 14.-16. září, 2020.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
Průběh přijímacího řízení na středních odborných školách v socialistickém Československu. In XXVIII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“. Ostrava, 14.-16. září, 2020.2020. URL: https://pdf.osu.cz/capv/
ostatní
2020Podrobnosti
Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2020. sv. 25, č. 3, s. 69--101. ISSN 1803-7437. URL: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/2198
článek v odborném periodiku
2020Podrobnosti
Satisfaction with the university work environment in the context of HR Award
Adamec, Petr
Satisfaction with the university work environment in the context of HR Award. In Vzdělávání dospělých 2019 - v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu: sborník z 9. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2020, s. 125--132. ISBN 978-80-906894-8-0.
stať ve sborníku2020
Podrobnosti
Sborník abstraktů XII. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2020: Úloha odborného vzdělávání v 21. století.
Šimáně, Michal
Sborník abstraktů XII. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2020: Úloha odborného vzdělávání v 21. století. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 146 s. ISBN 978-80-7509-725-5.
sborník
2020
Podrobnosti
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Adamec, Petr -- Šimáně, Michal -- Kovářová, Eliška
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 264 s. ISBN 978-80-7509-702-6.
sborník
2020
Podrobnosti
Specifické poruchy učení a chování z pohledu kvalitativní metodologie
Janderková, Dita
Specifické poruchy učení a chování z pohledu kvalitativní metodologie. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020. sv. 4, č. 1, s. 6--27. ISSN 2570-7612.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
The aspects of a career decision making process by the basic school pupils in the context of the changing job requirements. In 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, May 28th-29th, 2020.
Šapale, Sandra -- Šimáně, Michal -- Iliško, Dzintra
The aspects of a career decision making process by the basic school pupils in the context of the changing job requirements. In 62nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, May 28th-29th, 2020.2020. URL: https://dukonference.lv/en
ostatní
2020
Podrobnosti
XII. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2020 - Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století
Adamec, Petr -- Šimáně, Michal -- Horáčková, Marie
XII. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2020 - Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. 9. 9. 2020, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/
uspořádání (zorganizování) konference
2020
Podrobnosti