Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAGNÚS, S. -- NEČAS, T. -- LACKOVÁ, Z. Vplyv fenolických zlúčenín na kompatibilitu podpníkov z jarabiny oskorušovej. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2020. zv. 19, č. 1, s. 56--60. ISSN 1213-7596.

Originálny názov: Vplyv fenolických zlúčenín na kompatibilitu podpníkov z jarabiny oskorušovej
Anglický názov:
Český názov:
Autor: Ing. Samuel Magnús
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.
Pracovisko: Ústav ovocnictví
Ústav chemie a biochemie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2020
Od strany: 56
Do strany: 60
Počet strán: 5
Poddruh: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku: Práca sa zaoberá afinitným problémom u jarabiny oskorušovej a výberu perspektívneho slabo rastúceho podpníka. Na pokus boli použité potenciálne vhodné podpníky: Amelanchier lamarckii, Aronia melanocarpa, dula BA29, Crataegus laevigata, Chaenomeleš japonica. Cieľom bolo zistiť akumuláciu fenolických zlúčenín - arbutínu, katechínu a epikatechínu, ako aj prokyanidinu B1, prokyanidinu B2, kyseliny chlorogénovej a p-kumarovej, ktoré môžu spôsobiť nezlučiteľnosť medzi odrodou a podpníkom. Detekcia fenolických zlúčenín sa uskutočnila pomocou HPLC. Arbutin nebol detekovaný. Zistilo sa, že najvyššie hodnoty katechínu boli u A. melanocarpa, kde prerástol genotyp O-LE-14 a O-LE-21. U O-LE-14 boli priemerné hodnoty katechínu 1093,79 µg/g DW a epikatechínu 3196,37 µg/g DW. U O-LE-21 boli namerané hodnoty katechínu 1302,59 µg/g DW a epikatechínu 2806,78 µg/g DW. U dulového podpníka BA29 prerástli genotypy O-LE-14 a O-LE-21. U O-LE-14 boli priemerné hodnoty katechínu 532,91 µg/g DW a epikatechínu 1562,60 µg/g DW. U O-LE-21 namerali hodnoty katechínu 401,95 µg/g DW a epikatechínu 1353,07 µg/g DW. U C. laevigata boli úspešné dva genotypy, a to O-LE-14 a O-LE-21. O-LE-14 malo priemerné hodnoty katechínu 608,79 µg/g DW a epikatechínu 2085,88 µg/g DW. U O-LE-21 boli priemerné hodnoty katechínu 666,70 µg/g DW, epikatechínu 1741,14 µg/g DW. U podpníka Ch. japonica, kde prerástol genotyp O-LE-9 boli namerané hodnoty katechínu 821,44 µg/g DW a epikatechínu 2243,11 µg/g DW. Kontrola S. domestica L. na S. domestica L dosahovala hodnotu katechínu 361,62 µg/g DW a epikatechínu 1800,49 µg/g DW. U A. lamarckii nedošlo k žiadnemu prerasteniu očka. A. melanocarpa, Ch. japonica sú nevhodné pre jarabinu oskorušovú. U podpníka C. laevigata sa môže časom prejaviť oneskorená disafinita. Najlepšie výsledky sa prejavili u pod podpníka BA29, na ktorom bol naočkovaný genotyp O-LE-21 a O-LE-14.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 22.01.2020 08:57 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. Praha: ISSN 1213-7596.

Originálny názov: Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Anglický názov: Záhradníctvo
Druh publikácie: Periodikum
ISSN: 1213-7596
Štát vydavateľa: Česká republika
Miesto vydania: Praha
Vydavateľ: Martin Sedláček
URL: http://www.zahradaweb.cz/
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: čeština
Kľúčové slová: čeština: ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, školkařství, zeleň, květinářství, výživa rostlin, ochrana rostlin
Ročníky:
VolumeRočníkLokácia
62002Ústřední knihovna - ÚK Brno
62002Ústřední knihovna - ÚK Lednice
62002Ústav ovocnictví
62002Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
62002Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
62002Děkanát ZF
72003Ústřední knihovna - ÚK Brno
72003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
72003Ústav ovocnictví
72003Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
72003Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
72003Děkanát ZF
82004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
82004Informační centrum-čítárna časopisů
82004Ústav ovocnictví
82004Zelinářství a květinářství
82004Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
82004Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
82004Děkanát ZF
92005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
92005Informační centrum-čítárna časopisů
92005Ústav ovocnictví
92005Zelinářství a květinářství
92005Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
92005Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
92005Děkanát ZF
-2006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2006Informační centrum-čítárna časopisů
-2006Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2006Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2007Informační centrum-čítárna časopisů
-2007Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2007Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2008Informační centrum-čítárna časopisů
-2008Zelinářství a květinářství
-2008Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2008Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2009Informační centrum-čítárna časopisů
-2009Zelinářství a květinářství
-2009Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2009Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2010Informační centrum-čítárna časopisů
-2010Zelinářství a květinářství
-2010Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2010Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2011Informační centrum-čítárna časopisů
-2011Zelinářství a květinářství
-2011Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2011Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2011Botanická zahrada a arboretum
-2012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2012Informační centrum-čítárna časopisů
-2012Zelinářství a květinářství
-2012Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2012Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2012Botanická zahrada a arboretum

Čiastkové knižnice
NázovČísloÚstavKnihovníkTelefónE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Ústav ovocnictví551ÚO ZFIng. Tomáš Nečas, Ph.D.+420 519 367 244tomas.necas@mendelu.cz
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice554/1ÚŠMZR ZFIng. Běla Svitáčková, CSc.+420 519 367 323svitackova@zf.mendelu.cz
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno554/2ÚŠMZR ZFprof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.+420 545 136 000reznicek@mendelu.cz
Děkanát ZF591DZF ZFDagmar Kurková+420 519 367 219dagmar.kurkova@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Zelinářství a květinářství553ÚZK ZFJarmila Turečková+420 519 367 230turecj@zf.mendelu.cz
Botanická zahrada a arboretum951BZA CPMiriam Janková+420 545 223 606miriam.jankova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena: 16.09.2017 22:20 (Import dát z knižnice)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -