Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAŠTÍK, L. -- MAŠÁN, V. Vhodnost použití vybraných druhů trvalek na vertikální zelené stěny. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2020. sv. 19, č. 1, s. 11--13. ISSN 1213-7596.

Originální název:
Vhodnost použití vybraných druhů trvalek na vertikální zelené stěny
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Ústav zahradnické techniky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
19
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
11
Do strany:
13
Počet stran:
3
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: V rámci systémů zelených vertikálních stěn je velmi důležité najít konkrétní typy rostlin, které jsou ideální pro výsadbu při minimálních nákladech. Vitalita a prosperita každého specifického druhu jsou vždy založeny na klimatu, substrátu, zavlažování, hnojení atd. V tomto experimentu bylo hodnoceno patnáct druhů a kultivarů rostlin, které byly použity na vertikální zelené stěně. Na začátku vegetace byly pozorovány vysoké rozdíly mezi stranami (expozicí). Na západní straně byla ve srovnání s východní stranou výrazně snížená vitalita. Mezi hodnocením životaschopnosti jednotlivých druhů byly zjištěny prokazatelně vysoké rozdíly. Největší vitalitu měl druh Festuca glauca spolu se Sedům spectabile Stardust a Nepeta racemosa Walker's Low, Sempervivum arachnoideum, Sedům spectabile Matróna. Na druhé straně horší vitalita byla zaznamenána u druhů Heuchera, Carex comans a Festuca scoparia.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
16.01.2020 11:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. Praha: ISSN 1213-7596.

Originální název:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Anglický název:
Záhradníctvo
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
1213-7596
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Martin Sedláček
URL:
http://www.zahradaweb.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova:
čeština: ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, školkařství, zeleň, květinářství, výživa rostlin, ochrana rostlin
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
6
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
6
2002Ústřední knihovna - ÚK Lednice
6
2002
Ústav ovocnictví
6
2002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
6
2002Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
62002Děkanát ZF
7
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
72003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
7
2003
Ústav ovocnictví
7
2003
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
7
2003
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
72003Děkanát ZF
8
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
8
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
8
2004
Ústav ovocnictví
8
2004Zelinářství a květinářství
82004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
82004Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
8
2004
Děkanát ZF
9
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
9
2005Informační centrum-čítárna časopisů
9
2005Ústav ovocnictví
9
2005
Zelinářství a květinářství
92005Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
9
2005
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
9
2005
Děkanát ZF
-
2006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2006Informační centrum-čítárna časopisů
-
2006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2006
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2007
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2007Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2008
Zelinářství a květinářství
-2008Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2008
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2009
Zelinářství a květinářství
-
2009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2009
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
-2010Zelinářství a květinářství
-2010Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2010
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
-2011Zelinářství a květinářství
-
2011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2011Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2011
Botanická zahrada a arboretum
-
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
-2012Zelinářství a květinářství
-
2012
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2012
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2012Botanická zahrada a arboretum

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstavKnihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3+420 519 367 395
Ústav ovocnictví
551
ÚO ZFIng. Tomáš Nečas, Ph.D.+420 519 367 244tomas.necas@mendelu.cz
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1
+420 519 367 323
svitackova@zf.mendelu.cz
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
554/2
+420 545 136 000
Děkanát ZF
591DZF ZF+420 519 367 219dagmar.kurkova@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CP+420 545 135 039
Zelinářství a květinářství553ÚZK ZF+420 519 367 230
Botanická zahrada a arboretum
951
+420 545 223 606miriam.jankova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
16.09.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -