Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JUNG, T. -- SCANU, B. -- BRASIER, C M. -- WEBBER, J. -- MILENKOVIĆ, I. -- CORCOBADO SÁNCHEZ, T. -- TOMŠOVSKÝ, M. -- PÁNEK, M. -- BAKONYI, J. -- MAIA, C. -- BAČOVÁ, A. -- RACO, M. -- REES, H. -- PÉREZ SIERRA, A. -- GONCALVES HORTA JUNG, M D R. A Survey in Natural Forest Ecosystems of Vietnam Reveals High Diversity of both New and Described Phytophthora Taxa including P. ramorum. Forests. 2020. zv. 11, č. 1, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/1/93

Originálny názov: A Survey in Natural Forest Ecosystems of Vietnam Reveals High Diversity of both New and Described Phytophthora Taxa including P. ramorum
Český názov:
Autor: Dr. Thomas Jung
Bruno Scanu
Clive M Brasier
Joan Webber
Ivan Milenković, Ph.D.
Dr. Tamara Corcobado Sánchez
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
Ing. Matěj Pánek, Ph.D.
József Bakonyi
Cristiana Maia
Ing. Aneta Bačová
Ing. Milica Raco
Helen Rees
Ana Pérez Sierra
Dr. Marília do Rosário Goncalves Horta Jung
Pracovisko: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Forests
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 11
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet strán: 30
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: In 2016 and 2017, surveys of Phytophthora diversity were performed in 25 natural and semi-natural forest stands and 16 rivers in temperate and subtropical montane and tropical lowland regions of Vietnam. Using baiting assays from soil samples and rivers and direct isolations from naturally fallen leaves, 13 described species, five informally designated taxa and 21 previously unknown taxa of Phytophthora were isolated from 58 of the 91 soil samples (63.7%) taken from the rhizosphere of 52 of the 64 woody plant species sampled (81.3%) in 20 forest stands (83.7%), and from all rivers: P. capensis, P. citricola VII, VIII, IX, X and XI, P. sp. botryosa-like 2, P. sp. meadii-like 1 and 2, P. sp. tropicalis-like 2 and P. sp. multivesiculata-like 1 from Phytophthora major phylogenetic Clade 2; P. castaneae and P. heveae from Clade 5; P. chlamydospora, P. gregata, P. sp. bitahaiensis-like and P. sp. sylvatica-like 1, 2 and 3 from Clade 6; P. cinnamomi (Pc), P. parvispora, P. attenuata, P. sp. attenuata-like 1, 2 and 3 and P. xheterohybrida from Clade 7; P. drechsleri, P. pseudocryptogea, P. ramorum (Pr) and P. sp. kelmania from Clade 8, P. macrochlamydospora, P. sp. xinsolita-like, P. sp. xkunnunara-like, P. sp. xvirginiana-like s.l. and three new taxa, P. sp. quininea-like, P. sp. xGrenada 3-like and P. sp. xPeru 4-like, from Clade 9; and P. sp. gallica-like 1 and 2 from Clade 10. The A1 and A2 mating types of both Pc and Pr co-occurred. The A2 mating type of Pc was associated with severe dieback of montane forests in northern Vietnam. Most other Phytophthora species, including Pr, were not associated with obvious disease symptoms. It is concluded that (1) Vietnam is within the center of origin of most Phytophthora taxa found including Pc and Pr, and (2) Phytophthora clades 2, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 are native to Indochina.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/1/93
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 13.01.2020 13:36 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Forests. Basel: ISSN 1999-4907.

Originálny názov: Forests
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1999-4907
Štát vydavateľa: Švajčiarska konfederácia
Miesto vydania: Basel
Vydavateľ: MDPI AG
URL: http://www.mdpi.com/journal/forests
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Kristýna Janíčková, DiS.
Posledná zmena: 09.11.2016 10:36 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -