Mendelova univerzita v Brně - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZEMAN, L. -- PROKEŠ, K. -- LOŠÁK, T. Kukuřice v praxi 2020. 8. 1. 2020 - 16. 1. 2020, Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové (CZ).

Originální název: Kukuřice v praxi 2020
Anglický název:
Organizátor: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.
Ing. Karel Prokeš, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Palačov, Tetčice, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové
Pořadatel: KWS OSIVA s.r.o., Mendelova univerzita v Brně
Stát:
Česká republika
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Kukuřice v praxi 2020
Pořadové číslo: 19
Datum zahájení:
8. 1. 2020
Datum ukončení: 16. 1. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
480
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 10.01.2020 11:46 (prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -