Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HLUŠEK, J. -- LOŠÁK, T. -- KOLÁŘ, L. -- PETERKA, J. Co dělat pro to, aby půda zůstala živým organismem a nestal se z ní mrtvý substrát?. In Kukuřice v praxi 2020 - sborník z mezinárodní konference. 19. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 19--35. ISBN 978-80-7509-698-2.

Originální název: Co dělat pro to, aby půda zůstala živým organismem a nestal se z ní mrtvý substrát?
Anglický název:
Autor: Jaroslav Hlušek
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc.
Ing. Jiří Peterka, Ph.D.
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Kukuřice v praxi 2020 - sborník z mezinárodní konference
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 19
Do strany: 35
Počet stran: 17
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Půda je neobnovitelný přírodní zdroj, kterého je třeba si vážit a zacházet s ním jako s nenahraditelným prostředkem pro zajištění obživy lidstva na planetě. Půda nám byla svěřena do péče a je naší povinností postarat se o to, aby zůstala živým organismem a nestal se z ní mrtvý substrát a mohli jsme ji tak předat dalším generacím nepoškozenou, schopnou plnit veškeré své funkce.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: čeština: primární půdní organická hmota, humus, půda, půdní úrodnost, populace, hnojení
Obor výsledku: Agriculture, Forestry, and Fisheries
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Poslední změna: 10.01.2020 11:56 (prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Kukuřice v praxi 2020 - sborník z mezinárodní konference. 19. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-698-2.

Originální název: Kukuřice v praxi 2020 - sborník z mezinárodní konference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7509-698-2
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Brno
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání: 19
Počet stran:
Akce: Kukuřice v praxi 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Poslední změna: 10.01.2020 11:55 (prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Kukuřice v praxi 2020. 2020, Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové.

Originální název: Kukuřice v praxi 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Poslední změna: 10.01.2020 11:55 (prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -