Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUBER, P. -- MONTAG, J. Homeownership, Political Participation, and Social Capital in Post-Communist Countries and Western Europe. Kyklos. 2020. zv. 73, č. 1, s. 96--119. ISSN 0023-5962.

Originálny názov: Homeownership, Political Participation, and Social Capital in Post-Communist Countries and Western Europe
Český názov:
Autor: Dr. Mgr. Peter Huber
Josef Montag
Pracovisko: Výzkumné centrum
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Kyklos
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 73
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2020
Od strany: 96
Do strany: 119
Počet strán: 24
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: We study whether the positive effects of homeownership on political participation and social capital, found in developed market economies, extend to post-communist countries. We use the privatization of publiclyowned housing in post-communist countries as an exogenous source of variation of homeownership status to identify its impact on political participation and social capital formation. We find that homeownership is strongly related to higher participation in local-level and national elections. In post-communist countries, homeownership is also related to higher social trust. However, the positive association between homeownership and volunteering found in developed market economies does not extend to postcommunist countries. Together, our results corroborate that homeownership is associated with positive social benefits. However, these effects are highly heterogeneous and context-dependent.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 17.01.2020 12:55 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Kyklos. Hoboken: ISSN 0023-5962.

Originálny názov: Kyklos
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0023-5962
Štát vydavateľa: Spojené štáty americké
Miesto vydania: Hoboken
Vydavateľ: Wiley-Blackwell
URL:
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Bc. Klára Švecová
Posledná zmena: 11.04.2017 11:02 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -