Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUBER, P. -- MONTAG, J. Homeownership, Political Participation, and Social Capital in Post-Communist Countries and Western Europe. Kyklos. 2020. sv. 73, č. 1, s. 96--119. ISSN 0023-5962.

Originální název: Homeownership, Political Participation, and Social Capital in Post-Communist Countries and Western Europe
Český název:
Autor: Dr. Mgr. Peter Huber
Josef Montag
Pracoviště: Výzkumné centrum
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Kyklos
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 73
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2020
Od strany: 96
Do strany: 119
Počet stran: 24
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: We study whether the positive effects of homeownership on political participation and social capital, found in developed market economies, extend to post-communist countries. We use the privatization of publiclyowned housing in post-communist countries as an exogenous source of variation of homeownership status to identify its impact on political participation and social capital formation. We find that homeownership is strongly related to higher participation in local-level and national elections. In post-communist countries, homeownership is also related to higher social trust. However, the positive association between homeownership and volunteering found in developed market economies does not extend to postcommunist countries. Together, our results corroborate that homeownership is associated with positive social benefits. However, these effects are highly heterogeneous and context-dependent.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 17.01.2020 12:55 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Kyklos. Hoboken: ISSN 0023-5962.

Originální název: Kyklos
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0023-5962
Stát vydavatele: Spojené státy americké
Místo vydání: Hoboken
Vydavatel: Wiley-Blackwell
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Bc. Klára Švecová
Poslední změna: 11.04.2017 11:02 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -