Institut of Lifelong Learning - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 29

PublicationsType of resultYearDetails
Abstract Proceedings of XI. annual International Scientific Conference of Lifelong Learning - ICOLLE 2019: Sustainability in Education – Past, Present and Future. Brno: Institute of Lifelong Learning, Mendel University in Brno, September 17th-18th, 2019.
Bendová, Alena -- Šimáně, Michal
Sborník abstraktů XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Brno: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 94 p. ISBN 978-80-7509-673-9.
conference proceedings2019Details
BADATELSKÝ PŘÍSTUP V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: TEORIE A VÝZKUM
BADATELSKÝ PŘÍSTUP V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: TEORIE A VÝZKUM. 2019.
review2019Details
Between Authoritarian and Democratic Regime. Historical Milestones of the Primary Education in Czechoslovakia during the Second Half of the 20th Century. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
URL: http://capv.tul.cz/
others2019Details
Czech minority education in the Czechoslovak republic. To the everyday life of primary schools in political district Ústí nad Labem.
Šimáně, Michal
České menšinové školství v Československé republice. Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 218 p. ISBN 978-80-210-9410-9.
professional book2019Details
Hidden curriculum and everyday life of socialist primary schools in Czechoslovakia. In Conference Hidden curriculum - Society of Politics, Education and Comparative Inquiry in European States (SPECIES), Riga, Latvia, June 19th-20th, 2019. Vyžádaná přednáška.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
others2019Details
How I became a teacher at secondary technical school in the period of socialist Czechoslovakia. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
URL: http://capv.tul.cz/
others2019Details
Innovation of teaching didactics in vocational education at the Faculty of Education, Masaryk University
Pecina, Pavel
others2019Details
Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal -- Meiringerová, Eva
URL: http://www.coha.cz/aktivity/konference/
others2019Details
Labyrint pohybu - recenze knihy
Janderková, Dita
Labyrint pohybu - recenze knihy. Lifelong learning = celoživotní vzdělávání. 2019. v. 9, no. 1, p. 65--73. ISSN 1804-526X. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1901/lll1901_recenze.pdf
article in a professional periodical2019Details
Methological inspirations and analytical technics in research of secondary vocational/technical education in socialist Czechoslovakia. In Annual meeting of Baltic Association of Historians of Pedagogy, Riga, Latvia, 24th May, 2019. Vyžádaná přednáška.
Šimáně, Michal
URL: http://www.baltichistorians.lu.lv/
others2019Details
Milestones in the History of Czechoslovak Education in the Second Half of the 20th Century. In European Conference on Educational Research (ECER):'Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future’, Hamburg (Germany), September 2-6, 2019.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
URL: https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/
others2019Details
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole
Adamec, Petr
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole. In Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2019, p. 129--137. ISBN 978-80-906894-4-2.
article in proceedings2019Details
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová)
Šimáně, Michal
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová). Historický časopis. 2019. v. 67, no. 1, p. 175--180. ISSN 0018-2575. URL: http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis12019/kudlacova-pedagogicke-myslenie-skolstvo-a-vzdelavanie-na-slovensku-v-rokoch-1918-1945-simane.pdf
article in a professional periodical2019Details
Persecution of believers through the view of primary school teachers in socialist Czechoslovakia. In 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia, April 11 - 12, 2019.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
URL: https://dukonference.lv/en
others2019Details
Pohled studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na průběh pedagogické praxe
Horáčková, Marie -- Bendová, Alena
Pohled studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na průběh pedagogické praxe.  [other]. 2019.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)2019Details
Possibilities of research of primary and secondary technical education in socialist Czechoslovakia – to the sources of knowledge and their study. In The international scientific conference - Education in Totalitarian Ideologies of the 20th Century. Congress Centre of the SAS at the Smolenice Castle, Slovakia, October 17th-18th 10. 2019.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal
URL: https://sites.google.com/view/etismolenice2019/home
others2019Details
Potenciál participace seniorů na komunitním plánování sociálních služeb
Strmisková, Marcela -- Adamec, Petr -- Čech, Tomáš
Potenciál participace seniorů na komunitním plánování sociálních služeb. In: Preparation to Ageing and Old Age. Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology, 10. Krakov: Uniwersytet Pedagogiczny, 2019. p. 289--312. ISBN 978-83-953737-2-5.
chapter in a book2019Details
Preparation of teacher of vocational subjects for secondary technical school in socialist Czechoslovakia
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
URL: https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/konferencia-edukacia-dospelych-conference-adult-education/edukacia-dospelych-2019/
others2019Details
Primary Education and Teaching Profession in Czechoslovakia between the Prague Spring and the Velvet Revolution. In Moulding Democratic Citizens Democracy and Education in Europe’s Twentieth Century, Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle, Germany, November 7th-9th, 2019. Vyžádaná přednáška.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal
URL: https://paedagogik.uni-halle.de/arbeitsbereich/hist_erzw/moulding_democratic_citizens/
others2019Details
Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti
Šimáně, Michal
Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2019. v. 24, no. 3, p. 47--76. ISSN 1803-7437. URL: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1987
article in a professional periodical2019Details
Research Approach in Technical Education: Theory and Research: Book Review
Pecina, Pavel
Badatelský přístup v technickém vzdělávání: teorie a výzkum: Recenze knihy. 2019. v. 9, no. 2, p. 63--73. URL: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1902/lll1902_recenze.pdf
article in a professional periodical2019Details
Rozvoj učitele a péče o sebe
Janderková, Dita
others2019Details
Secondary technical schools in socialist Czechoslovakia by point of view of methodology. In Department of Educational Sciences and Pedagogical Innovations, Faculty of Education, Psychology and Arts, Latvia University, Riga, Latvia, 23rd May, 2019. Invited lecture.
Šimáně, Michal
URL: https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/nodalas/izglitibas-zinatnu-un-pedagogisko-inovaciju-nodala/
others2019Details
Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky
Šimáně, Michal
Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky. In: Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. p. 109--132. ISBN 978-80-87723-47-0.
chapter in a book2019Details
Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia
Šimáně, Michal
Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia. Discourse and Communication for Sustainable Education. 2019. v. 10, no. 1, p. 91--112. ISSN 1691-6301. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/dcse/10/1/article-p91.xml
article in a professional periodical2019Details
Unexplored past - secondary technical schools in socialist Czechoslovakia as one of the possible sources of the current development of vocational education. In XI. annual International Scientific Conference of Lifelong Learning - ICOLLE 2019: Sustainability in Education – Past, Present and Future. Institute of Lifelong Learning, Mendel University in Brno, September 17th-18th, 2019.
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
URL: https://www.icolleconference.cz/en
others2019Details
Volleyball Game Specifics in the Czech Republic. In IV Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Sport un Izglītība“, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, November 1st, 2019.
Šimáně, Michal
URL: https://du.lv/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMMA_LABOTS.pdf
others2019Details
Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání
Adamec, Petr
Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 2019. v. 69, no. 2, p. 165--184. ISSN 0031-3815.
article in a professional periodical2019Details
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Adamec, Petr -- Šimáně, Michal -- Horáčková, Marie
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 17. 9. 2019 - 18. 9. 2019, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/
holding a conference2019Details