Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DOČKALÍKOVÁ, M. -- SMUTNÝ, V. -- PROCHÁZKOVÁ, B. Produkcia biomasy rôznych druhov medziplodín v suchých podmienkach. Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín. 2020. sv. 24, č. 1, s. 32--34. ISSN 1335-2466.

Originální název:
Produkcia biomasy rôznych druhov medziplodín v suchých podmienkach
Anglický název:
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
24
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
32
Do strany:
34
Počet stran: 3
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Jednotlivé druhy medziplodín viac či menej obohacujú pôdu o organickú hmotu, redukujú eróziu pôdy a znečistenie vodných zdrojov, obmedzujú výpar a zlepšujú infiltráciu vody do pôdy. Potláčajú buriny, pôsobia ako prerušovač obilných sledov, potláčajú buriny a obmedzujú šírenie škodcov a chorôb.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
05.03.2020 15:09 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín. Nitra: ISSN 1335-2466.

Originální název: Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1335-2466
Stát vydavatele:
Slovenská republika
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel: sdružení Naše pole
URL:
http://www.nasepole.sk/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 11.04.2013 08:30 (Lenka Baláková)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -