Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KADLČEK, L. -- NEUDERT, L. -- WINKLER, J. Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté. Úroda. 2020. sv. 68, č. 2, s. 58--60. ISSN 0139-6013.

Originální název: Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté
Anglický název:
Autor:
Ing. Leoš Kadlček
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav biologie rostlin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Úroda
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
68
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
58
Do strany:
60
Počet stran:
3
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: Víceleté pícniny, kam patří také vojtěška setá, mají velký význam pro zemědělskou praxi. Jsou významným zdrojem krmiva pro přežvýkavce, ale také pozitivně působí na půdní úrodnost. Díky mohutnému kořenovému systému zvyšují infiltraci srážek a omezují tak nebezpečí vzniku povodní a umožňují rychlejší doplnění podzemní vody. Odumřelé kořeny mají meliorační funkci, zanechávají kanálky, kterými prosakuje srážková voda do spodních vrstev. Tím pozitivně upravují vodní režim krajiny.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
04.05.2020 14:13 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Úroda. Praha: ISSN 0139-6013.

Originální název:
Úroda
Anglický název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0139-6013
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Strategie Praha
URL:
http://www.uroda.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
čeština: pěstování zemědělských plodin, šlechtění zemědělských plodin, rostlinná výroba, semenářství, ochrana rostlin
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
41
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
41
1993
Obecná produkce rostlinná
41
1993Fytopatologie
411993Pěstování rostlin
41
1993
Agrochemie a výživa rostlin
41
1993Půdoznalství
41
1993
Pícninářství
41
1993
Chemie a biochemie
41
1993
Ekologie lesa
41
1993
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
41
1993
Mendeleum
42
1994Ústřední knihovna - ÚK Brno
421994Obecná produkce rostlinná
42
1994Fytopatologie
42
1994
Pěstování rostlin
42
1994
Agrochemie a výživa rostlin
42
1994
Půdoznalství
42
1994
Pícninářství
42
1994
Chemie a biochemie
42
1994
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
42
1994
Mendeleum
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Obecná produkce rostlinná
43
1995
Fytopatologie
43
1995
Pěstování rostlin
43
1995Agrochemie a výživa rostlin
43
1995
Půdoznalství
431995Pícninářství
43
1995
Chemie a biochemie
431995Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
441996Obecná produkce rostlinná
441996Fytopatologie
44
1996Pěstování rostlin
441996Agrochemie a výživa rostlin
44
1996
Půdoznalství
441996
Pícninářství
44
1996Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
451997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Obecná produkce rostlinná
45
1997
Fytopatologie
45
1997
Pěstování rostlin
451997
Agrochemie a výživa rostlin
45
1997
Půdoznalství
45
1997
Pícninářství
451997
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Obecná produkce rostlinná
46
1998
Fytopatologie
46
1998
Pěstování rostlin
46
1998Agrochemie a výživa rostlin
46
1998
Půdoznalství
46
1998
Pícninářství
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Obecná produkce rostlinná
47
1999
Fytopatologie
47
1999
Pěstování rostlin
47
1999Agrochemie a výživa rostlin
47
1999Půdoznalství
47
1999
Pícninářství
471999Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Obecná produkce rostlinná
48
2000
Fytopatologie
482000Pěstování rostlin
48
2000
Agrochemie a výživa rostlin
48
2000
Půdoznalství
482000Pícninářství
48
2000
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
48
2000
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Obecná produkce rostlinná
49
2001
Fytopatologie
49
2001
Pěstování rostlin
49
2001
Agrochemie a výživa rostlin
49
2001
Půdoznalství
49
2001Pícninářství
49
2001
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
49
2001
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
50
2002
Obecná produkce rostlinná
50
2002
Fytopatologie
50
2002
Pěstování rostlin
502002
Agrochemie a výživa rostlin
502002
Půdoznalství
50
2002
Pícninářství
50
2002
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
502002Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
512003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003
Obecná produkce rostlinná
51
2003
Fytopatologie
51
2003
Pěstování rostlin
51
2003
Agrochemie a výživa rostlin
51
2003
Půdoznalství
51
2003
Pícninářství
512003
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
51
2003Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
52
2004
Obecná produkce rostlinná
522004
Fytopatologie
522004Pěstování rostlin
522004Agrochemie a výživa rostlin
52
2004Půdoznalství
52
2004
Pícninářství
522004
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
522004Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
532005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Obecná produkce rostlinná
53
2005
Fytopatologie
53
2005
Pěstování rostlin
53
2005
Agrochemie a výživa rostlin
53
2005
Půdoznalství
532005Pícninářství
53
2005
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
532005
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
542006Obecná produkce rostlinná
54
2006
Pěstování rostlin
54
2006
Agrochemie a výživa rostlin
54
2006
Pícninářství
54
2006Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
54
2006Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Obecná produkce rostlinná
55
2007
Pěstování rostlin
55
2007
Agrochemie a výživa rostlin
55
2007
Pícninářství
552007
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
55
2007
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
562008
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Obecná produkce rostlinná
56
2008Pěstování rostlin
562008
Agrochemie a výživa rostlin
56
2008
Pícninářství
56
2008
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
56
2008Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Obecná produkce rostlinná
57
2009Pěstování rostlin
57
2009
Agrochemie a výživa rostlin
572009
Pícninářství
57
2009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
572009Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
582010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Obecná produkce rostlinná
582010
Pěstování rostlin
58
2010Agrochemie a výživa rostlin
582010Pícninářství
58
2010
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
58
2010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Obecná produkce rostlinná
59
2011
Pěstování rostlin
59
2011
Agrochemie a výživa rostlin
59
2011
Pícninářství
59
2011
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
592011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
602012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
602012
Obecná produkce rostlinná
602012Pěstování rostlin
602012
Agrochemie a výživa rostlin
60
2012
Pícninářství
60
2012Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
60
2012Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
KnihovníkTelefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Obecná produkce rostlinná
217/1ÚAK AFIng. Hana Dovrtělová, DiS.+420 545 133 107dovrtelo@mendelu.cz
Fytopatologie219/2
+420 545 133 048
Pěstování rostlin
219/3
ÚPŠRR AFIng. Blanka Kocourková, CSc.+420 545 133 131blanka@mendelu.cz
Agrochemie a výživa rostlin
221/1ÚAPMV AFdoc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
+420 545 133 345
Půdoznalství
221/2
+420 545 133 058
Pícninářství222/2Hana Jahnová+420 545 133 074
Chemie a biochemie
239Ilona Michalová
+420 545 133 313
michalo1@node.mendelu.cz
Ekologie lesa
471
ÚEL LDFEliška Tučková+420 545 134 143
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1
+420 519 367 323
Mendeleum
571Mgr. Jana Raddová, Ph.D.
+420 519 367 318
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
554/2ÚŠMZR ZF
+420 545 136 000
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1
ÚTP AF+420 545 133 194
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
ÚK ÚVIS CP
+420 519 367 395
alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.06.2017 16:15 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -