Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAGNÚS, S. -- NEČAS, T. -- LACKOVÁ, Z. Vplyv fenolických zlúčenín na kompatibilitu podpníkov z jarabiny oskorušovej. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2020. zv. 19, č. 1, s. 56--60. ISSN 1213-7596.

Originálny názov:
Vplyv fenolických zlúčenín na kompatibilitu podpníkov z jarabiny oskorušovej
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav ovocnictví
Ústav chemie a biochemie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2020
Od strany:
56
Do strany:
60
Počet strán:
5
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Práca sa zaoberá afinitným problémom u jarabiny oskorušovej a výberu perspektívneho slabo rastúceho podpníka. Na pokus boli použité potenciálne vhodné podpníky: Amelanchier lamarckii, Aronia melanocarpa, dula BA29, Crataegus laevigata, Chaenomeleš japonica. Cieľom bolo zistiť akumuláciu fenolických zlúčenín - arbutínu, katechínu a epikatechínu, ako aj prokyanidinu B1, prokyanidinu B2, kyseliny chlorogénovej a p-kumarovej, ktoré môžu spôsobiť nezlučiteľnosť medzi odrodou a podpníkom. Detekcia fenolických zlúčenín sa uskutočnila pomocou HPLC. Arbutin nebol detekovaný. Zistilo sa, že najvyššie hodnoty katechínu boli u A. melanocarpa, kde prerástol genotyp O-LE-14 a O-LE-21. U O-LE-14 boli priemerné hodnoty katechínu 1093,79 µg/g DW a epikatechínu 3196,37 µg/g DW. U O-LE-21 boli namerané hodnoty katechínu 1302,59 µg/g DW a epikatechínu 2806,78 µg/g DW. U dulového podpníka BA29 prerástli genotypy O-LE-14 a O-LE-21. U O-LE-14 boli priemerné hodnoty katechínu 532,91 µg/g DW a epikatechínu 1562,60 µg/g DW. U O-LE-21 namerali hodnoty katechínu 401,95 µg/g DW a epikatechínu 1353,07 µg/g DW. U C. laevigata boli úspešné dva genotypy, a to O-LE-14 a O-LE-21. O-LE-14 malo priemerné hodnoty katechínu 608,79 µg/g DW a epikatechínu 2085,88 µg/g DW. U O-LE-21 boli priemerné hodnoty katechínu 666,70 µg/g DW, epikatechínu 1741,14 µg/g DW. U podpníka Ch. japonica, kde prerástol genotyp O-LE-9 boli namerané hodnoty katechínu 821,44 µg/g DW a epikatechínu 2243,11 µg/g DW. Kontrola S. domestica L. na S. domestica L dosahovala hodnotu katechínu 361,62 µg/g DW a epikatechínu 1800,49 µg/g DW. U A. lamarckii nedošlo k žiadnemu prerasteniu očka. A. melanocarpa, Ch. japonica sú nevhodné pre jarabinu oskorušovú. U podpníka C. laevigata sa môže časom prejaviť oneskorená disafinita. Najlepšie výsledky sa prejavili u pod podpníka BA29, na ktorom bol naočkovaný genotyp O-LE-21 a O-LE-14.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 22.01.2020 08:57 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. Praha: ISSN 1213-7596.

Originálny názov: Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Anglický názov: Záhradníctvo
Druh publikácie:
Periodikum
ISSN:
1213-7596
Štát vydavateľa:
Česká republika
Miesto vydania: Praha
Vydavateľ:
Martin Sedláček
URL:
http://www.zahradaweb.cz/
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
čeština
Kľúčové slová:
čeština: ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, školkařství, zeleň, květinářství, výživa rostlin, ochrana rostlin
Ročníky:
Volume
RočníkLokácia
6
2002Ústřední knihovna - ÚK Brno
6
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
6
2002Ústav ovocnictví
62002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
6
2002Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
62002
Děkanát ZF
7
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
7
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
7
2003
Ústav ovocnictví
7
2003
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
7
2003
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
7
2003Děkanát ZF
8
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
82004Informační centrum-čítárna časopisů
82004Ústav ovocnictví
8
2004
Zelinářství a květinářství
8
2004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
8
2004
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
8
2004Děkanát ZF
9
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
9
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
9
2005
Ústav ovocnictví
9
2005
Zelinářství a květinářství
9
2005Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
9
2005
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
9
2005
Děkanát ZF
-
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2006
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
-2007
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2007
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2008
Zelinářství a květinářství
-
2008
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2008
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2009
Zelinářství a květinářství
-
2009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2009Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2010
Zelinářství a květinářství
-
2010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2010
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2011
Zelinářství a květinářství
-
2011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2011
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011
Botanická zahrada a arboretum
-2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2012
Zelinářství a květinářství
-
2012
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2012Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2012
Botanická zahrada a arboretum

Čiastkové knižnice
Názov
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefón
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Ústav ovocnictví551ÚO ZF
+420 519 367 244
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1ÚŠMZR ZF
+420 519 367 323
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
554/2
+420 545 136 000
reznicek@mendelu.cz
Děkanát ZF
591DZF ZFDagmar Kurková
+420 519 367 219
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz
Zelinářství a květinářství
553+420 519 367 230
Botanická zahrada a arboretum
951
Miriam Janková
+420 545 223 606
miriam.jankova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.09.2017 22:20 (Import dát z knižnice)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
12
3
45
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -