Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JUNG, T. -- SCANU, B. -- BRASIER, C M. -- WEBBER, J. -- MILENKOVIĆ, I. -- CORCOBADO SÁNCHEZ, T. -- TOMŠOVSKÝ, M. -- PÁNEK, M. -- BAKONYI, J. -- MAIA, C. -- BAČOVÁ, A. -- RACO, M. -- REES, H. -- PÉREZ SIERRA, A. -- GONCALVES HORTA JUNG, M D R. A Survey in Natural Forest Ecosystems of Vietnam Reveals High Diversity of both New and Described Phytophthora Taxa including P. ramorum. Forests. 2020. sv. 11, č. 1, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/1/93

Originální název: A Survey in Natural Forest Ecosystems of Vietnam Reveals High Diversity of both New and Described Phytophthora Taxa including P. ramorum
Český název:
Autor: Dr. Thomas Jung
Bruno Scanu
Clive M Brasier
Joan Webber
Ivan Milenković, Ph.D.
Dr. Tamara Corcobado Sánchez
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
Ing. Matěj Pánek, Ph.D.
József Bakonyi
Cristiana Maia
Ing. Aneta Bačová
Ing. Milica Raco
Helen Rees
Ana Pérez Sierra
Dr. Marília do Rosário Goncalves Horta Jung
Pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Forests
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 11
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 30
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: In 2016 and 2017, surveys of Phytophthora diversity were performed in 25 natural and semi-natural forest stands and 16 rivers in temperate and subtropical montane and tropical lowland regions of Vietnam. Using baiting assays from soil samples and rivers and direct isolations from naturally fallen leaves, 13 described species, five informally designated taxa and 21 previously unknown taxa of Phytophthora were isolated from 58 of the 91 soil samples (63.7%) taken from the rhizosphere of 52 of the 64 woody plant species sampled (81.3%) in 20 forest stands (83.7%), and from all rivers: P. capensis, P. citricola VII, VIII, IX, X and XI, P. sp. botryosa-like 2, P. sp. meadii-like 1 and 2, P. sp. tropicalis-like 2 and P. sp. multivesiculata-like 1 from Phytophthora major phylogenetic Clade 2; P. castaneae and P. heveae from Clade 5; P. chlamydospora, P. gregata, P. sp. bitahaiensis-like and P. sp. sylvatica-like 1, 2 and 3 from Clade 6; P. cinnamomi (Pc), P. parvispora, P. attenuata, P. sp. attenuata-like 1, 2 and 3 and P. xheterohybrida from Clade 7; P. drechsleri, P. pseudocryptogea, P. ramorum (Pr) and P. sp. kelmania from Clade 8, P. macrochlamydospora, P. sp. xinsolita-like, P. sp. xkunnunara-like, P. sp. xvirginiana-like s.l. and three new taxa, P. sp. quininea-like, P. sp. xGrenada 3-like and P. sp. xPeru 4-like, from Clade 9; and P. sp. gallica-like 1 and 2 from Clade 10. The A1 and A2 mating types of both Pc and Pr co-occurred. The A2 mating type of Pc was associated with severe dieback of montane forests in northern Vietnam. Most other Phytophthora species, including Pr, were not associated with obvious disease symptoms. It is concluded that (1) Vietnam is within the center of origin of most Phytophthora taxa found including Pc and Pr, and (2) Phytophthora clades 2, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 are native to Indochina.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/1/93
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 13.01.2020 13:36 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Forests. Basel: ISSN 1999-4907.

Originální název: Forests
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1999-4907
Stát vydavatele: Švýcarská konfederace
Místo vydání: Basel
Vydavatel: MDPI AG
URL: http://www.mdpi.com/journal/forests
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Kristýna Janíčková, DiS.
Poslední změna: 09.11.2016 10:36 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -