Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ELBL, J. -- ŠIMEČKOVÁ, J. -- ŠKARPA, P. -- KINTL, A. -- BRTNICKÝ, M. -- VAVERKOVÁ, M D. Comparison of the Agricultural Use of Products from Organic Waste Processing with Conventional Mineral Fertilizer: Potential Effects on Mineral Nitrogen Leaching and Soil Quality. Agronomy. 2020. sv. 10, č. 2, ISSN 2073-4395.

Originální název:
Comparison of the Agricultural Use of Products from Organic Waste Processing with Conventional Mineral Fertilizer: Potential Effects on Mineral Nitrogen Leaching and Soil Quality
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Agronomy
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 19
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Currently, there is an increasing emphasis on the use of renewable sources. The CzechRepublic is no exception. There has been an increase in the number of biogas plants and compostingplants. The main purpose of these facilities is to process organic wastes of various origins in order toutilize the waste, both for energy production and as soil fertility enhancers. Last but not least, thebiogas station produces digestate, which could be further utilized. The present work deals with theassessment of the effect of digestate (doses of 220; 150 and 80 kg N haMINUS SIGN 1), mineral fertilizer (150 kg NhaMINUS SIGN 1), and compost application (150 kg N haMINUS SIGN 1) on selected indicators of soil environment: (a) soilmicrobial activity (basal and substrate-induced respiration); (b) plant nutrient content (P, K, Ca, Mg);(c) leaching mineral N from the soil; and (d) production of plant biomass of model plantLactucasativaL. Furthermore, the work aims to assess the individual doses of digestate and to determinethe optimal one. The above effects were studied within a pot experiment for 63 days in controlledconditions. There were significant differences in Nminleaching, which was significantly the highest inthe variant with the application of a mineral fertilizer and lowest in variants with the application ofdigestate (variant 150 and 80 kg N haMINUS SIGN 1) and compost (150 kg N haMINUS SIGN 1). In terms of soil microbialactivity, a significant effect of digestate application (150 kg N haMINUS SIGN 1) on basal respiration versus themineral fertilizer application was found (difference>20%). This dose of digestate also had thehighest positive effect on substrate-induced respiration, proven against all other variants, except forthe digestate application at 220 kg N haMINUS SIGN 1. Particularly, as compared with the mere application ofmineral fertilizer, the application of digestate dose at 150 kg N haMINUS SIGN 1had the best positive effect onplant biomass production (+20%). On the other hand, compost application most positively affectedthe increase in available contents of nutrients and thus long-term soil fertility. Therefore, the dose of150 kg N haMINUS SIGN 1digestate may represent an interesting alternative to increase actual soil fertility andthus to partially replace conventional mineral nutrition.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
05.02.2020 08:24 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Agronomy. Basel: ISSN 2073-4395.

Originální název:
Agronomy
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2073-4395
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
MDPI AG
URL:
http://www.mdpi.com/journal/agronomy
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Poznámka:
ISSN elektronické podoby
 
Záznam vložil:
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Poslední změna:
26.01.2017 09:45 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -