Mendel University in Brno - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

VAŠTÍK, L. -- MAŠÁN, V. Vhodnost použití vybraných druhů trvalek na vertikální zelené stěny. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2020. v. 19, no. 1, p. 11--13. ISSN 1213-7596.

Original name: Vhodnost použití vybraných druhů trvalek na vertikální zelené stěny
English name:
Written by (author): Ing. et Ing. Lukáš Vaštík
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Department: Department of Horticultural Machinery
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical: Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Nature of article: paper
Volume no. (year): 19
Periodical number within the volume: 1
Year of publication: 2020
Starting page: 11
Up to page: 13
Number of pages: 3
Sub-specification: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication: printed version
Original language: Czech
Description in original language: V rámci systémů zelených vertikálních stěn je velmi důležité najít konkrétní typy rostlin, které jsou ideální pro výsadbu při minimálních nákladech. Vitalita a prosperita každého specifického druhu jsou vždy založeny na klimatu, substrátu, zavlažování, hnojení atd. V tomto experimentu bylo hodnoceno patnáct druhů a kultivarů rostlin, které byly použity na vertikální zelené stěně. Na začátku vegetace byly pozorovány vysoké rozdíly mezi stranami (expozicí). Na západní straně byla ve srovnání s východní stranou výrazně snížená vitalita. Mezi hodnocením životaschopnosti jednotlivých druhů byly zjištěny prokazatelně vysoké rozdíly. Největší vitalitu měl druh Festuca glauca spolu se Sedům spectabile Stardust a Nepeta racemosa Walker's Low, Sempervivum arachnoideum, Sedům spectabile Matróna. Na druhé straně horší vitalita byla zaznamenána u druhů Heuchera, Carex comans a Festuca scoparia.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 01/16/2020 11:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. Praha: ISSN 1213-7596.

Original name: Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
English name: Záhradníctvo
Kind of publication: Periodikum
ISSN: 1213-7596
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing: Praha
Publisher: Martin Sedláček
URL: http://www.zahradaweb.cz/
Reviewed magazine: no
Original language: Czech
Key words: czech: ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, školkařství, zeleň, květinářství, výživa rostlin, ochrana rostlin
Annual volumes:
VolumeAnnual volumeLocation
62002Ústřední knihovna - ÚK Brno
62002Ústřední knihovna - ÚK Lednice
62002Ústav ovocnictví
62002Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
62002Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
62002Děkanát ZF
72003Ústřední knihovna - ÚK Brno
72003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
72003Ústav ovocnictví
72003Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
72003Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
72003Děkanát ZF
82004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
82004Informační centrum-čítárna časopisů
82004Ústav ovocnictví
82004Zelinářství a květinářství
82004Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
82004Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
82004Děkanát ZF
92005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
92005Informační centrum-čítárna časopisů
92005Ústav ovocnictví
92005Zelinářství a květinářství
92005Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
92005Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
92005Děkanát ZF
-2006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2006Informační centrum-čítárna časopisů
-2006Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2006Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2007Informační centrum-čítárna časopisů
-2007Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2007Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2008Informační centrum-čítárna časopisů
-2008Zelinářství a květinářství
-2008Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2008Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2009Informační centrum-čítárna časopisů
-2009Zelinářství a květinářství
-2009Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2009Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2010Informační centrum-čítárna časopisů
-2010Zelinářství a květinářství
-2010Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2010Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2011Informační centrum-čítárna časopisů
-2011Zelinářství a květinářství
-2011Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2011Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2011Botanická zahrada a arboretum
-2012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2012Informační centrum-čítárna časopisů
-2012Zelinářství a květinářství
-2012Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2012Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2012Botanická zahrada a arboretum

Sublibraries
NameNumberInstituteLibrarianPhoneE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1CL ISI CUDVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3CL ISI CUDAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Ústav ovocnictví551DFG FHIng. Tomáš Nečas, Ph.D.+420 519 367 244tomas.necas@mendelu.cz
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice554/1DBPHP FHIng. Běla Svitáčková, CSc.+420 519 367 323svitackova@zf.mendelu.cz
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno554/2DBPHP FHprof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.+420 545 136 000reznicek@mendelu.cz
Děkanát ZF591DOH FHDagmar Kurková+420 519 367 219dagmar.kurkova@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ISI CUDLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Zelinářství a květinářství553DVGF FHJarmila Turečková+420 519 367 230turecj@zf.mendelu.cz
Botanická zahrada a arboretum951BGA CUDMiriam Janková+420 545 223 606miriam.jankova@mendelu.cz

Person responsible: Helena Antonínová
 
Entry made by: Lenka Baláková
Last change: 09/16/2017 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -