Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEIN, S. Trust, Understanding and the use of Power - Three forces that make up lateral Leadership. Journal for Advanced Research in Applied Sciences. 2020. zv. 7, č. 1, s. 16--20. ISSN 2394-8442. URL: http://www.iaetsdjaras.org/gallery/3-jaras-january-1044.pdf

Originálny názov: Trust, Understanding and the use of Power - Three forces that make up lateral Leadership
Český názov:
Autor: Sascha Klein
Pracovisko: Provozně ekonomická fakulta
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal for Advanced Research in Applied Sciences
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 7
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2020
Od strany: 16
Do strany: 20
Počet strán: 5
Poddruh: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Organisational science identifies how the behavioural expectations of others can be enforced as mechanisms of influence. The concept of lateral leadership involves three influencing factors of leadership. This article deals with the empirical proof of the leadership influence factors Trust, Understanding and Power and their demarcation. This article intended to answer the following research question: ‘Which forces build the base of Lateral Leadership?’ Using a comprehensive set of 30 expert interviews, we empirically showed the existence of the three named influence factors and we showed that no other leadership influence factors exist. The influencing factor Understanding was confirmed with 80%. The influence factor Trust was confirmed with 83.67%. The influence factor Power was confirmed with 83%. All other possible influencing factors mentioned by the participants interviewed could be assigned to the previously known three areas of influence. The participants of the expert interviews were selected by the study leader according to their professional background, so that the sample of participants reflects the population of all employees of the Federal Republic of Germany as of March 29, 2019. The sample is representative, and the results found can be generalized in relation to the population of the Federal Republic of Germany.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: understanding, Management, Leadership, Trust, Leadership Influence factors, Power
Odbor výsledku: Business and management
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://www.iaetsdjaras.org/gallery/3-jaras-january-1044.pdf
 
Záznam vložil: Sascha Klein
Posledná zmena: 22.01.2020 09:26 (Sascha Klein)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Journal for Advanced Research in Applied Sciences. New Delhi: ISSN 2394-8442.

Originálny názov: Journal for Advanced Research in Applied Sciences
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2394-8442
Štát vydavateľa: Indická republika
Miesto vydania: New Delhi
Vydavateľ: IAETSD
URL: http://iaetsdjaras.org/
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Karl-Armin Brohm
Posledná zmena: 14.11.2019 11:15 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -