Mendel University in Brno - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ZDRÁHAL, I. -- CHMELÍKOVÁ, G. -- BEČVÁŘOVÁ, V. Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. v. 136, no. 1, p. 30--35. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/30-35.pdf

Original name: Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii
English name: Profitability of the Sugar Industry in the European Union
Written by (author): Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Department: Department of Regional and Business Economics
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical: Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
Nature of article: paper
Volume no. (year): 136
Periodical number within the volume: 1
Year of publication: 2020
Starting page: 30
Up to page: 35
Number of pages: 6
Sub-specification: článek je obsažen v databázi Web of Science
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus: 2-s2.0-85078406369
Form of publication: printed version
Original language: Czech
Description in original language: Cílem příspěvku je vyhodnotit úroveň a dynamiku výkonnosti odvětví cukrovarnictví v Evropské unii. Za tímto účelem byla provedena analýza úrovně a vývoje rentability celkového vloženého kapitálu u vybraného souboru podniků mezi roky 2006 až 2015. Informace pro analýzu byly čerpány z databáze AMADEUS. Z celkového počtu 183 společností patřících do klasifikace NACE 1081, byl zvolen vzorek 50 podniků, které vhodně reprezentují podniky vyrábějící cukr v Evropské unii. Výsledky analýzy poukazují na schopnost evropského cukrovarnictví efektivně zhodnocovat vložený kapitál (na úrovni celku). Mezi podniky však existují rozdíly v rentabilitě celkového vloženého kapitálu, včetně reakcí na cenové pohyby na evropském a světovém trhu.
Description in English: This paper investigates the profitability of the sugar industry in the European Union over the period of years 2006 and 2015. For this purpose, the level and change in the return on assets was analysed using set of sugar processing firms. AMADEUS, the trans-European database compiled by Bureau van Dijk Electronic Publishing, was used as the main data source of firm's data. Out of a total number of 183 firms belonging to the NACE 1081 classification, a sample of 50 firms was selected to appropriately represent the sugar processing companies in European Union. The results of the analysis point to the ability of the European sugar industry to effectively generate profit from the invested capital (in average at EU level). However, there are differences in the profitability of total assets among firms, including their ability to respond to price changes on the European and world markets.
Description in Czech:
Key words: czech: cukr, cukrovary, rentabilita celkového vloženého kapitálu, ROA, Evropská unie
english: Return on Assets, European Union, ROA, sugar sector, sugar
Field of result: Business and management
Finance
Economics and Business
Year of submission: 2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/30-35.pdf
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 02/04/2020 16:48 (Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. Praha: ISSN 1210-3306.

Original name: Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
English name: LCaŘ
Kind of publication: Periodikum
ISSN: 1210-3306
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing: Praha
Publisher: Cukrspol
URL: http://www.cukr-listy.cz
Reviewed magazine: no
Original language: Czech
Key words: czech: cukrovarnictví, cukrová řepa, pěstování cukrovky, ochrana cukrovky
Annual volumes:
VolumeAnnual volumeLocation
1091993Pěstování rostlin
1091993Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1101994Pěstování rostlin
1101994Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1111995Pěstování rostlin
1111995Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1121996Pěstování rostlin
1121996Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1131997Pěstování rostlin
1131997Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1141998Pěstování rostlin
1141998Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1151999Pěstování rostlin
1151999Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1162000Pěstování rostlin
1162000Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1172001Pěstování rostlin
1172001Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1182002Ústřední knihovna - ÚK Brno
1182002Pěstování rostlin
1182002Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1192003Ústřední knihovna - ÚK Brno
1192003Pěstování rostlin
1192003Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1202004Informační centrum-čítárna časopisů
1202004Pěstování rostlin
1202004Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1212005Informační centrum-čítárna časopisů
1212005Pěstování rostlin
1212005Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1222006Informační centrum-čítárna časopisů
1222006Pěstování rostlin
1222006Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1232007Informační centrum-čítárna časopisů
1232007Pěstování rostlin
1232007Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1242008Informační centrum-čítárna časopisů
1242008Pěstování rostlin
1242008Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1252009Informační centrum-čítárna časopisů
1252009Pěstování rostlin
1252009Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1262010Informační centrum-čítárna časopisů
1262010Pěstování rostlin
1262010Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1272011Informační centrum-čítárna časopisů
1272011Pěstování rostlin
1272011Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1282012Informační centrum-čítárna časopisů
1282012Pěstování rostlin
1282012Technologie potravin-technologie rostlinné výroby

Sublibraries
NameNumberInstituteLibrarianPhoneE-mail
Pěstování rostlin219/3UPSRR FAIng. Blanka Kocourková, CSc.+420 545 133 131blanka@mendelu.cz
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby234/1DFT FAdoc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.+420 545 133 194kucerova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1CL ISI CUDVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ISI CUDLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Person responsible: Helena Antonínová
 
Entry made by: Lenka Baláková
Last change: 05/26/2018 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -