Mendel University in Brno - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

VAŠTÍK, L. -- MAŠÁN, V. Vhodnost použití vybraných druhů trvalek na vertikální zelené stěny. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2020. v. 19, no. 1, p. 11--13. ISSN 1213-7596.

Original name:
Vhodnost použití vybraných druhů trvalek na vertikální zelené stěny
English name:
Written by (author):
Ing. et Ing. Lukáš Vaštík
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Department: Department of Horticultural Machinery
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
19
Periodical number within the volume: 1
Year of publication:
2020
Starting page:
11
Up to page:
13
Number of pages:
3
Sub-specification:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language:
Czech
Description in original language:
V rámci systémů zelených vertikálních stěn je velmi důležité najít konkrétní typy rostlin, které jsou ideální pro výsadbu při minimálních nákladech. Vitalita a prosperita každého specifického druhu jsou vždy založeny na klimatu, substrátu, zavlažování, hnojení atd. V tomto experimentu bylo hodnoceno patnáct druhů a kultivarů rostlin, které byly použity na vertikální zelené stěně. Na začátku vegetace byly pozorovány vysoké rozdíly mezi stranami (expozicí). Na západní straně byla ve srovnání s východní stranou výrazně snížená vitalita. Mezi hodnocením životaschopnosti jednotlivých druhů byly zjištěny prokazatelně vysoké rozdíly. Největší vitalitu měl druh Festuca glauca spolu se Sedům spectabile Stardust a Nepeta racemosa Walker's Low, Sempervivum arachnoideum, Sedům spectabile Matróna. Na druhé straně horší vitalita byla zaznamenána u druhů Heuchera, Carex comans a Festuca scoparia.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change: 01/16/2020 11:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. Praha: ISSN 1213-7596.

Original name: Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
English name:
Záhradníctvo
Kind of publication:
Periodikum
ISSN:
1213-7596
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing: Praha
Publisher:
Martin Sedláček
URL: http://www.zahradaweb.cz/
Reviewed magazine:
no
Original language: Czech
Key words: czech: ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, školkařství, zeleň, květinářství, výživa rostlin, ochrana rostlin
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
6
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
6
2002Ústřední knihovna - ÚK Lednice
62002
Ústav ovocnictví
6
2002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
62002Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
6
2002
Děkanát ZF
72003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
72003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
7
2003
Ústav ovocnictví
7
2003
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
7
2003
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
72003
Děkanát ZF
8
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
82004
Informační centrum-čítárna časopisů
8
2004
Ústav ovocnictví
82004
Zelinářství a květinářství
8
2004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
82004Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
82004
Děkanát ZF
9
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
9
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
9
2005
Ústav ovocnictví
92005Zelinářství a květinářství
9
2005
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
9
2005
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
9
2005
Děkanát ZF
-2006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2006Informační centrum-čítárna časopisů
-2006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2006
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2007Informační centrum-čítárna časopisů
-
2007Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2007Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
-2008
Zelinářství a květinářství
-2008
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2008
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2009
Zelinářství a květinářství
-
2009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2009Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2010Informační centrum-čítárna časopisů
-
2010
Zelinářství a květinářství
-
2010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2010
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2011Informační centrum-čítárna časopisů
-
2011
Zelinářství a květinářství
-2011Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2011Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2011Botanická zahrada a arboretum
-
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
-2012Zelinářství a květinářství
-2012Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2012
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2012Botanická zahrada a arboretum

Sublibraries
Name
Number
Institute
LibrarianPhoneE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
+420 519 367 395
Ústav ovocnictví
551
DFG FH+420 519 367 244
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1Ing. Běla Svitáčková, CSc.+420 519 367 323
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
554/2
+420 545 136 000reznicek@mendelu.cz
Děkanát ZF591Dagmar Kurková+420 519 367 219dagmar.kurkova@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Zelinářství a květinářství
553
+420 519 367 230
Botanická zahrada a arboretum
951BGA CUDMiriam Janková+420 545 223 606

Person responsible:
 
Entry made by:
Lenka Baláková
Last change: 09/16/2017 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
234
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
12
3
4
5
        
123
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0
Average score: -