Institut of Lifelong Learning - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 13

PublicationsType of resultYearDetails
Evaluation processes at the university of the third age
Adamec, Petr -- Strmisková, Marcela
Evaluační procesy na univerzitě třetího věku. In: Otázky evaluace výuky na vysokých školách. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. p. 155--172. ISBN 978-80-7599-024-2.
chapter in a book2018Details
Formation of the “New Teacher” in socialist Czechoslovakia. In International Standing Conference for History of Education (ISCHE) 40 - Education and Nature. Berlin, August 29 - September 1, 2018.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal
URL: http://conferences.ische.org/ocs-2.3.6/index.php/2018/2018
others2018Details
Měkké dovednosti u učitelů odborného výcviku
Bendová, Alena -- Horáčková, Marie -- Janderková, Dita
Měkké dovednosti u učitelů odborného výcviku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 32--45. ISBN 978-80-7509-569-5.
article in proceedings2018Details
Na rozhraní projektů – orální historie ve výzkumu dějin školství a pedagogiky. In XVII. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie: Nové přístupy v orální historii – na příkladu longitudinálního výzkumu Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech. Hrad Sovinec, 7.–9. 6. 2018.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
others2018Details
Primary school and their teachers during the Prague Spring and at the beginning of normalisation in Czechoslovakia. XXVIth Annual Conference of the Czech Education Research Association (CERA). Transdisciplinarity in the pedagogical sciences. Zlín, 12th-14th September, 2018.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří -- Knotová, Dana
others2018Details
Proceedings of International Conference ICOLLE 2018
Šimáně, Michal -- Danielová, Lenka
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 352 p. ISBN 978-80-7509-569-5.
conference proceedings2018Details
Recenze: SLAVÍK, J., JANÍK, T., NAJVAR, P., KNECHT, P. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: MUNI PRESS, 2017. 454 s. ISBN 978- 80- 210-8568-8
Pecina, Pavel
Recenze: SLAVÍK, J., JANÍK, T., NAJVAR, P., KNECHT, P. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: MUNI PRESS, 2017. 454 s. ISBN 978- 80- 210-8568-8. 2018.
review2018Details
Returning home: Case study of travelling for work from Czechoslovakia in times of socialism
Krajčíková, Lenka
Returning home: Case study of travelling for work from Czechoslovakia in times of socialism. Cogent Social Sciences. 2018. v. 4, no. July, ISSN 2331-1886. URL: https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311886.2018.1498058
article in a professional periodical2018Details
Teaching Methods in the Work of Teachers of Practical Teaching of Technical Fields at Secondary Schools
Pecina, Pavel
Výukové metody v práci učitelů praktického vyučování technických oborů na středních školách. In 12. didaktická konferencia Zborník prispevkov. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2018, p. 128--139. ISBN 978-80-89732-72-2.
article in proceedings2018Details
Theory and Practice of Quality Management in Lifelong Learning at A Public University
Adamec, Petr
Teorie a praxe řízení kvality v celoživotním vzdělávání na veřejné vysoké škole. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2018. v. 8, no. 2, p. 49--73. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1802/lll1802_web_studie3.pdf
article in a professional periodical2018Details
Theory and Practice of Quality Management in Lifelong Learning at A Public University
Teorie a praxe řízení kvality v celoživotním vzdělávání na veřejné vysoké škole. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2018. v. 8, no. 2, p. 49--73. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/30222-roc.-8-c.-2-2018
article in a professional periodical2018Details
Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory: Recenze knihy
Pecina, Pavel
Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory: Recenze knihy. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2018. v. 8, no. 2, p. 74--78. ISSN 1804-526X.
article in a professional periodical2018Details
1968: Shattered expectations and the beginning of "the era of fear" by the view of primary school teachers. The Impact of the 1968 Events and the Normalization on Czechoslovak Education and Librarianship.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal
URL: http://www.npmk.cz/knihovna/dopady-udalosti-r-1968-normalizace-na-oblast-ceskoslovenskeho-skolstvi
others2018Details