Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SMUTNÝ, V. -- DRYŠLOVÁ, T. -- NEUDERT, L. -- RÁBEK, M. Vliv agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu sladovnického ječmene v sušších podmínkách jižní Moravy. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2020. sv. 15, č. 2, s. 112--113. ISSN 1801-7673.

Originální název: Vliv agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu sladovnického ječmene v sušších podmínkách jižní Moravy
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
15
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání:
2020
Od strany:
112
Do strany: 113
Počet stran: 2
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
V posledních letech se opakovaně setkáváme s výkyvy počasí v průběhu vegetace, které ovlivňují výnos i kvalitu produkce řady pěstovaných plodin. Výsledkem jsou dopady do ekonomiky pěstování, které mohou vyústit v rozhodnutí, že se taková plodina přestane pěstovat. Jedním z takových témat je pěstování sladovnického ječmene v sušších podmínkách jižní Moravy.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
21.02.2020 11:04 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
12345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. České Budějovice: ISSN 1801-7673.

Originální název:
Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
1801-7673
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
České Budějovice
Vydavatel:
Kurent
URL: http://www.agromanual.cz/cz/casopis-agromanual/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova: čeština: choroby rostlin, výživa rostlin a hnojení, ochrana rostlin
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
12006
Fytopatologie
2
2007
Fytopatologie
32008Fytopatologie
4
2009
Fytopatologie
5
2010
Fytopatologie
6
2011
Fytopatologie

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Fytopatologie
219/2
ÚPŠRR AF+420 545 133 048safran@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Poslední změna:
11.11.2017 22:22 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -