Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZEMAN, L. -- PROKEŠ, K. -- LOŠÁK, T. Kukuřice v praxi 2020. 8. 1. 2020 - 16. 1. 2020, Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové (CZ).

Originální název: Kukuřice v praxi 2020
Anglický název:
Organizátor: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.
Ing. Karel Prokeš, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové
Pořadatel: KWS OSIVA s.r.o., Mendelova univerzita v Brně
Stát: Česká republika
Rozsah akce: celostátní akce
Typ konference: ostatní
Zkratka: Kukuřice v praxi 2020
Pořadové číslo: 19
Datum zahájení: 8. 1. 2020
Datum ukončení: 16. 1. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem: 480
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Poslední změna: 10.01.2020 11:46 (prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -