Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMOR, J. -- PSOTA, V. -- KLEM, K. Effect of elevated CO2 concentration, nitrogen nutrition and reduced water availability on malting quality of spring barley. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2020. sv. 66, č. 2, s. 245--254. ISSN 0023-5830. URL: http://www.kvasnyprumysl.eu/index.php/kp/article/view/207

Originální název:
Effect of elevated CO2 concentration, nitrogen nutrition and reduced water availability on malting quality of spring barley
Český název:
Autor: Ing. Ján Šimor
Vratislav Psota
Karel Klem
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
66
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
245
Do strany: 254
Počet stran: 10
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: A multifactorial field experiment in an open-top chamber facility at the experimental station Domaninek was conducted in 2014 to understand the potential effects of climate change factors on the malting quality of spring barley and to evaluate the interactions of these factors with nitrogen nutrition. The results showed a major effect of nitrogen nutrition on malting quality. Nitrogen increased the protein content and impaired the key malting quality parameters such as a relative extract or Kolbach index. Elevated CO2 concentration had a generally positive effect on malting quality and alleviated the negative impact of nitrogen nutrition particularly. Reduced water availability had only a minor impact on malting quality; however, these effects were predominantly positive.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.kvasnyprumysl.eu/index.php/kp/article/view/207
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 13:48 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. Praha: ISSN 0023-5830.

Originální název:
Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
0023-5830
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Praha
Vydavatel: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
URL:
http://www.kvasnyprumysl.cz
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova: čeština: pivovarnictví, sladařský průmysl, sladovnictví, pivovarský průmysl, pivo, kvasný průmysl
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
39
1993
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
39
1993
Ústav vinohradnictví a vinařství
41
1995
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
41
1995
Ústav vinohradnictví a vinařství
42
1996
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
42
1996
Ústav vinohradnictví a vinařství
43
1997
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
43
1997
Ústav vinohradnictví a vinařství
44
1998
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
451999Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
462000Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
47
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
2001
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
48
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
482002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
48
2002
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
49
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2003
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
50
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
502004Informační centrum-čítárna časopisů
50
2004Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
51
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
51
2005
Šlechtění rostlin
512005Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
51
2005
Posklizňové technologie zahradních produktů
522006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
52
2006
Šlechtění rostlin
52
2006
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
53
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2007
Šlechtění rostlin
532007
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
54
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2008Management
54
2008Šlechtění rostlin
54
2008
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
55
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552009Informační centrum-čítárna časopisů
55
2009
Management
55
2009
Šlechtění rostlin
55
2009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
56
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2010
Management
56
2010Šlechtění rostlin
56
2010
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
57
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2011
Management
57
2011Šlechtění rostlin
57
2011
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
58
2012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
582012Management
58
2012Šlechtění rostlin
58
2012Technologie potravin-technologie rostlinné výroby

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1
+420 545 133 194
Ústav vinohradnictví a vinařství
556
ÚVV ZFStanislava Lukšová
+420 519 367 250
luksova@zf.mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1Veronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3Alena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039
Šlechtění rostlin
219/4
+420 545 133 132
Posklizňové technologie zahradních produktů
555
+420 519 367 260
Management
112
ÚMA PEF+420 545 132 501hahal@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
21.10.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -