Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HÁJKOVÁ, L. -- KOŽNAROVÁ, V. -- MOŽNÝ, M. -- BARTOŠOVÁ, L. Influence of climate change on flowering season of birch in the Czech Republic. International Journal of Biometeorology. 2020. sv. 64, č. 5, s. 791--801. ISSN 0020-7128. URL: https://doi.org/10.1007/s00484-020-01869-1

Originální název:
Influence of climate change on flowering season of birch in the Czech Republic
Český název:
Autor: Lenka Hájková
Věra Kožnarová
Martin Možný
Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
International Journal of Biometeorology
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
64
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání:
2020
Od strany:
791
Do strany: 801
Počet stran:
11
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
This paper analyzes a long-term (1991-2019) flowering period of birch in the Czech Republic. Temporal and spatial evaluation in timing of beginning and end of flowering (Fbegin and Fend) and flowering period (Fperiod) of Betula pendula were investigated in different zones of the Czech Republic. The field observations were carried out at 44 sites of the Czech Hydrometeorological Institute phenological network; the detailed analysis including growing degree days (GDD) evaluation to Fbegin and Fend onsets and time of flowering were made at 9 sites in different altitudes. The trends and Pearson's correlation coefficients between Fbegin (Fend) and GDDs were calculated as well. The timing of both phenological stages showed a significant advance to earlier onsets (e.g., MINUS SIGN 7.0 d per decade at Měděnec station) and the time of flowering shortens (e.g., MINUS SIGN 3.8 d per decade at Rokytnice station). Nevertheless, the most marked shift was observed for mountain area in the north-western and north-eastern part of the Czech Republic. In contrast, the smallest shift was found in the southern part of the Czech Republic. The shift of the GDD values fluctuates from negative to positive values. Pearson's correlation coefficients calculated for both phenophases and period of flowering of Betula pendula showed the highest values in Fperiod (e.g., 0.846 at Modrava station) and in Fend (e.g., 0.711 at Rokytnice station) as well. Thus, our results indicate due to global warming symptoms that birch pollen allergy may appear earlier in the year but for a shorter period.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1007/s00484-020-01869-1
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 19.05.2020 09:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International Journal of Biometeorology. New York: ISSN 0020-7128.

Originální název:
International Journal of Biometeorology
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0020-7128
Stát vydavatele: Spojené státy americké
Místo vydání: New York
Vydavatel:
Springer
URL: http://www.springer.com/environment/journal/484
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
16.03.2015 09:10 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -