Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KLEIN, S. Trust, Understanding and the use of Power - Three forces that make up lateral Leadership. Journal for Advanced Research in Applied Sciences. 2020. sv. 7, č. 1, s. 16--20. ISSN 2394-8442. URL: http://www.iaetsdjaras.org/gallery/3-jaras-january-1044.pdf

Originální název: Trust, Understanding and the use of Power - Three forces that make up lateral Leadership
Český název:
Autor: Sascha Klein
Pracoviště: Provozně ekonomická fakulta
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Journal for Advanced Research in Applied Sciences
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 7
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2020
Od strany: 16
Do strany: 20
Počet stran: 5
Poddruh: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Organisational science identifies how the behavioural expectations of others can be enforced as mechanisms of influence. The concept of lateral leadership involves three influencing factors of leadership. This article deals with the empirical proof of the leadership influence factors Trust, Understanding and Power and their demarcation. This article intended to answer the following research question: ‘Which forces build the base of Lateral Leadership?’ Using a comprehensive set of 30 expert interviews, we empirically showed the existence of the three named influence factors and we showed that no other leadership influence factors exist. The influencing factor Understanding was confirmed with 80%. The influence factor Trust was confirmed with 83.67%. The influence factor Power was confirmed with 83%. All other possible influencing factors mentioned by the participants interviewed could be assigned to the previously known three areas of influence. The participants of the expert interviews were selected by the study leader according to their professional background, so that the sample of participants reflects the population of all employees of the Federal Republic of Germany as of March 29, 2019. The sample is representative, and the results found can be generalized in relation to the population of the Federal Republic of Germany.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: understanding, Management, Leadership, Trust, Leadership Influence factors, Power
Obor výsledku: Business and management
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://www.iaetsdjaras.org/gallery/3-jaras-january-1044.pdf
 
Záznam vložil: Sascha Klein
Poslední změna: 22.01.2020 09:26 (Sascha Klein)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Journal for Advanced Research in Applied Sciences. New Delhi: ISSN 2394-8442.

Originální název: Journal for Advanced Research in Applied Sciences
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 2394-8442
Stát vydavatele: Indická republika
Místo vydání: New Delhi
Vydavatel: IAETSD
URL: http://iaetsdjaras.org/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Karl-Armin Brohm
Poslední změna: 14.11.2019 11:15 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -