Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SKALIČKOVÁ, S. -- AULICHOVÁ, T. -- VENUSOVÁ, E. -- SKLÁDANKA, J. -- HORKÝ, P. Development of pH-Responsive Biopolymeric Nanocapsule for Antibacterial Essential Oils. International Journal of Molecular Sciences. 2020. sv. 21, č. 5, ISSN 1661-6596. URL: https://doi.org/10.3390/ijms21051799

Originální název:
Development of pH-Responsive Biopolymeric Nanocapsule for Antibacterial Essential Oils
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav výživy zvířat a pícninářství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
International Journal of Molecular Sciences
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
21
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
13
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
It is generally believed that antibacterial essential oils have the potential to become one of the alternatives in preventing diarrheal diseases of monogastric animals. The disadvantage is their low efficiency per oral due to easy degradation during digestion in the stomach. This study compares the efficacy of chitosan, alginate-chitosan, guar gum-chitosan, xanthan gum-chitosan and pectin-chitosan nanocapsules to the synthesis of pH-responsive biopolymeric nanocapsule for Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis and Syzygium aromaticum essential oils. Using spectrophotometric approach and gas chromatography, release kinetics were determined in pH 3, 5.6 and 7.4. The growth rates of S. aureus and E. coli, as well as minimal inhibition concentration of essential oils were studied. The average encapsulation efficiency was 60%, and the loading efficiency was 70%. The size of the nanocapsules ranged from 100 nm to 500 nm. Results showed that chitosan-guar gum and chitosan-pectin nanocapsules released 30% of essential oils (EOs) at pH 3 and 80% at pH 7.4 during 3 h. Similar release kinetics were confirmed for thymol, eugenol and α-pinene. Minimal inhibition concentrations of Thymus vulgaris and Syzygium aromaticum essential oils ranged from 0.025 to 0.5%. Findings of this study suggest that the suitable pH-responsive nanocapsule for release, low toxicity and antibacterial activity is based on chitosan-guar gum structure.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.3390/ijms21051799
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
11.03.2020 07:26 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International Journal of Molecular Sciences. ISSN 1661-6596.

Originální název:
International Journal of Molecular Sciences
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1661-6596
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání:
Vydavatel: MDPI AG
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Poznámka:
Bylo ukončeno vydávání. Od roku 2013 je ve WoS online verze s ISSN 1422-0067. Jana Kratochvílová (2.4.2014)
Poslední změna: 02.04.2014 11:13 (Bc. Ing. Jana Kratochvílová)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -