Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZEMAN, L. -- PROKEŠ, K. -- LOŠÁK, T. Kukuřice v praxi 2020. 8. 1. 2020 - 16. 1. 2020, Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové (CZ).

Originálny názov:
Kukuřice v praxi 2020
Anglický názov:
Organizátor:
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.
Ing. Karel Prokeš, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové
Usporiadateľ:
KWS OSIVA s.r.o., Mendelova univerzita v Brně
Štát:
Česká republika
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie:
ostatné
Skratka: Kukuřice v praxi 2020
Poradové číslo:
19
Dátum začatia:
8. 1. 2020
Dátum ukončenia:
16. 1. 2020
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
480
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -