Mendelova univerzita v Brně - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZEMAN, L. -- PROKEŠ, K. -- LOŠÁK, T. Kukuřice v praxi 2020. 8. 1. 2020 - 16. 1. 2020, Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové (CZ).

Originálny názov: Kukuřice v praxi 2020
Anglický názov:
Organizátor: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.
Ing. Karel Prokeš, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové
Usporiadateľ: KWS OSIVA s.r.o., Mendelova univerzita v Brně
Štát: Česká republika
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie: ostatné
Skratka: Kukuřice v praxi 2020
Poradové číslo: 19
Dátum začatia: 8. 1. 2020
Dátum ukončenia: 16. 1. 2020
Rok konania:
Počet účastníkov celkom: 480
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Posledná zmena: 10.01.2020 11:46 (prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -